Jiří Paroubek: Proč by Putin útočil na Ukrajinu?

ukrajina neonazi
4.1.2022 15:48
Vlastně od svého raného dětství jsem s velkým entuziasmem četl historické knihy, zabývající se dějinami zejména velkých evropských států. Přiznám se, že nejvíce mě bavily dějiny francouzské, ve kterých se našla celá řada vynikajících panovníků, premiérů či prvních ministrů anebo také prezidentů. Když bych měl v ruských dějinách mezi panovníky najít nějakou figuru, kterou bych mohl formátově srovnat např. s francouzským Jindřichem IV. či Napoleonem, asi bych hledal marně. Možná Alexandr I., možná. Jinak naprostá většina ruských panovníků byli opilci, omezenci anebo zločinci.

Poněkud jinou ráci představují ovšem Gorbačov a Putin. Vím, že Gorbačov patří v očích ruské veřejnosti k nejméně oblíbeným osobnostem. Ale pro svět a vlastně i pro svou zemi vykonal mnohé. A V. Putin prostě nezapadá do ranku opilců, omezenců či zločinců, jak bych charakterizoval ruské panovníky minulosti, a to včetně Lenina a Stalina.

V. Putin se prostě chová racionálně. Měl jsem možnost se s ním dvakrát setkat tváří v tvář. Z toho jeden rozhovor byl u stolu, kde svou důležitou úlohu, předvést svou znalost ruského jazyka, chtěli tehdejší předseda senátu a manželka tehdejšího českého prezidenta. Já jsem se snažil ruským lídrem mluvit německy.

Druhý rozhovor byl poněkud delší a uskutečnil se v Moskvě při příležitosti mé návštěvy sjezdu quaziopoziční ruské parlamentní strany Spravedlivé Rusko. Ta v té době usilovala o členství v Socialistické internacionále. Rozhovor proběhl zcela racionálně a z Putinovy strany s naprosto racionálním hodnocením mezinárodních souvislostí a reálií.

Vzhledem k tomu, že se Putin chová více méně racionálně, nemohu pochopit „zasvěcená“ tvrzení některých evropských či světových a samozřejmě také českých publicistů a tzv. analytiků, že Putin chystá válku o Ukrajinu se Západem. Nechápu, proč by to dělal. Tak, jak já vidím Ukrajinu, celkem objektivně z velké dálky, je to země zcela ekonomicky rozvrácená a skrz naskrz prolezlá korupcí, která má ke standardům západní demokracie velmi daleko. A to jsem vcelku opatrný ve vyjadřování.

Ukrajinci dlouhá léta trpí oligarchizací svého společenského života, své ekonomiky a politiky. Mluvit o demokratických hodnotách v této zemi, kde se veřejně zastává určitá část (ne nevýznamná) veřejnosti zločince Bandery, je prakticky nemožné.

Je zajímavé, že česká média, která tak ráda informují o vlažném vztahu Evropské unie jako celku a jejich představitelů ke státu Izrael pro jeho politiku na okupovaných územích, tak snadno přehlížejí protesty izraelského velvyslance proti akcím, které probíhají na Ukrajině, majícím jako hlavní smysl velebení památky zločince Bandery.

V našem tisku se vůbec nemluví o tom, že Bandera a s ním spojení lidé (bojové formace) v průběhu války s nadšením vraždili Židy, Poláky, ale také Čechy (naštěstí jich na Volyni nebylo tolik) ad. Nemluvě o komunistech, Rusech apod. tam se to jaksi samo předpokládá, že tomu tak bylo.

To, že se Rusové brání mít např. několik set kilometrů od Moskvy základny NATO s naježenými raketami středního doletu, namířenými na Moskvu, Petrohrad a další ruská města, mně nepřipadá tak nepochopitelné. I Rusové prostě hájí svůj národní zájem. 

