Miroslav Němec: Zpřísnění cizineckého zákona je naprosto nezbytné!

obrazek
10.7.2013 08:23
Na titulní straně Parlamentních listů se 6. července 2013, objevila nikým nepodepsaná petice pod názvem „Odmítáme nový cizinecký zákon“, která útočí na návrh nové právní úpravy cizineckého režimu v České republice, který zpracovalo Ministerstvo vnitra České republiky a který je nanejvýš potřebný, neboť Česká republika se v poslední době stává rájem světových mafií a zločineckých gangů.

Ministerstvo vnitra České republiky, které je spolu s Policií České republiky a některými dalšími subjekty zodpovědné za tzv. „cizinecký režim“, zpracovalo návrh nového zákona o pobytu cizinců na našem území, zákona o volném pohybu občanů EU a zákona o ochraně státních hranic a tyto materiály pod čj. MV-23084-3/OBP-2013 a MV-56287-1/OBP-2013 dne 9. května 2013 rozeslalo do připomínkového řízení. 

Přesto, že jsou tyto materiály zpracovány poměrně kvalitně, vychází z problémů negativně ovlivňujících bezpečnostní situaci v České republice a správně reagují na bezpečnostní rizika a potřeby ochrany naší země a jejich občanů před nájezdy světových mafií, zločineckých gangů, zločinců všeho druhu, gastarbeiterů a dalších nepřizpůsobivých občanů cizích zemí na naše území, je ministerstvo vnitra napadáno, že údajně „ohrožuje“ svobody občanů a připravuje „návrat do totality“. Takovým materiálem je např. text zveřejněný na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům pod názvem „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a vyjádření ředitele této organizace JUDr. Martina Rozumka pod názvem „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/vaše svoboda vážně ohrožena“, které mají ve veřejnosti vyvolat dojem o návratu naší země do „totality“.

K tomu je třeba uvést, že v žádném případě nejde o žádný návrat do totality, ale o zcela nezbytnou ochranu našich občanů, jejich majetku, ale i jejich zdraví a životů, o ochranu našeho pracovního trhu a dalších oprávněných zájmů, které jsou v poslední době stále více narušovány nejen nepřizpůsobivými cizinci a ekonomickými migranty z afrických zemí, ze zemí bývalého SSSR, zejm. z Ukrajiny, ze zemí bývalé Jugoslávie, kde jsou zvlášť nebezpeční tzv. „Kosovští Albánci“ a dále migranty z Číny, Vietnamu, Rumunska a Bulharska, ale i celými dobře organizovanými mafiemi a zločineckými gangy, které na našem území páchají nejzávažnější formy trestné činnosti, počínaje tzv. „racketeeringem“ (vydírání poplatků za fiktivní ochranu), přes nezákonný obchod se zbraněmi a výbušninami, drogovou problematiku, bankovní a poštovní loupeže, prostituci, převaděčství a obchod s lidmi, až po nájemné vraždy. 

Zvláště nebezpečné jsou nejen klasické světové mafie, které již nejsou jen těmi tzv. „krutými mafiemi“ demonstrativně popravujícími své odpůrce přímo za bílého dne na ulici pro výstrahu ostatním, ale zejména ty, které se transformovaly na mafie moderního – manažersko – podnikatelského typu, které používají podstatně sofistikovanější postupy, než mafiánský typ a pouze výjimečně se uchylují k násilí. Právě tyto moderní mafie se u nás usídlily pod krytím různých legálních i pololegálních zahraničních podnikatelských subjektů, vyvolávají zdání slušných podnikatelských firem, ovšem jejich cíle jsou zcela jasné – „vytunelovat“ naši zemi a veškeré bohatství a zisky převést na svá konta v zahraničí, k čemuž samozřejmě plně využívají nejen některých přihlouplých politiků, kteří jsou za pár grošů úplatku ochotni provést cokoliv, byť je naprosto zřejmé, že svým jednáním poškozují naši zemi a naše občany, ale i infiltrace svých „mafiánů“ do řídících struktur významných společností, bank, pojišťoven, dozorčích rad státních a polostátních firem i do nejvyšších státních orgánů a samosprávných celků.

