Proč členové vlády podporují landsmanšafty?

vítání sudety
28.7.2017 10:16
Členové české vlády P. Bělobrádek a D. Herman (oba KDU-ČSL) systematicky podporují politickou revanši landsmanšaftů. Vláda jako celek k tomu mlčí. Většina politických stran i občanských organizací také. Jednou z mála organizací bránící náš stát proti lžím sudetů a jejich nohsledům je Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Rád bych čtenáře tohoto webu seznámil se stanoviskem ústředního výboru svazu k protistátním aktivitám uvedených členů české vlády, stanoviskem, které přijal na svém 4. zasedání 19. 6. 2017.

Stanovisko k účasti členů české vlády na 68. „sudetoněmeckém“ dni 4. a 5. června 2017 v Augšpurku:

Aktivní politickou účast členů české vlády P. Bělobrádka a D. Hermana (oba KDU-ČSL) na uvedené akci „sudetů“ považujeme za provokaci. Provokaci zvlášť závažnou, protože se uskutečnila před 75. výročím vyhlazení Lidic.

Uvedení členové české vlády se zúčastnili setkání potomků a sympatizantů bývalých občanů Československa, těch, kteří se ve druhé polovině 30. let minulého století dopustili zrady Československa a téměř všichni mimořádně aktivně podporovali německý nacismus.

Bývalí českoslovenští občané německé národnosti a jejich potomci, kteří jsou sdruženi v landsmanšaftu, nikdy neprojevili lítost nad tím, že oni, resp. jejich předci, podporovali německý nacismus a tím se v té době jako českoslovenští občané dopustili vlastizrady. Nikdy se nezřekli svého obdivu a aktivní podpory Konráda Henleina a jeho Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF), resp. Sudetendeutsche Partei (SdP), svého obdivu a aktivní podpory Adolfa Hitlera a jeho NSDAP, SS a Wehrmachtu. Nikdy se kriticky nevyrovnali se svou aktivní účastí ve Freikorpsu, nelegální ozbrojené složce, která vyvolala povstání v českém pohraničí.

Němci, přívrženci SdP v českém pohraničí před jeho zabráním na základě tzv. Mnichovské dohody vraždili československé vojáky, četníky a spoluobčany bez rozdílu jejich národnosti. V průběhu německé nacistické okupace v tzv. „Protektoratu Böhmen und Mähren“ napomáhali masovému vyvražďování obyvatel včetně vypalování obcí a fyzickou likvidací jejich obyvatel (např. Lidice, Ležáky, Javoříčko, Zákřov, Nový Malín, Ploština, Prlov a další). Nikdy se za tyto zločiny ti, co je spáchali ani jejich potomci a sympatizanti, neomluvili.

Bývalí českoslovenští občané německé národnosti aktivně pomáhali při vykrádání českého hospodářství − v oficiální čs. zprávě, předložené norimberskému tribunálu s hlavními válečnými zločinci („Německé zločiny proti Československu“), byly škody a ztráty spojené s německou okupací a válkou vyčísleny sumou 347,5 miliardy tehdejších československých korun. Na Slovensku dosáhly válečné škody 114,5 miliardy korun.

Přítomnost místopředsedy české vlády na 68. „sudetoněmeckém“ dni je důkazem, že vláda České republiky překrucování české historie ignoruje a nebezpečí politické revanše podceňuje.

Důrazně protestujeme proti tomu, že, podle informací z veřejných zdrojů, jsou osoby, které kritizují smířlivost členů vlády České republiky a představitelů politických stran zastoupených v Parlamentu České republiky vůči tzv. „sudetům“ sledovány Bezpečnostní informační službou (BIS). Za hrozbu pro národní bezpečnost považujeme naopak občanské spolky, politické strany a osoby, které české národní zájmy nehájí.

Stanovisko bylo zasláno na vědomí panu Miloši Zemanovi, prezidentu ČR, panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády ČR, panu Janu Hamáčkovi, předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, panu Milanu Štěchovi, předsedovi Senátu Parlamentu ČR a dále sdělovacím prostředkům.

 

Ptám se: Proč a za co podporují uvedení členové vlády landsmanšafty? A občanů-voličů se ptám: Opravdu budete takové lidi a takovou politickou stranu ve volbách volit?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.