Jaký je vlastně náš národní zájem, aby v poměrně těsné blízkosti ruského hlavního města byly základny s raketami, které by v zásadě Rusko degradovaly do pozice země, která by nebyla schopná bránit své území a svá nejdůležitější hospodářská centra. To je prostě stejné, jako když Chruščov nabídl Fidelu Castrovi umístění sovětských raket na Kubě. Víme, že tehdy z toho byla veliká mezinárodní zápletka, na jejímž konci stáhli Sověti své rakety z Kuby a naopak Američané své rakety z Turecka.

Představa oblíbená českými novináři, že 100 tisíc ruských vojáků, umístěných na hranici s Ukrajinou může napadnout a obsadit celou Ukrajinou, je výsměchem zdravému rozumu. Na obsazení Československa, mnohem menší země, nežli je Ukrajina, v roce 1968 potřebovali Sověti 500 tisíc vojáků svých a vojáků satelitních armád. K případnému dobytí a udržení Ukrajiny by zkrátka byly potřeba násobky oněch 100 tisíc vojáků, které Putin prý drží na svých hranicích.

A k čemu by vlastně Putinovi byla Ukrajina, země rozvrácená špatnou správou svých administrativ, parazitními zájmy svých oligarchů a všudypřítomnou korupcí? Putin by opakoval staré chyby ruských carů, kteří s rozkoší a zejména v Asii obsazovali další a další území, která držel do té doby nějaký údajně agresivní či vůči Rusku nepřátelský vládce a tím jen prohlubovali svou slabost.

Zkrátka, Rusko chce záruky, které ústně dostalo od představitelů Západu a zejména tedy Spojených států, začátkem 90. let, při vzniku samostatné Ukrajiny. A protože co je psáno, je dáno, a když napsáno nic není, tak jako by to nebylo, tak vlastně Putin v ruce nemá nic. Žádný papír o neutralizaci Ukrajiny, která mu tehdy, nebo spíše jeho předchůdci (opilci) Jelcinovi, byla slibována.

Se zájmem jsem si dnes přečetl v LN, jako obvykle erudovaný, ale také protirusky tendenční článek J. Macháčka pod názvem „Putinův sen o Petru Velikém“. V závěru článku uvádí Macháček zajímavá čísla dokumentující poměrně značnou finanční a ekonomickou sílu Ruska v současné době. Rusko ustálo sankce, které na něj byly Západem uvaleny před pár lety po obsazení Krymu, pozoruhodně dobře. Má dnes stamiliardy dolarů devizových rezerv, ať už u státní banky anebo na svém účtu, který vzniká z přetržků z vývozu ropy a zemního plynu. Může tedy prakticky všechny své zahraniční závazky okamžitě zaplatit. Pro zajímavost, podíl ruského státního dluhu na HDP nedosahuje ani jedné pětiny základního makroekonomického ukazatele. Především díky ropě a zemnímu plynu, ale také díky resuscitovanému ruskému zemědělství, které je schopno vyvážet např. 20 či 25 milionů tun pšenice ročně, předpokládá v příštích letech přebytkové hospodaření státu. 

Ale ekonomická síla Západu, ale zejména jeho vojenská síla je někde úplně jinde. Americký rozpočet na obranu dosahuje desetinásobku toho ruského obranného rozpočtu. S ruskými výdaji na obranu je plně srovnatelná výše vojenských výdajů Francie (dokonce je vyšší nežli ten ruský) a také Británie a Německa. Proč by se tedy Putin vlastně vrhal do vojenského dobrodružství, v němž nemůže uspět? Pro to nejsou žádné rozumné argumenty. Ale samozřejmě slovy lze cokoliv dokázat. Tak jako lze slovy dokázat pravý opak toho.

 

 

Ilustrační foto, Ukrajina

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Mimochodom, ako bývalý predseda vlády iste viete, že spotrebné dane z alkoholu, piva a cigariet

je významný prísun " lacných " peňazí do štátneho rozpočtu.

Každý lepší  európsky politik ako je ruský, mal by si vziať príklad od moslimského sveta, v ktorom je alkohol zakázaný.

Asi majú svoje skúsenosti, veria Allahovi, ktorý to pred 1 400 rokmi zakázal v Koráne.

