Jaromír Novotný: A kdy se landsmanšaft omluví nám?

obrazek
24.2.2013 17:31
Český premiér, v rámci svého vystoupení před poslanci bavorského sněmu, vyjádřil politování nad poválečnými křivdami způsobenými odsunem Němců z Československa. Tímto se tak omluvil „bývalým spoluobčanům“, rozuměj sudetským Němcům. K omluvě použil doslovnou citaci z „Česko – německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997“, podepsané předsedou vlády Václavem Klausem a ministrem zahraničních věcí Josefem Zieleniecem za Českou republiku a spolkovým kancléřem Helmuthem Kohlem a spolkovým ministrem zahraničních věcí Klausem Kinkelem za Spolkovou republiku Německo. Až potud je to v naprostém pořádku. Premiér neřekl ani o slovo více, než je v platné deklaraci. V nepořádku je to, že se omlouvá jen jedna strana a to česká.

Kdy se Sudetoněmečtí představitelé konečně omluví za rozbití Československé republiky v roce 1938?

Sudetoněmecká strana (SdP) Konrada Henleina, ve svobodných, demokratických obecních volbách ve dnech 22., 29. května a 12. června 1938 získala 89,5% z německých hlasů. V roce 1938 šlo o nejmasovější stranu v předválečném Československu, měla 1.349.180 členů!!! Po německé NSDAP a italské fašistické straně byla SdP třetí nejsilnější fašisticky orientovanou stranou v Evropě. (24. dubna 1938 Konrad Henlein na karlovarském sjezdu SdP požadoval možnost svobodného přihlášení se k „německému světovému názoru“. Jak uvedl: „v nacionálním socialismu nachází každý Němec realizaci koncepce svého života a morálky. Sudetoněmecká komunita nemůže zůstat a nezůstane stranou filozofie, kterou dnes všichni Němci na světě s takovou radostí vyznávají.“)

Někdy koncem září, začátkem října 1938 vznikl v Henleinově štábu v Liberci návrh, jak dále postupovat po oddělení území obývaných sudetskými Němci od Československa. Rozebrána jsou čtyři řešení uspořádání „českého zbytkového státu“ a jako nejvýhodnější z nich vychází začlenění českého území do Německé říše, čímž bude možné ovlivňovat „řízení biologického vývoje českého národa a jeho vývoje vzhledem k osidlování“. Český národ získá jistou autonomii a české vládě bude poskytnut „stálý poradce“. Toto řešení se nakonec realizovalo 15. března 1939 vznikem protektorátu.

Dovolím si ještě jedno osvěžení paměti pro členy vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Konrad Henlein 4. března 1941 ve svém projevu zpětně hodnotil činnost Sudetoněmecké strany následovně: „Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními socialisty… Historie vynese jednoho dne svůj soud: Sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost.“ Inu, není nad upřímnost, že?

A to nemluvím o tom všem, co se dělo v průběhu okupace (uzavření českých vysokých škol, Heydrichiáda, Lidice, Ležáky, Terezín, koncentráky, nucené práce, 360 tis obětí, atd.).

Domnívám se, s pravděpodobností rovnající se téměř jistotě, že do 15. března - kdy německá branná moc v roce 1939 okupací zbytku Československa začala vytvářet předpoklady pro tvrdý poválečný odsun - ani představitelé Sudetoněmeckého landsmanšaftu, či bavorský premiér nebo německá kancléřka už zřejmě nestihnou „nečasovsky“ oslovit poslance českého Parlamentu. Představa je to ale hezká, není-liž pravda?

jaromir-novotny
Bývalý I. náměstek ministra obrany a český velvyslanec v Indii a Japonsku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

Pane Novotný, jedinou smysluplnou omluvou za historické selhání je dělat vše proto, aby se  neopakovalo. A to se, podle toho, jak v celém světě vzrůstá sociální napětí, neděje. To je jediná tlustá čára, která by všechny mocné měla zajímat. Naše zem se ústy svých představitelů Němcům omluvila.Němci se omluvili celému světu. Já jsem ani o jednu omluvu z důvodů, které jsem vvysvětlil v první větě nestál. Mají pro mne kvalitu omluvy řízného beka útočníkovi, kterému je jasné, že když nastane stejná situace, tak ho opět sejme. Tím nechci říct, že nás Němci opět sejmou. Tím chci říct, že nás opět mohou sejmout důvody, díky nimž jim tehdá narostla mimořádně krutá křídla. Proti tomu se  mocným "Nečasům" nevím proč bojovat nechce.