Demonstranti v čele s LEV 21 Schwarzenbergovi: Odstupte z funkce ministra!

obrazek
7.3.2013 19:48
Před Černínským palácem, sídlem ministerstva zahraničních věcí - tedy u sochy Edvarda Beneše a zároveň současnou úřadovnou Karla Schwarzenberga - se dnes, ve čtvrtek 7. března odpoledne, sešlo zhruba 150 příznivců strany národních socialistů (LEV 21) a dalších občanských společností. Jednalo se o protestní shromáždění proti ministru zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi v souvislosti s jeho výroky k jednomu z nejvýznamnějších historických představitelů národních socialistů Edvardu Benešovi a jeho dekretům, které vydal v souvislosti s II. světovou válkou.

Předseda strany národních socialistů LEV 21 Jiří Paroubek na akci účastníkům ve svém projevu zmínil historický podtext slov Karla Schwarzenberga z doby prezidentské kampaně. "Stále platí usnesení sněmovny, podle níž se Edvard Beneš „zasloužil o stát“. Karel Schwarzenberg nechtěně, jaksi v zápalu volebního boje před prezidentskou volbou, řekl po pravdě, co si skutečně myslí. Karlu Schwarzenbergovi a jemu podobným jde o to revidovat základní linii české a čs. politiky, platné již sedm desítek let," řekl Jiří Paroubek účastníkům demonstrace, kterých se před sídlem ministerstva zahraničních věcí spontánně sešlo dokonce více, než při protestních akcích v regionech, kde lidé demonstrují proti účasti komunistů v krajských radách a dalších funkcích.

Svůj projev dále přednesli předseda Klubu českého pohraničí Karel Janda a předseda Slovanského výboru ČR doc. Jan Minář. Představitel LEV 21 Karel Horák, 1. místopředseda krajské organizace LEV 21 Praha, poté demonstrantům přečetl text otevřeného dopisu, který pražská organizace předala ministru zahraničí Schwarzenbergovi prostřednictvím podatelny ministerstva (text dopisu naleznete níže).

 

Projev předsedy LEV 21 Jiřího Paroubka na protestním shromáždění proti výrokům ministra zahraničí Karla Schwarzenberga na adresu Dr. Edvarda Beneše (7. března 2013):

Sešli jsme se, abychom řekli naše jasné ne výrokům - a co horšího i politice - ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga a obecně vůči politice Nečasovy vlády pravice v otázce sudetských Němců.

Podle ministra zahraničí K. Schwarzenberga jsou dekrety prezidenta E. Beneše z období války a těsně po válce neplatné. A Edvard Beneš by byl zralý na haagský tribunál. Tedy jinak řečeno, měl by být posuzován jako válečný zločinec. Jsme, předpokládám, všichni, kdo jsme zde, rádi, že K. Schwarzenberg nebyl v lednové volbě zvolen prezidentem republiky. Totiž, zastávat popsaná stanoviska, by bylo bezpečnostním rizikem pro stát.

Stále přitom platí usnesení sněmovny, podle níž se E. Beneš „zasloužil o stát“. K. Schwarzenberg nechtěně, jaksi v zápalu volebního boje před prezidentskou volbou řekl po pravdě, co si skutečně myslí. K. Schwarzenbergovi a jemu podobným jde o to, revidovat základní linii české a čs. politiky, platné již sedm desítek let.

Stejně nezdárně, ve stejném duchu jako K. Schwarzenberg, pokračoval před 3 týdny při návštěvě Bavorska premiér Nečas. Poděkoval sudetským Němcům za podíl na budování první Československé republiky. Vzpomínám si, když jsem před osmi lety prosadil ve vládě gesto uznání vůči německým antifašistům, tentýž Nečas a jeho ODS měli plná ústa nevybíravé kritiky (P. Nečas: „Gesto české vlády nejenže nic nevyřeší, může vést k eskalaci požadavků z politických kruhů, napojených na zájmové skupiny kolem některých sudetoněmeckých organizací.“). 

Já jsem zmíněné gesto navrhl proto, že němečtí antifašisté skutečně trpěli. Po obsazení Sudet Hitlerem, za války a bohužel často i po válce, v nových poměrech. V obecních volbách v květnu 1938 volilo Sudetoněmeckou stranu (v tehdejším Československu) 93% německých voličů. Oni se pro „Heim ins Reich“ rozhodli v roce 1938 zcela dobrovolně. Premiér Nečas jaksi selektivně zapomněl, že odsun sudetských Němců proběhl na základě rozhodnutí vítězných velmocí v Postupimi a že mu „něco“ závažného předcházelo.

