Ladislav Žák: Týden tolerance II.

obrazek
6.7.2015 09:00
Rok s rokem se sešel a já jsem znovu stál pod Dachsteinem na závěrečné ekumenické mši, kterou vyvrcholil týden tolerance, o kterém jsem psal již před rokem v článku Týden tolerance. Nebudu se tedy opakovat, jen připomenu www.toleranzwoche.at a motto letošního již čtvrtého ročníku, které znělo Kořeny a křídla. Bylo nádherné počasí, jeden z farářů měl štolu v duhových barvách a oba vypadali velmi civilně. Vyvrcholením jejich kázání byl dialog obou kněží o toleranci, o její potřebnosti a míře v současném světě. A byla to právě vzájemnost kořenů a křídel jako symbolů stability a pohybu, která byla nosnou osou kázání „pod horou“ Dachstein.

Ramsau má dávnou tradici tolerance a údajně na jeho území vznikl první toleranční dům, tedy prostor, kde se mohli katolíci a evangelíci setkávat, poznávat, zahájit vzájemnou komunikaci, která teprve mohla vést ke vzájemné toleranci a dalšímu zlepšování vztahů.  Dnes je v tomto tolerančním domě radnice. Oba kněží zdůraznili, že podmínkou vzájemné tolerance je dostatek vůle na obou stranách, aby vůbec mohlo k nějaké toleranci a tolerování dojít. Směřovali postupně k tomu, zda a jak zaužívaný a úspěšný model tolerance aplikovat na současné „nově příchozí“, jak je nazývali. Vyslovili myšlenku, že podle jejich zkušeností „nově příchozí“ o žádnou toleranci nestojí a svým chováním ani žádnou vůli je tolerovat nevzbuzují. Bylo to řečeno s hlubokou lítostí a zároveň s nadějí, že se podaří najít nějakou novou kvalitu tolerančního prostoru, ve kterém bychom se dokázali s nově příchozími setkávat a hledat možnost, jak žít snad v dobrém sousedství, když ne v pospolitosti.Nešlo tedy zdalekao nějakou rezignaci,ale pouze o reálné konstatování stavu, kdy část nově příchozích aktivně rozvrací současná společenství, včetně školních, a požadují striktní respektování svých sebou přinesených pravidel, včetně náboženských. Ostatní „nově příchozí“, i když s tím nesouhlasí, mlčí a nedovolí si protestovat nebo dokonce podpořit instituce místa svého nového pobytu. Mají strach, že se s nimi agresivní část komunity „nově příchozích“ vypořádá po svém. Podle svého práva a většinou nožem.

Kdybych to měl shrnout, pak bych řekl, že na toleranci musí být vždy alespoň dva. Sebetolerance je jistě pěkná, snad i uspokojující, ale poněkud neplodná. Je patrné, že současné způsoby tolerance je možné shledat poněkud nešťastnými, a že jsme pro hledání nových podob ještě zdaleka nevykonali dost, stejně tak jako pro hledání prostorů, ve kterých se můžeme potkávat. Na druhé straně si musíme být jisti, že o nás na druhé straně vůbec někdo stojí, že nejsme po nově příchozí jen dočasné nutné zlo, které snad vymře, snad ho bude dokonce nutné zabít nebo alespoň zotročit. Bylo by hloupé usilovat o uznání tam, kde se nelze dočkat, a je lépe takového usilování zanechat dříve, než bude pozdě. Dovolím si jen poznámku v tom smyslu, že mne překvapily neosvětlené části historického centra nočního Salzburgu, které byly evidentně pod nadvládou nově příchozích, a pouhý vstup na ně a pokus si vyfotografovat nějaký objekt byl důvodem k agresi vůči nám. V Bruselu se mohou radovat, protože tu mají armádu obránců nedotknutelnosti panoramatu nočního Salzburgu. Určitě do té doby, než je noví příchozí vyhodí radostně do vzduchu, aby neurážely novou víru. To bude ochrana tak říkajíc na šrot…

Musím říci, že jsem neztratil zdaleka víru v to, že tolerance je ta správná cesta. To jediné,co mě děsí, je skutečnost, že naše domácí ani evropské elity nehledají cesty k tomu, jak novou kvalitu tolerance nastolit, ale jak vydělat na konfliktu kořenů a křídel, nikoliv jak využít to dobré, co jejich spojení může přinést.

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Václav Semerád

Pořád se opakuje: tolerance, tolerance, tolerance! Figu borovú! Tolerance darebáků a lumpů je spoluvina na jejich zločinech! Oba naši první prezidenti prosluli jako extrémně tolerantní k lumpům (viz jejich amnestie darebáků). To že má být nějaká zásluha? Není to spíš další obludná lumpárna? Pořád říkám, píšu, agituju: vykašlete se na toleranci a starejte se o spravedlnost! Kde je spravedlnost, tam by měla být i tolerance, ale jen ta spravedlivá! Nespravedlivá tolerance je naopak zločin! Viz http://sw.gurroa.cz/toleran.php (a pozor, netvrdím, že spravedlnost rovná se justice! Máme některé zákony nespravedlivé až pánbůh brání!).