Národní socialisté představili svůj program

obrazek
9.6.2012 09:52
V pražském Obecním domě dnes proběhla programová konference politické strany Národní socialisté - levice 21. století. Hlavním tématem konference byl dlouhodobý politický program stany, ale také blížící se volby do krajských zastupitelstev, kterých se chce strana na podzim tohoto roku ve většině krajů zúčastnit. Jiří Paroubek ve svém úvodním vystoupení varoval před vládními kroky, které české ekonomice škodí - tedy například její reformy a škrty. Stav ekonomiky se přesto nezlepšuje. "Vláda neví, jak z toho. Neoliberální recepty v reálném životě nefungují," řekl Jiří Paroubek.

Dlouhodobý program naleznete na webových stránkách Národních socialistů - levice 21. století.

Jiří Paroubek ve svém projevu v programové části konference shrnul ekonomickou situaci České republiky a připomněl asociální reformy současné vlády. "Vláda chce osekat sociální stát a veřejné služby na minimum. Zřejmě tak, aby si lidé všechno platili ze svého, aniž bychom si to byli schopni představit. Například i služby hasičů. Zaplápolá vám dům a hasič řekne: Já přijedu, ale něco to bude stát," varoval ve svém projevu Jiří Paroubek před pravicovým viděním chodu státu. "10 procent lidí v této zemi žije v pásmu chudoby a dalších 40 - 50 procent lidí žije s minimálními finančními rezervami," doplnil Jiří Paroubek.

Předseda strany poté představil program národních socialistů na podporu hospodářského růstu, tedy boje proti recesi, nezaměstnanosti a deficitu. "Inspirujeme se mnoha věcmi, které měl ve svém programu nový francouzský prezident Francois Hollande," řekl Jiří Paroubek. Národní socialisté na svém ustavujícím sjezdu v minulém roce představili protikrozový program, který je pravidelně aktualizován a jeho poslední verzi můžete nalézt ZDE"Je to náš klíčový programový materiál," řekl o této části programu NS-LEV 21 předseda Jiří Paroubek.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

renata-kristkova

JE TO VYNIKAJÍCÍ,  propracovaný program. To co předvádí ČSSD - to že nemá program a nechá si ho psát lidmi, je trapas, který jen opakují po ODS.

 

Přeju NS LEV 21 a Jiřímu Paroubkovi jen samé úspěchy.

rku

Pane Štingle,

diskutujete o všech volovinách, ale abyste si prošel program LEV21 to vás napadne až těď. A nevymlouvejte se na nedostatek času. Důchodci ho mají dost.

Dík za upozorňování n apravopisné chyby. Snad pravopis nakonec zvládnu.

schlimbach

V Reformě společnosti navrhujeme ze Senátu ustavit IV.  pilíř moci - MOC KONTROLNÍ, nezávislou na moci výkonné, zíkonodárné a soudní. Senátorů by bylo jen 28 (pokud zůstane 13 krajů + Praha). Této moci kontrolní by byla podřízena policie a veškeré kontrolní mechanismy společnosti. Všichni volení zástupci by byli kdykoliv odvolatelní. Více podrobností o volebním systému, stejně jako vzájemných vazbách mezi uvedenými mocemi najdete v myšlenkových mapách na webu www.ekonomickareforma.cz

schlimbach

Proč to má být zlomyslná otázka? :)

Je to vůbec důležité?

rku

Pane Shlimbachu,

přestalo pršet, tak jen poslední zlomyslnou poznámku. Kde se narodil Komenský jisté není, ale rozhodně to nebylo v Pardubicích.

schlimbach

Pane Kulíku, já osobně nesdílím názor, že většina společnosti jsou idioti. V každém případě však občanská společnost má jednu velkou přednost a to tu, že o sobě rozhodují lidé tam, kde žijí. mají možnost odvolat volené zástupce, a to kdykoliv, protože volební systém je navržen jako průběžný. V hospodářské oblasti jde o nastavení záporných zpětných vazeb, které fungují automaticky a každé rozhodnutí občanů ma na ně také nějaký konkrétní vliv. Nikdo nebude poroučet, jak mají rozhodovat - je to jejich věc. Klidně mohou volit špatně - podstatné je, aby měli možnost učinit změnu v ten moment, kdy si to uvědomí a průběžný volební systém jim to umožní.

