Z jednání Putina se Si Ťin-pchingem

putin xi
4.2.2022 14:25
Ještě před slavnostním zahájením ZOH v Pekingu došlo k jednání mezi ruským a čínským prezidentem. Podle prvotních zpráv zahraničních agentur poté Vladimír Putin a Si Ťin-pching následně podepsali připravené společné prohlášení o mezinárodních vztazích, vstupujících do nové éry a globálním udržitelném rozvoji. Mimo jiné se v něm píše, že sdílí jednomyslný názor, že demokracie je univerzální lidskou hodnotou a nikoli výsadou jednotlivých států a prosazování a ochrana demokracie je společným úkolem celého světového společenství.

Z obsahu celého prohlášení lze poté vybrat následující podstatná ustanovení, na kterých se obě země shodly:

* prezentují úmysl postavit se proti vnějšímu zasahování do vnitřních záležitostí suverénních zemí, postavit se proti podkopávání bezpečnosti ve světě a postavit se proti „barevným revolucím“
* zaměří se na posílení Šanghajské organizace pro spolupráci a na zvýšení její role při utváření polycentrického světového řádu, který je založen na zásadách udržitelné bezpečnosti
* vyzívají jaderné státy, aby přijaly opatření ke snížení rizik jaderných válek
* chtějí zintenzivnit práci na propojení rozvojových plánů Euroasijské hospodářské unie a iniciativy One Belt One Road (Nová Hedvábná stezka) s cílem prohloubit praktickou spolupráci mezi EAEU (sdružuje Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán) a Čínou
* plánují prohloubení společné praktické spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje Arktidy
* prezentují odhodlání působit na posílení role ASEAN coby klíčového prvku regionální architektury
* jsou odhodlány hájit stejná práva na kontrolu internetu a pokusy o omezení práva na regulaci vnitrostátních segmentů považovat za nepřijatelné
* deklarují úmysl pevně hájit nedotknutelnost výsledků druhé světové války a nastolený poválečný světový řád, bránit autoritu OSN a spravedlnost v mezinárodních vztazích a bránit se pokusům popírat, překrucovat a falšovat dějiny.

Dále text prohlášení zdůrazňuje, že žádná země nemůže a ani by neměla zajišťovat vlastní bezpečnost izolovaně od bezpečnosti celého světa a na úkor bezpečnosti ostatních. V prohlášení se na toto téma uvádí: „Jednotlivé státy, vojensko-politické aliance nebo koalice které sledují cíl získat přímo nebo nepřímo jednostranné vojenské výhody na úkor bezpečnosti ostatních, a to i pomocí nekalé soutěže, zesilují geopolitickou rivalitu, navyšují antagonismus a konfrontaci, vážně podkopávají pořádek v v oblasti mezinárodní bezpečnosti a globální strategické stability.“Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.