Nečas zapomíná, že prvními vyhnanci II. světové války byli Češi z českého pohraničí po jeho záboru nacisty v říjnu 1938. Byl to milion českých lidí, kteří byli nacistickými a henleinovským terorem vyhnáni ze svých domovů v pohraničních okresech.

Bez aktivní role henleinovců v Sudetech by se nemohlo podařit v roce 1938 zničit kvetoucí čs. demokracii. Jediný demokratický stát ve střední a východní Evropě.

Premiér Nečas se zachoval jako dokonalý vazal Německa. A to vše v situaci, kdy to po něm německá vláda vůbec nechce. V jeho projevu nebylo ani slovo o vině většiny sudetských Němců při rozbití čs. republiky. Naopak i chvíli na zapózování pro kamery se šéfem sudetoněmeckého Landsmannschaftu Posseltem si pan premiér našel. Opravdu podařený premiér a podařený ministr zahraničí, jeden větší ostuda nežli druhý.

Čím dříve skončí jeden i druhý ve vládě, tím lépe pro republiku. Takhle jako oni dělají zahraniční politiku jenom lokajové. Prostě, nejsou hodni odkazu prezidentů Masaryka a Beneše. Národní zájem českého státu jim nic neříká.

Text otevřeného dopisu pražské organizace LEV 21 Karlu Schwarzenbergovi:

Vážený pane Schwarzenbergu,

zcela záměrně jsme se rozhodli adresovat Vám tento otevřený dopis až poté, co utichnou emoce z druhého kola volby prezidenta České republiky. Záměrně proto, abychom nemohli být nařčeni z propagace Vašeho soupeře, záměrně také proto, abychom se nevezli na jakési módní vlně kritiky, které se snesla na Vaši osobu v souvislosti s údajnou neplatností „Benešových dekretů“ a nelichotivými souvislostmi, jimiž jste našeho druhého prezidenta zařadil po bok válečných zločinců, kteří se zodpovídají ze svých činů před Haagským tribunálem.

Ať už byla Vaše slova vyřčena před milióny televizních diváků neohrabaně, neopatrně, z nervozity či z pouhé neznalosti (což by bylo ovšem do nebe volající), vyřčena byla z úst prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky.

Urazil jste, pane Schwarzenbergu, nejen památku obětí nacismu, ale i osobu dr. Edvarda Beneše, mimochodem také Vašeho předchůdce ve funkci. De facto jste se vyslovil pro revizi Postupimských dohod a zpochybnil jste kontinuitu českého právního řádu.

Neumíme si představit, že by cokoli podobného prošlo ministru zahraničních věcí Francie, pokusil-li by se revidovat Versailleskou smlouvu, polskému ministru zahraničních věcí, pokud by schvaloval masakr u Katyně, nebo kterémukoliv ministru zahraničních věcí na světě, pokud by se tak necitlivě dotkl vlastních dějin.

Všichni by zajisté sami pochopili, že nemohou nadále zastávat úřad ministra zahraničních věcí. Jednoduše proto, že mají jiný názor na výklad dějin státu, který reprezentují.

V každé jiné zemi by média, byla-li by skutečně objektivní a nezávislá, donutila takového člena vlády k okamžité rezignaci, tím spíše, je-li ministrem zahraničních věcí. Veřejnost by demonstrovala tak dlouho, až by si rezignaci vynutila. Ne tak u nás. Tady se, jak vidno, velkoryse promíjí i zrada národních zájmů.

Proto Vás, pane Schwarzenbergu, vyzýváme my, členové Krajské organizace Praha politické strany Národní socialisté-Levice 21. století, abyste odstoupil z funkce ministra zahraničních věcí sám a dobrovolně. Nemůžete přece zastupovat zájmy České republiky, máte-li problém s jejími dějinami, legitimitou kroků jejích nejvyšších demokraticky zvolených orgánů a platností normativních právních aktů, které jsou dodnes součástí našeho právního řádu.

Přemysl Votava, předseda krajské organizace LEV 21 Praha

JUDr. Mgr. Karel Horák, 1. místopředseda krajské organizace LEV 21 Praha


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.