Miroslav Němec: Jiří Paroubek kandiduje do Evropského parlamentu

obrazek
8.2.2014 11:54
Všichni voliči by dnes již měli vědět, že Jiří Paroubek už není členem ČSSD. Z české politiky ale neodešel a bude kandidovat do Evropského parlamentu. Takřka denně mne potkávají různí lidé a řada z nich po mně chce vysvětlení, proč není v nové vládě mimořádně schopný a nebojácný levicový politik - Jiří Paroubek, který by byl jistě schopen pro řadové občany leccos dobrého zařídit a vykonat.

Tento článeček píši tedy pro ty nepozorné občany a těkavé voliče, kteří stále ještě nevědí, že bývalý úspěšný předseda české vlády a bývalý předseda ČSSD, Ing. Jiří Paroubek, který znovu „vytáhl“ pošpiněnou ČSSD, po aféře premiéra Stanislava Grosse, z ubohých 10 % na historickou hranici volebních možností a poté, rovněž po vyhraných parlamentních volbách v květnu 2010 z vlastního rozhodnutí z ČSSD odešel, založil v roce 2011 novou - moderní levicovou politickou stranu – LEV 21 – NÁRODNÍ SOCIALISTÉ, kterou od jejího založení osobně řídí.

Přesto, že tato nová politická strana neexistuje v tomto novém pojetí dlouho, a v minulých parlamentních volbách se ukázalo, že o ní stále ještě takřka nikdo neví, neboť strana zatím nemá potřebné sponzory ke svému zviditelnění, v nedávném průzkumu organizovaném velmi seriózními Parlamentními listy (podrobněji viz. www.Parlamentnilisty.cz), se ukázalo, že je značným počtem respondentů hodnocena jako nejsympatičtější neparlamentní politická strana vůbec.

Tato nová a moderní levicová politická strana – LEV 21 – Národní socialisté – navazuje na nejlepší tradice strany založené již v roce 1897 na národním principu a obhajující nemarxistické socialistické principy a ideály, které původně vznikaly již v šedesátých letech 19. století, tj. v době, kdy se pod vlivem revolučních let 1848 začalo aktivizovat dělnictvo, které se postupně emancipovalo a zpolitizovalo.

V období „První Československé republiky“ (1918 až 1938) hrála Národně socialistická strana významnou roli v politice naší země, obdobně tomu bylo i v domácím odboji za 2. světové války a významnou roli hrála i po válce, v letech 1945 až 1948. Největšími osobnostmi Československé strany národně socialistické (ČSNS) byli Dr. Edvard Beneš, Václav Jaroslav Klofáč, Ferdinand Peroutka, Milada Horáková a další. Po Únoru 1948 byla Československá strana národně socialistická značně oslabena, její činnost byla utlumena, mnozí její představitelé byli komunistickým režimem odsouzeni za údajnou protistátní činnost a někteří byli dokonce popraveni. Tím byla činnost Československé strany národně sociální v podstatě zcela paralyzována a působila v zahraničí, kde byl jejím předsedou Petr Zenkl. Ten byl rovněž předsedou tzv. Rady svobodného Československa, která zastřešovala celou nekomunistickou exilovou reprezentaci v zahraničí. Nově začala obrozená Národní socialistická strana u nás pracovat po listopadové revoluci v roce 1989/1990 a v dnešní nové podobě vznikla až dne 26. listopadu 2011 právě zásluhou Jiřího Paroubka, který se stal také jejím prvním předsedou.

Tato nová moderní levicová politická strana tedy čerpá nejen ze své bohaté historie, ale i z odkazu svých skutečných osobností. Není stranou marxistickou a nelze ji tedy ztotožňovat se stranou komunistickou, její členská základna plně uznává a podporuje svého předsedu, Ing. Jiřího Paroubka, její členové neprahnou po lukrativních funkcích a nehádají se proto mezi sebou o místa na kandidátce, jako některé jiné politické strany, jejichž členové dokonce na svoji ČSSD podávají trestní oznámení, má ve svých řadách mnoho skutečných odborníků, kteří celým svým dosavadním životem dostatečně prokázali své vysoké kvality, nemění své názory ze dne na den podle potřeby, ani nepřevlékají kabáty jako řada jiných českých politiků, kteří by se snad ani jinde neuživili. Všichni členové a funkcionáři nové moderní levicové politické strany - LEV 21 – Národní socialisté - pracují bez nároků na jakékoliv finanční odměny a honoráře, podporují národní zájmy České republiky ve směru k Evropské unii a celou řadu prospěšných celospolečenských aktivit výhodných pro naše řadové pracující občany a důsledně bojují proti mafiánským praktikám v politice, čímž je důstojnou alternativou pro současného levicového voliče.

A právě proto také členové této nové a moderní politické strany vyslali svého předsedu – pana Ing. Jiřího Paroubka – jako lídra kandidátky pro volby do Evropského parlamentu a bylo by nanejvýš vhodné, aby ho všichni levicoví voliči plně podpořili.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.