Předvoj ani minulý ani současný není tedy pro realizaci občanské společnosti nutný - jediné, co je nutné, je aktivita občanů a jejich volba si tuto změnu vybrat. Třeba si ji nevyberou. nemohou se ale potom divit, že to nedopadne dobře. Z tohoto pohledu bych spíše řekl, že ti, co využívají stávající situaci ke svému obohacování na úkor většiny, kdo chce za každou cenu uzurpovat moc pro sebe, myslí a koná jako idiot, protože zapomíná na zákon "poslední kapky", který funguje bez ohledu na to, jak moc má být většina společnosti podle idiotů hloupá. Nakonec se ukáže, že nejhloupější jsou idioti sami - obecně Tupouni.

Pokud jste věnoval nějaký čas studiu reformy společnosti nebo informacím na Občanském sněmu, mohl jste si všimnout jedné podstatné věci. My nikomu nic nenutíme. My nabízíme alternativu. Pro nás není směrodatné, když nám někdo říká, dejte se do toho, my vás podpoříme. To pro nás není partner. pro nás je partner, která nám řekne :"Je to dobré, pojďte, dáme se do toho" - což, jistě uznáte, je zcela jiný přístup. Dokud lidé sami nebudou chtít konkrétní změnu, nezmění se nic.

rku

Pane Schlimbachu,

jak se samosprávná společnost vypořádá s tím, že 60% obyvatestva jsou idioti? ( zdroj- Štingl) Nebude potřeba nějaký předvoj-někdo jako třeba bolševici?

schlimbach

Pane Štingle, Občanský sněm má ve svém názvu Čechy, Moravu a Slezsko pouze jako odkaz na historické kořeny našeho národa. Cílem je smysluplný a naplněný život občanů v občanské společnosti, kterou sami spravují, která se na venek chová jako rovnocenný a suverení partner kterékoli jiné společnosti.

schlimbach

Pane Moskalíku, děkuji za Váš zájem. Pouze ve věci slovanských zvěrozvěstů a jejich příchodu k nám bych si dovolil nesouhlasit, protože jejich úloha byla právě opačná, než jsme se učili ve škole a s "podporou" Slovanů nemá pranic společného. Je to samozřejmě otázka hledání pramenů informací a jelikož nikdo z nás se těch událostí neměl možnost ve stávajícím životě účastnit, je to také věcí vnitřního souznění s danými informacemi, zda je člověk pokládá za důvěryhodné či nikoliv.

Osobně na základě vlastních zkušeností mohu souhlasit s tvrzením, že historii píše vždy vítěz a Slované v dané době byli bohužel poražení, čili historii, kterou jsme měli možnost se učit a studovat ve škole musíme pokládat za historii umělou, napsanou vítězi. Že to tak je, je zřejmé i z chování mnoha našich představitelů - takzvaných sebemeskačů. kteří vnucují našemu lidu pocit méněcennosti, malé vzdělanosti, nutné podřízenosti se atd. Pokud to někoho zajímá, potom jistě najde dosti pramenů, ze kterých se dozví, že slavná minulost Slovanů sahá mnoho desítek tisíc let do minulosti a že poraženi byli až tehdy, když byli zrazeni z vlastních řad a když připustili, aby jejich rodové zřízení bylo rozleptáno cizími prvky - tato metoda se opakuje neustále dokola a ani dnes není výjimkou.

