Omezená suverenita republiky

paroubek ilustrace
24.5.2023 14:30
Včera podepsala, za jásotu Kalousků, Drobilů a jiných bývalých ministrů zkrachovalé Nečasovy vlády, ministryně obrany Černochová vojenskou smlouvu se Spojenými státy.

Je pravdou, že tyto smlouvy jsou standardně připravovány administrativou ministerstva obrany USA k univerzálnímu, celosvětovému použití. Pokud ale ze smlouvy vyplývá právo exteritoriality pro americké občany, vojáky i nevojáky, kteří zde budou podle této smlouvy působit, nelze to nazvat jinak než jako smlouva o omezené suverenitě naší země. Nemám příliš rád analogie, ale pokud mi vadila Brežněvova doktrína o omezené suverenitě zemí bývalého východního bloku včetně Československa v 70. letech, tak mi dnes vadí omezení státní suverenity spojené s naším nejsilnějším současným spojencem v rámci NATO.

Upřímně, jedním z důvodů, proč se Sověti zbavili v roce 1968 prezidenta Antonína Novotného, kterého samozřejmě tímto neadoruji, bylo to, že jim nedovolil na našem území, tedy v podstatě na teritoriu českých zemí, umístit jaderné zbraně. Toho se po Chruščovově pádu v roce 1964 Sověti mocně dožadovali. Novotný Sovětům sliboval a sliboval a nakonec nic neudělal a tak padnul. I tento poněkud omezený stranický funkcionář věděl, kde jsou meze.

Bohužel, česká pravice to dnes neví. Pokud jde o Šmardovu ČSSD, skoro se nespletu, když řeknu, že tito lidé přijímají tento podpis jako hotovou věc a neřeknou ani slůvko proti. V politickém spektru jsou tedy jen komunisté a SPD  jasně proti této vazalské smlouvě.

Ale podívejme se v této souvislosti také na poslední aktivity prezidenta Pavla. Na Pražském hradě vítá jakéhosi aristokrata, o němž česká mainstreamová média tvrdí, že je to britský princ. Přitom již na počátku Masarykovy Československé republiky byly zrušeny všechny šlechtické tituly. Takže, když si  k nám udělal výlet jakýsi pan Edward Windsor,  tak ho prezident republiky jaksi z plezíru přijal. A to za velkého souhlasného gaudia velké části sdělovacích prostředků.

A podívejme se ještě znova do prezidentova kalendáře v předchozích dnech. Odjel o víkendu na motocyklu do bavorského Selbu, aby se setkal se sudetoněmeckým landsmanšaftem, aby  pochválil jeho šéfa Posselta. Jako kdyby nebylo v české zemi dost jiných problémů a dost jiných okruhů našich občanů, kterým by měl věnovat svou pozornost. Např. těm, kteří dnes žijí od důchodu k důchodu anebo od výplaty k výplatě.

Pan prezident by měl vyměnit také ty, kdo mu píší projevy. Na pietním shromáždění v Terezíně ve svém projevu drmolil cosi o hříších našich předků, pokud jde o holocaust. Nevím, co měli naši předkové s holocaustem společného. Pokud neberu v úvahu individua typu Emanuela Moravce či podobných zrádců, kteří ovšem nikdy nezískali masovou podporu v národě. Všechna protižidovská opatření, která byla uplatněna u nás za II. světové války, byla uplatněna evidentně pod tlakem a diktátem německé okupační moci. Nevšiml jsem si nějakého antisemitského výroku např. (nacisty později popraveného) ministerského předsedy protektorátu Aloise Eliáše. Anebo předchozího předsedy vlády Rudolfa Berana. Těžko by se hledal i nějaký vysloveně antisemitský útočný výrok protektorátního prezidenta Emila Háchy.

