Jaké je hodnocení prezidentského působení M. Zemana (leden 2020)

18.2.2020 17:24
Každoročně v lednu, počínaje rokem 1997, jsou uskutečňovány agenturou CVVM průzkumy veřejného mínění, jak je vnímán občany prezident a jeho působení a v jakých aspektech.

Působení prezidenta Miloše Zemana je nejpozitivněji hodnoceno v bodě „je v kontaktu s občany a zná jejich problémy“. Téměř tři pětiny respondentů průzkumu se vyjádřilo na tuto otázku kladně a jen třetina záporně. Druhé nejpozitivnější hodnocení má M. Zeman v otázce, zda „plní funkce svěřené mu Ústavou“. K tomu se pozitivně vyjádřilo 55% respondentů a naopak 38% záporně. Nejlepší hodnocení v obou těchto otázkách měl ovšem M. Zeman v letech 2016 a 2017, kdy jej pozitivně hodnotilo až 70% respondentů. Na otázku: „ovlivňuje vnitropolitický život?“, se vyjádřilo 49% respondentů kladně a 43% záporně, což je pozitivní vývoj oproti letům 2014 a 2015, kdy jej pozitivně hodnotilo něco kolem dvou pětin občanů. Naopak téměř tři pětiny občanů jej v této otázce pozitivně hodnotilo v roce 2016.

Pak již přicházejí slabší stránky činnosti M. Zemana, tedy alespoň podle občanů. Podle 44 % občanů současný prezident „reprezentuje ČR v zahraničí“ pozitivně a naopak 51% vidí tuto stránku jeho činnosti záporně. Je to ovšem pozitivní posun oproti letům 2014 a 2015, kdy jej hodnotilo, pokud jde o reprezentaci v zahraničí, pozitivně jen 37%, resp. 33% spoluobčanů. Na otázku, zda „působí jako autorita u občanů“, sdělilo 43% dotázaných, že ano a 50%, že ne. V roce 2018, tedy v roce prezidentské volby hodnotilo M. Zemana jako autoritu pozitivně 48% občanů a negativně 46%. A rok 2016 byl výjimečný pro M. Zemana ve všech ohledech, neboť prakticky ve všech otázkách byl občany velmi pozitivně hodnocen. Pokud jde o otázku, zda „dbá o vážnost a důstojnost úřadu“, tak jen 41% občanů hodnotí tuto jeho stránku pozitivně a naopak 56% negativně.

Celkově je možné říci, že se hodnocení M. Zemana v průběhu let oproti obtížným počátkům zlepšuje. Byť lepších výsledků nežli letos v lednu dosáhl M. Zeman v letech 2016 – 2017. M. Zeman je lidmi tedy jasně vnímán jako "lidový" prezident. Lidé oceňují jeho ochotu být v kontaktu s občany a znalost jejich problémů.

Když se podíváme na výsledky předchůdců M. Zemana v prezidentském úřadě, ukazuje se, jak velmi rozdílně jsou hodnoceny všechny tři osobnosti, které zastávaly úřad českého prezidenta. U V. Havla bylo oceňováno především to, jak reprezentuje ČR v zahraničí (v roce 2002 to oceňovalo 82% respondentů, tedy zhruba stejně jako v roce 1997, tedy v prvním roce, kdy byl prováděn průzkum). Velmi pozitivně bylo u něj hodnoceno také to, že dbá vážnosti a důstojnosti úřadu (zhruba dvě třetiny respondentů v roce 2002) a to, že plní funkce svěřené mu Ústavou (64% v roce 2002). Naopak jako největší slabina V. Havla, zejména v závěru jeho prezidentství, což bylo způsobeno i jeho zdravotními problémy, bylo hodnoceno to, že není v kontaktu s občany a nezná dostatečně jejich problémy (v roce 2002 si to myslelo 66% lidí a jen 23% si myslelo opak). Zdravotní stav V. Havla se nepříjemně projevoval i v dalších otázkách, a to, zda pozitivně ovlivňuje vnitropolitický život (nadpoloviční většina se domnívala, že nikoliv). Jen 45% lidí se v roce 2002 domnívalo, že působí jako autorita u občanů (opak si myslelo 47%).

U V. Klause bylo nejpozitivněji hodnoceno to, že dbá o vážnost a důstojnost úřadu (64%) a plní funkce svěřené mu Ústavou (60% v roce 2013).

Je ovšem třeba dodat, že se v letech 2004 – 2013 výrazně snížil počet lidí s kladnými hodnoceními těchto dvou stránek činnosti V. Klause. V roce 2013 si jen 21% občanů myslelo, že prezident je v kontaktu s občany a zná jejich problémy (téměř tři čtvrtiny občanů si myslely opak). To, že působí, jako autorita u občanů, si v závěru jeho prezidentství v roce 2013 myslelo jen 40% jeho spoluobčanů a 55% si myslelo opak. Zhruba dvě pětiny se v roce 2013 domnívaly, že pozitivně ovlivňuje politický život (44% si myslelo opak). Je ovšem třeba říci, že hodnocení V. Klause v očích občanů bylo vynikající především v počátku jeho prezidentského působení. Jeho hodnocení v očích občanů se ovšem postupně zhoršovalo ve všech aspektech, což vyvrcholilo v roce 2013. Hodnocení v roce 2013 bylo ovšem velmi silně ovlivněno v očích občanů tzv. prezidentskou amnestií. Ve své amnestii V. Klaus v podstatě omilostnil všechny kontroverzní činy, můžeme říci často i zažalované zločiny, z počátku 90. let. Tedy z časů privatizace... V každém případě V. Klaus byl tedy v závěru svého prezidentského působení hodnocen jako muž, který není v kontaktu s běžnými občany a nezná jejich problémy.

Zdá se, že historické hodnocení V. Klause je, bohužel pro něj, jednou pro vždy znehodnoceno dopadem velmi kontroverzní prezidentské amnestie. Myslím, že tento čin V. Klause musí být mementem také pro M. Zemana, aby v závěru svého prezidentského působení neudělal podobně závažnou chybu, jakou s prezidentskou amnestií udělal V. Klaus. M. Zeman jistě bude chtít být zapsán v českých dějinách jako lidový prezident, kterému se vyhýbaly korupční aféry.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.