Jiří Paroubek: M. Zeman stratégem i politikářem?

obrazek
13.5.2013 12:08
M. Zeman to prostě umí. Je to dnes jediná opravdu supertěžká váha mezi úzkou politickou špičkou země. Prezident v ní nemá rovnocenného partnera, ani soupeře. Je zjevně hendikepován fyzicky, má však svěží politický úsudek a schopnost strategického uvažování, schopnost uvažovat o tři až čtyři tahy dopředu. A občas udělat i nečekaný Talův tah. M. Zeman - na rozdíl např. od ČSSD i vlády - ví, jak důležitým nástrojem je (nejen) v politice strategická iniciativa. Tu se snaží udržovat diktováním dalších a dalších politických témat. A média je pak velmi vděčně přežvykují.

Vykročil za svým cílem, který se mu podaří dosáhnout - pokud si po sněmovních volbách ochočí dnešní opoziční parlamentní strany - aby prezident měl v politice země jasnou prioritu. A nemusí k tomu měnit ani ústavu republiky.

Řeknu to krátce, nejsem pro takovou změnu v politickém systému země, nejsem pro faktický posun k poloprezidentskému systému. Nechci, aby se premiér stal jen jakýmsi příručím prezidenta, který je na rozdíl od vlády prakticky neodvolatelný a sněmovně neodpovědný. 

Politické priority M. Zemana potřebují tu seriozní korekci, tu kritickou diskusi. Ani jedno, ani druhé nebylo v úterý na schůzi sněmovny možné. Diskuse k projevu prezidenta se prostě vůbec nekonala. 

Dám dva příklady toho, o čem je možné debatovat. Miloš Zeman mluvil velmi přesvědčivě o své prioritě boje proti korupci a rozkrádání. Příkladem rozchvacování veřejných peněz je ale také postup M. Benešové, jejíž advokátní kancelář mohla z rozpočtu Ústeckého kraje po podpisu smlouvy v březnu 2012 během následujícího roku vyčerpat až 1,5 milionu korun.

Co za ně asi paní magistra vykonala? Necháme se překvapit, co veřejnosti sdělí. Anebo bude "výmluvně" mlčet? Uvidíme, zda se M. Zeman bude vyjadřovat také ke "svým" korupčníkům nebo jen k těm, které nemá v lásce. Pro úplnost, M. Benešová jako místopředsedkyně ČSSD v době uzavření smlouvy, byla stranickou nadřízenou bývalé hejtmanky Jany Vaňhové. Co jiného je vzorovým příkladem klientelismu, střetu zájmů a rozchvacování veřejných peněz, než právě toto! Kromě toho, stala se právním zástupcem těch nejzprofanovanějších činitelů ČSSD.

Věc, ve které se M. Zeman také mýlí, je jeho jednostranný důraz na veřejné investice před spotřebou obyvatelstva. Spotřeba obyvatelstva přece nelze redukovat jen na sociální dávky, jak se vyjádřil. Jde také mj. o mzdy a platy zaměstnanců, důchody ad.. Reálné příjmy a tedy životní úroveň větší části českého obyvatelstva v posledních několika letech stagnují či dokonce klesají. Za této situace odmítat rozvoj spotřeby obyvatelstva není moudré.  

Spotřeba obyvatelstva, její růst, je důležitým faktorem působícím na tvorbu HDP, na hospodářský růst. Zpochybňovat význam některých spotřebních výdajů lidí M. Zemanem je možné. Více na místě je zpochybňovat smysl případné obří investice do M. Zemanem vzývaného fantaskního kanálu Dunaj-Odra-Labe. 

Po léta by díky desetitisícům ukládaných tun betonu, armovací oceli a nezbytných technologií utěšeně rostl HDP státu. Možná po deseti či patnácti letech - tedy po uvedení alespoň části průplavu do provozu - by investice začala mít pro stát nějaký význam také z hlediska příjmů - poplatků za použití průplavu v lodní dopravě. Nemluvím přitom vůbec o dalších významných aspektech životního prostředí ad.. Určitě také nejde o to vybetonovat celou republiku, aby betonářská lobby chrochtala nadšením. Stavebnictví je třeba pomoci jiným způsobem, např. vládními programy na podporu bytové výstavby, programy na podporu revitalizace paneláků z evropských peněz a tak dále.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

J. Paroubek zde otevřeně popsal mj. problém (spotřeba vs. investice),
o kterém jsem v r. 2010 osobně mluvil s M. Zemanem v Berouně.
V ČR je velká "podfouklost" spotřeby díky nemalému poklesu živ. úrovně,
který zasáhl cca3 miliony osob, dalším specifickým rysem v české vysoce otevřené
exportní ekonomice je,  že díky tomu, že cca 90% společností má matky mimo ČR,
čili nejsou cenotvůrci a zisk z investic (i z českých veřejných zdrojů) tak putuje jinam.
Bylo by proto účelné, aby J. Paroubek požádal M. Zemana o přijetí,
k prohovoření této tématiky.

 A Martin Hekrdla mluví jasně a mluví k věci:
https://www.facebook.com/martin.hekrdla/posts/374252796012119

schlimbach

Máte pravdu pane Paroubku co se investic a spotřeby týká - obecně. Ke kanálu - je to složitější věc, není třeba na "návratnost" čekat desetiletí, protože taková investicve bude mít  i přímý multiplikační efekt co se týká rozvoje obcí a měst v blízkosti kanálu a i tato investice bude financovat spotřebu lidí skrze jejich mzdy ...