Tyto mafie na naše území nastoupily ihned po otevření našich státních hranic, pomocí úplatků zde získaly domácí spojence a významná rezidenční sídla, nakupují lukrativní nemovitosti a pozemky a postupně si rozdělily naši republiku na sféry svého vlivu. Ve své nezákonné činnosti pochopitelně spolupracují nejen s lobbisty a významnějšími podnikateli, ale přímo s některými politiky, podchycují si i pomocí různých stipendií perspektivní mladé studenty a snaží se je infiltrovat tam, kde je budou, někde až po letech, využívat ve svůj prospěch.

Pro částečné uklidnění našich občanů je třeba uvést, že všechny, u nás působící mafie, jak zahraniční, tak i domácí, jakož i ostatní zločinecké gangy, jsou dnes pod důsledným dohledem nejen Policie České republiky, kde dominuje naprosto špičkový „Útvar pro odhalování organizovaného zločinu“, ale i dalších policejních útvarů, všech našich zpravodajských služeb a dalších orgánů ochrany práva, ovšem i přesto, bohužel, něco občas „unikne“ a nastávají závažné problémy, o nichž se však řadoví občané mnohdy vůbec nemají šanci dozvědět.

I proto je třeba, vážení přátelé, odložit „růžové brýle mámení pofidérní svobodou“, bludné vidění kapitalismu jako rovného a svobodného podnikání pro každého jedince, zajímat se o veškeré dění kolem sebe, upozorňovat na mafiánské praktiky kohokoliv a hlavně – chodit k volbám a tam volit podle vlastního rozumu výhradně slušné lidi, nikoliv „kohokoliv“ za poskytnutý guláš a mizerné pivo z igelitu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

nemec.miroslav.doc

Pane Kulíku, je dobré, že jste se alespoň jednou opravdu zamyslel. My (LEV21) moc stojíme o hlasy voličů, ale jen těch slušných a přemýšlivých. Takže so Váš hlas dejte třeba Kalouskovi, on Vám, a nejen Vám,  ještě jednou ukáže. A pak si na mně vzpomenete. Ale bude již pozdě. Tak zdar vaší práci.

nemec.miroslav.doc

Paní Amiourová, jak jste si již jistě povšimla, byl jsem celých  40 let policistou (1971 – 2010) a postupně jsem prošel všemi pracovními funkcemi od řadového hlídkového policisty zařazeném na základním policejním útvaru  Veřejné bezpečnosti až po vysokou funkci vrchního policejního rady, takže o zločinu, mafiích a „páchání dobra cizinci u nás“ toho vím podstatně více nežli Vy. Chápu, že se Vám nemusí některá opatření Ministerstva vnitra ČR a Policie České republiky osobně líbit, ale tyto orgány jsou povinny společnost ochraňovat před zločinci všech kategorií a navrhovat nezbytná opatření. Ministerstvo vnitra ČR i Policie ČR jednají na základě platného právního řádu a pokud nebude přísný zákon ke zločincům, policie konat nemůže a zločinci si mohou páchat trestnou činnost dál. Některá vaše vyjádření mi připadají, že jste snad spadla z nebe, nebo odkud, protože svět není černobílý a jestliže je tady několik stovek poctivých „makáčů“ z Ukrajiny, ještě to neznamená, že tady není několikanásobně vyšší počet zločinců a právě z této země, víte.  A jestli se chcete o mafiích něco dozvědět, přečtěte si nějakou vysokoškolskou učebnici, nebo např. moji monografii „Mafie a zločinecké gangy“ (390 stran), kterou již v roce 2003 vydalo nakladatelství Eurounion v Praze a je  katalogizována v Národní knihovně v Praze. A až ji dočtete, budete se na tuto problematiku dívat podstatně jinak – a já Vás ujišťuji, že dnes je situace ještě podstatně horší. Tak se mějte pěkně.

rku

Také jsem se zamyslel koho budu volit. Zatím ale vím jen že nebudu volit lidi pro které je vrcholem civilizace reálný socialismus a služba vlasti v řadách VB.