Naopak bychom mohli najít vysloveně antisemitské výroky a hlavně činy činitelů Slovenského štátu, jmenovitě jeho prezidenta Tisa. Jeho Hlinkově straně šlo o to, rozchvátit velký majetek slovenských Židů a tak se sami činitelé tohoto loutkového státu postarali, aby jejich židovští spoluobčané byli odtransportováni do vyhlazovacích táborů. A ještě za jejich likvidaci Německu zaplatili.

Pan prezident by zkrátka měl mít soukromé lekce moderní historie, ale spíš bych to viděl na to, že by měl okamžitě vyhodit hlupáka, který něco takového do projevu píše. Ve vztahu k nacistickému Německu a jeho občanům, jejichž vina za holocaust je nekonečná, je vina Čechů naprosto miniaturní. Češi vinu nesou snad jen v tom, že mlčeli a chtěli zlou dobu přežít.

A konec konců za války neexistovala jen genocida Židů. Nacistický režim přikročil k cílené genocidě také např. u polského a ruského obyvatelstva (Poláků za války zahynulo několik milionů, a pokud jde o ztráty ruského civilního obyvatelstva, odhadují se až na 15 milionů).

Do zvláštního relativizování se pouští další přítel sudetských Němců K. Schwarzenberg. Aby bylo jasno, myslím, že v době, kdy jsem byl premiérem, jsem udělal s velkou společenskou podporou všech – s výjimkou ODS – gesto ocenění sudetoněmeckých antifašistů, kteří zůstali věrni Československé republice až do jejího trpkého konce v letech 1938 a 1939.

Připomínám, že v naprosto demokratických komunálních volbách v květnu v roce 1938 získala sudetoněmecká strana K. Henleina 92% všech německých hlasů. Proti ní stáli jen němečtí sociální demokraté, komunisté a někteří katoličtí kněží.

K. Schwarzenberg se pouští do svého podivného pohledu na české dějiny. Že prý mu vadilo, když byli odsunuti po roce 1945 z Československa např. mostečtí horníci, kteří se ničím neprovinili. A v podstatě znovu útočí na tzv. Benešovy dekrety. Mostečtí horníci aktivně podporovali, pokud byli Němci, nacistický režim. Velká část z nich už ve volbách v roce 1938 a pak aktivní účastí ve službě ve Wehrmachtu. Tak jakápak relativizace? Ta není na místě. 

Zkrátka, máme v čele státu poltické síly, které si přejí naprostou revizi pohledu na českou historii a české moderní dějiny. A k těmto lidem patří jak generál na Hradě s IQ 107, tak K. Schwarzenberg. Bohužel, v tuto chvíli zde mezi parlamentními stranami není žádný silný ochránce české identity, jakým byla před 15 lety ČSSD.

Hnutí ANO, bohužel, nejspíš podpoří vazalskou smlouvu, je to přeci státnické.... A při vší úctě k  SPD, která je proti smlouvě, je to stále jen středně silná politická strana, bez velkých ambicí na vládnutí.

Jiří Paroubek

 

 

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

1rytir

Proč tomu tak je? Na to existuje jednoduchá odpověď: Máme to, co jsme si zvolili. Daleko těžší je najít odpověď na to proč jsme tak učinili. Obávám se, že důvodů by se dalo popsat i několik stránek. A stejně bychom se podstaty nedobrali. Strašně to zjednoduším. K volbám chodí zmanipulovaní voliči. Většina o tom neví, značná část si to nepřipouští. Důvod, alespoň jeden z nejdůležitějších, bude v tom, že nastolený systém odnaučil lidi myslet. Nic nenasvědčuje tomu, že budeme moudřejší. Spíše se staneme ještě hloupější. Moudrých se už dnes téměř nedostává. Zato hlupáků počet roste. No a nemoudré většině vládnou zákonitě hlupáci!

Standa

Protičeský prezident, protičeský premiér, protičeský předseda parlamentu, protičeský předseda senátu a protičeský předseda Ústavního soudu ! Kdy se má něco posrat, tak se to  posere ! Z Murphyho zákonů čiší prvda a praktické zkušenosti !