Před 19 lety zemřel významný představitel národních socialistů Vladimír Krajina

obrazek
1.6.2012 08:31
Dne 1. 6. 1993 zemřel v kanadském Vancouveru V. Krajina, odbojový pracovník, člen Československé strany národně socialistické a její generální tajemník. Původní profesí profesor botaniky na Univerzitě Karlově vstoupil do aktivní politiky až po skončení druhé světové války, kdy se stal všeobecně uznávanou osobností hlavně pro své odbojové zásluhy. Krajina byl nekompromisním odpůrcem jakékoliv totality, po roce 1945 té komunistické. Komunistická strana si byla dobře vědoma jeho společenského renomé a stejně jako předsedu ČSNS P. Zenkla se jej snažila ještě před parlamentními volbami 1946 politicky zkompromitovat, což se však nepodařilo.

Krajina se narodil v roce 1905 v učitelské rodině. Jako nadaný žák šel studovat gymnázium a poté Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor botanika. Ta se mu stala také jeho celoživotní vášní, a to i v kanadském exilu. V roce 1934 se úspěšně habilitoval a v roce 1945 se stal profesorem.

Krajina se vnitřně nikdy nesmířil se s okupací českých zemí 15. 3. 1939 a záhy se zapojil do odbojové činnosti. Byl členem Politického ústředí, po vytvoření Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD) na jaře 1940 také členem jeho koordinačního orgánu. Po rozložení hlavních odbojových organizací jako jediný z ÚVODu nebyl odhalen, a tak se musel skrývat v okolí Českého ráje. Nakonec i jeho dopadlo gestapo. Stalo se tak 31. 1. 1943 (někdy se uvádí údaj 3. 2. 1943) a Krajinu internovali v Malé pevnosti v Terezíně.

Po skončení války se Krajina angažoval v ČSNS, kdy se stal poslancem Prozatimního národního shromáždění, Ústávodárného národního shromáždění a jejím generálním tajemníkem. Spolu s předsedou strany P. Zenklem tvořili ve straně uznávanou dvojici, která však byla trnem v oku komunistů, kteří ji chtěli na základě vykonstruovaných fabulací z doby války veřejně zostudit. V roce 1946 KSČ spustila bubnovou palbu proti oběma těmto politikům. Zatímco Zenkla líčila jako prominentního vězně z Buchenwaldu, který měl nárok na různé úlevy a snad i donášel na ostatní, Krajinu uměle zapletli s katem českého národa, K. H. Frankem.

Komunisté na základě zfalšovaných dokumentů, které obstaralo vojenské Obranné zpravodajství (OBZ) pod taktovkou B. Pokorného, tvrdili, že Krajina kolaboroval s nacisty, konkrétně s K. H. Frankem, kterému měl donášet. Skutečnost však byla jiná. Těsně před faktickým koncem Protektorátu Čechy - Morava monitoroval K. H. Frank celkovou situaci a uvažoval o tom, že by ,,použil" Krajinu, internovaného v té době ve vile Jenerálka, jako svůj ,,trumf" pro lepší manévrovací prostor v jednání se Západem, s nimž chtěl (naivně) jednat o rozsáhlých ústupcích v českomoravském prostoru. Tato konstrukce se ovšem velmi brzy zhroutila a komunisté na veřejnosti utrpěli politické fiasko.

Krajina se angažoval v roce 1947 při rozkrytí pachatele v rámci tzv. Krčmaňské aféry, tedy atentátu na tři nekomunistické ministry. V úzké kooperaci s ministrem spravedlnosti P. Drtinou se mu podařilo najít pachatele; jedním z nich byl i komunistický poslanec J. Sosnar. V únoru 1948 jej komunistický ministr vnitra Nosek nechal ,,exemplárně" zatknout, ale na přímou intervenci prezidenta Beneše byl záhy propuštěn. To mu zřejmě zachránilo i život, protože zakrátko úspěšně emigroval do Kanady. V exilu byl zvolen předsedou Československé strany národně sociální a podílel se na činnosti Rady svobodného Československa, když se stal jejím místopředsedou. Současně zkoumal i jako botanik kanadskou přírodu a napsal několik odborných studií.

V roce 1990 mu V. Havel propůjčil vysoké státní vyznamenání Řád bílého lva I. třídy za jeho zásluhy. O tři roky později Krajina, který se dožil konce komunistického režimu, umírá ve vysokém věku 88 let. Pochován je na Vyšehradském hřbitově. V. Krajina byl nejen politikem, ale i skutečným státníkem své doby - statečným a zásadovým vlastencem.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Otázka zní, jaké krabičky se sardinkami měl ten Sosnar plnit, zda z měkkého či tvrdého dřeva? A zda by to vůbec uměl, protože to byla vskutku profesionální práce.