Byly zaměněny významy slov - například národ, národnost - ten, kdo dnes začne mluvit o národu, rase, je automaticky pokládán sebemrskači za rasistu, aniž by si ti sebemrskači dokázali vůbec představit, pokud to nedělají zcela záměrně, že vlastně likvidují svůj národ, jeho kulturu, možnost přežití. Požadavek národní hrdosti a příslušnosti totiž nemá v sobě vůbec žádné rasové předsudky, naopak umožňuje vzájemné soužití mnoha národů na jednom místě, problém je, když se začnou plánovitě mísit a upřednostňovat jeden před druhým.

Osobně souhlasím s tím, že umělé rozdělení naší země na 14 krajů bylo hloupým počinem a má za důsledek zase pocit národního vykořenění. Národní vykořenění bylo vždy prvním krokem k likvidaci jakéhokoliv národa, jeho kultury, budoucnosti.

Jsem šťasten, že žijeme v době obrovských změn, přerodu k lepší budoucnosti. Nepřijde to ale samo, musíme se sami přičinit, aby naše budoucnost mohla být po právu zvána Zlatým věkem. Bude to doba bez Tupounů, sebemrskačů, zaprodanců a vlastizráců - bohužel, cesta k tomuto bude ještě trnitá, ale stojí za to vytrvat a konat.

schlimbach

pane Štingle - díkjy za doplnění :)

 

Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska je platforma založená občanskými sdruženími  Reformoa společnosti a Trojčlennost v sociálním organismu. Je to prostor, kam může přijít kterýkoliv občan, který přijme za svá pravidla 3 pilířů, na kterých je tento prostor vystaven. Je to prostor, kde postupně budou vznikat právě z popudu občanů sněmu konkrétní pracovní dílny, které budou rozpracovávat jednotlivé úkoly a dokumenty, aby bylo možné vytvořit občanskou společnost.

V tomto sněmu bude vyzkoušen v praxi průběžný volební systém, který navrhujeme proto, aby občan mohl rozhodovat samostatně o svých věcech. Zahájili jsm e přípravné kroky k realizaci soběstačné komunity, která by mohla časem ukázat možnosti kooperace mezi občany a firmami v daném regionu, spolupráci mezi regiony, bez ohledu na státní hranice. Jsme na začátku. Vše závisí od aktivity občanů. Troufám si však tvrdit, že postupně myšlenka Občanského sněmu ČMS může být alternativou ke stávajícímu marasmu.

Důležité je vědět, že členové sněmu si nečiní ambice na posty v exekutivě. Neděláme to pro zisk, ale nabízíme možnost žít jinak. Soběstačná komunita potom je projekt, který umožní žít jinak ihned, bez čekání, až se stane zázrak - je to pro všechny, kdo budou mít zájem.

Sněm zatím využívá provizorní web. V současné době se pracuje na konečné verzi webu, kde bude vytvořen prostor i pro sdílení přípravy dokumentů, hlasování, realizaci občanských práv občanů sněmu, bez ohledu na jejich bydliště či vzdálenost.

Jak jsem napsal výše - jediným kritériem pro spolupráci a získání práv občana je přijetí a dodržování 3 základních pilířů.

schlimbach

Ten program jsem dočetl po "zavedení eura" - dál nemá smysl číst, protože i podle textu před tím je zřejmé, že v žádném případě nepůjde o systémovou změnu a stávající srab zůstane zakonzervován. Možná některým lidem nedochází, že stávající systém není možné "polidštit", že je to systém okovů pro občanskou společnost. Zachování finančního systému "stojícího" nad společností a tuto společnost zcela ovládající je základní chyba, která neumožní realizovat nutné změny systému.

Z mého pohledu - lhali nám před rokem 1989, lhali nám po roce 1989 - lhali všichni. Totálně zotročili nás i naši společnost. Myslím, že přišla doba, kdy nelze věřit nikomu, kdo se na tomto svinstvu podílel. Je třeba hledat jiné cesty, jiné lidi, kteří dokáží změnit systém tak, aby mohla být  realizována občanská společnost, kde hlavním a jediným rozhodujícím činitelem bude občan - www.ekonomickareforma.cz , www.obcanskysnem.cz ...