Aktuálna správa : Taliban vylial niekoľko hektolitrov alkoholu v Afganistane.

Dona

Alkohol - tvrdý, víno a rôzne mixtúry, likéry - sa pil na všetkých kráľovských a cisárskych dvoroch, pri šľachtických pitkách, plesoch a zábavách. Alkoholom nepohrdol ani prostý ľud  na celom svete, nielen v Rusku. Pivo si mníšské rády - ženské aj mužské, varili samy. Ba mnohé cirkevné rády mali svoje vinice.....

Postoj a názor na históriu závisí od autora diela a čitateľa. Ak autor vynechá taký detail, ako pitky na kráľovskom dvore, potom čitateľ je presvedčený, že opisovaný kráľovský dvor bol skvelý, najmä panovník bol dokonalý.

Beletria francúzskych dejín je skutočne prikrášľovaná a vylepšovaná - resp. nerealistická, zakrývajúca neresti. Naopak, autori dejín rímskych cisárov a pápežov, sú značke kritické a realistické. Podobne sú písané i ruské dejiny.

Okrem alkoholu, dejiny kráľovských, cisárskych  a faraonskych rodín... sa vyznačujú  promiskuitou, incestom, polygamiou.... a z takýchto vzťahov sa rodilo mnoho mentálne a inak postihnutých následníkov trónu

Alkoholu holdovali najmä severské národy žijúce v mrazivom podnebnom pásme, blízko severnej polárnej kružnici. Niet divu, prežiť také -50 stupňové mrazy, to chce nejaký ten " panák ". Spomeniem aspoň Vikingov a ich dnešných potomkov - o ktorých je známe , že pijú aspoň toľko, čo Rusi, ďalej Kanaďanov, Škótov, Laponcov..... No v požívaní alkoholu nekráčajú pozadu za Rusmi ani Slováci, Česi, Francúzi, Taliani.... kde víno pijú ako vodu 3x za deň, a bez piva ani deň

Celé dekády je našincovi v Európe, ale aj  za hranicami Európy, vsugerovaná informácia o pijúcich mužíkoch. Je to len jedna časť protiruskej propagandy, ktorá zámerne zakrýva chľastajúcu Európu, Ameriku, Japonsko, Latinskú Ameriku....

 

 

antoninsebek

Já s Vámi souhlasím. Přesto opět chlubivě dsodám, že jsem byl jak v Rusku, tak na Ukrajině dohromady asi padesátkrát.  Přitom v obou zemích mám dobré přátele. 

Takže opakuji zde již zveřejněný argument: PROČ by to pan prezident Putin dělal?  

paysan

Pane Paroubku ptáte se k čemu by byla Putinovi Ukrajina. On Ukrajinu v současném stavu skutečně nepotřebuje, ale protože je nejen racionální, ale i asertivní, potřebuje Ukrajinu jinou, Ruské federaci přátelsky nakloněnou, nikoliv nepřátelskou! Pokud to v USA, v EU a v NATO pochopí a písemně se zaváží, že ukrajinský stát bude takový, jaký by si RF přála, tedy ji neohrožoval, potom bude po nebezpečí ozbrojené konfrontace! Ale v opačném případě, protože dnešní Rusko není, jak se dokola píše, agresivní, ale je asertivní, vyloučit menší a krátký konflikt nelze. On totiž každý pes zahnaný do kouta kouše. A to kousnutí by bylo pořádně bolestivé zdaleka nejen pro Ukrajinu. Proto také Rusko chce, aby se nadcházejících jednání zúčastnili i vojáci. Těm se to totiž dá snáze vysvětlit, než politikům. A k těm omýlaným počtům vojáků poblíž ukrajinské hranice snad jen tolik, že nikde není psáno, že by v případě konfliktu alespoň 50% ukrajinské armády nepřešlo okamžitě na ruskou stranu a procento mezi obyvatelstvem by bylo pravděpodobně ještě vyšší. Těch nacionalistů tam totiž zase tolik není!