Dokumenty z poválečné historie Československé strany národně socialistické

obrazek
19.6.2012 09:55
Vážení čtenáři, nedávno jsme podnikli badatelskou cestu do Národního archivu v Praze, abychom zde zmapovali materiály vztahující se obecně k Československé straně národně socialistické (ČSNS) a zároveň zpřístupnili zájemcům o tuto stranu některé méně známé dokumenty z její historie.

Zaměřili jsme tentokrát na klíčové období strany po roce 1945. Jedná se například o fragmenty analytických výstupů v rámci tzv. Oddělení pro vědeckou politiku Zemské kulturní rady v Brně, různé předvolební plakáty či hesla. Druhá část dokumentů jsou obrazové přílohy, které jsou spojeny s parlamentními volbami 1946, jubilejním sjezdem strany v roce 1947 nebo dalšími událostmi. Pokud vzbudí dokumenty čtenářovu pozornost, budeme v prezentování podobné matérie pokračovat v budoucnu i z jiného období historie ČSNS.

 

Úryvek z dobového prohlášení tiskového odboru předsednictva strany národně socialistické ke vzniku strany v roce 1897 (1947)


Pokyn ústředního tajemníka Františka Matouše župním sekretariátům ČSNS ohledně získání informací o dosavadních přípravách na volby, politických preferencích obyvatel, důležitých společenských problémech v jednotlivých okresech a doporučení k efektivnímu zacílení kampaně ( 1.1.1946)


Úryvek z politické zprávy krajského sekretariátu ČSNS v Brně mapující aktuální politickou aktivitu strany (1946)


Úryvek z memoranda č. 17 „o důvodech volebního neúspěchu čs. strany národně socialistické„ zpracovaný v Oddělení pro vědeckou politiku při Zemské kulturní radě v Brně (1946)


Úryvek z memoranda č. 18 „o příčinách volebního neúspěchu čs. strany národně socialistické a o způsobu jejich odstranění“ (1946)

 

Pamětní známka k jubilejnímu 50. výročí vzniku ČSNS (1947)


Pamětní známka k jubilejnímu 50. výročí vzniku ČSNS (1947)


Pamětní známka s podobiznou Václava Klofáče k jubilejnímu 30. výročí vzniku ČSNS (1927)


Fotografie zachycující část mohutného průvodu Václavským náměstím při příležitosti 50. výročí založení ČSNS. Podle dobových zdrojů se sedmihodinového průvodu účastnilo kolem 250 tisíc členů a stoupenců strany (6.8.1947)


Detail na dav členů a příznivců ČSNS účastnícího se oslav 50. výročí založení strany (6.8.1947)


Jeden z předvolebních plakátů ČSNS před parlamentními volbami 1946


Titulní strana brožury vydané při příležitosti oslav 50. výročí založení strany (1947)


Dobové logo ČSNS (1947)


Součástí velkolepých oslav 50. výročí založení strany byla i výzdoba Václavského náměstí zachycující přední české demokraty, k jejichž odkazu se hlásí i obnovená strana národních socialistů NS-LEV21 (1947)


Dobová ukázka programového hesla strany ČSNS (cca 1946-7)

pk-pd
Petr Duchoslav - historik, spolu s J. Paroubkem napsal publikaci o historii národních socialistů; Peter Kokavec - sociolog, analytik LEV21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.