Jiří Paroubek: Prezident ťal do živého… vlastně do Hřiba

8.9.2021 12:18
Je zvláštní, jak média, která byla v době, kdy jsem působil na pražské radnici buď jako opoziční zastupitel anebo jako člen městské rady, velmi kritická ke každé městské radě počínaje primátorem Kořánem a konče primátorkou Krnáčovou, dnes vůči činnosti pražské radnice žádnou kritiku nevznášejí. Prostě kolem pražské radnice je jedno velké ticho.

Po nástupu pirátského primátora Hřiba a jeho chlapců a děvčat do městské rady, v mediích jako když utne. Žádná kritika. Přitom by bylo co kritizovat. Město za této městské rady (od roku 2018) není schopno uskutečňovat žádné velké investiční akce typu dostavby vnitřního městského okruhu, nové trasy metra, rozšiřování metra atd..Město vlastně ztratilo schopnost, což není jen věc politického vedení, ale také úřednického aparátu, uskutečňovat investiční akce nad 200 mil. Kč. Samozřejmě, že to není příjemné ani pro velké stavební firmy, které vyhledávají v celé zemi nové zakázky, ale zejména to není nic dobrého pro budoucí rozvoj hlavního města.

Členové městské rady, ale i ta zhruba čtvrtina pražských voličů, která i přes zkušenosti, které udělala s Hřibem a spol. chce podle průzkumů volit ve sněmovních volbách Piráty, by měla častěji pro poučení jezdit do dobře spravovaných měst s fungujícími městskými radami, jako jsou v poměrně blízkém okolí Vídeň, Mnichov, ale také Drážďany či Linec anebo Norimberg. Nebyl by žádný problém se podívat na to, jak se v těchto městech zajišťují např. velké dopravní stavby anebo jak se provádí bytová výstavba...

V Praze neběží ani bytová výstavba, byť ji všechny strany, které jsou dnes zastoupeny v městské radě, slibovaly uskutečnit, ale neběží ani velké dopravní stavby. Město žádné velké investiční akce ani nepřipravuje. Sedí na penězích, možná na 20 či 25 miliardách korun, za které by se dalo leccos postavit. Ale vedení města disponibilní finance rozměňuje za drobné. Tedy čerpá je zj. na údržbu pražských komunikací. To samo o sobě by určitě nebyl špatný záměr. Ale je naprosto chaoticky prováděný, uzavírky jsou uskutečňovány bez ladu a skladu, bez velké souvislosti s celým dopravním systémem města anebo s dopravním systémem v dané lokalitě či území města. V průběhu léta není výjimečné, že jsou uzavírány často dvě souběžné komunikace, které jsou umístěny nedaleko od sebe a ve městě se stále vytvářejí dopravní zácpy, a to i díky nesmyslným pokusům na lidech, kterým bylo před časem např. uzavření Malé Strany prý pro velký hluk, který ruší místní obyvatele. No, upřímně, když někdo chce bydlet ve středu města, musí počítat s tím, že je tam hluk. Já jsem sice vyrostl ve středu Prahy, ale dnes bych tam bydlet nechtěl, právě proto, že je tam hluk. Ale nenapadlo by mě požadovat, aby se v daném místě úplně zastavila doprava. To je opatření jdoucí úplně proti smyslu existence městské aglomerace.

Současná městská rada, kterou lze charakterizovat jako výrazně pravicovou, je ovšem vesměs složena ze sociálních inženýrů. I když to neříkají nahlas, chtěli by vlastně zlikvidovat osobní automobilovou dopravu anebo ji alespoň velmi omezit a ztížit. Snad aby lidé sami přišli na to, že je Praha neprůjezdná a že je lepší chodit pěšky anebo jezdit na kole či MHD. Těžko ale očekávat např. od čtvrt milionu lidí, kteří každý všední den za prací dojíždějí do Prahy ze satelitních sídelních útvarů, že budou jezdit např. vlakem anebo jinak MHD. Dopravní spojení je z měst a vesnic kolem Prahy vesměs nedostatečné. Ale to asi našim sociálním inženýrům v městské radě nevadí. A tak zavírají či omezují pražské komunikace hlava nehlava. Nábřeží E. Beneše jen proto, že o půl metru přesunují tramvajové koleje blíže k Vltavě. Když se pojedete podívat na jednu z nejfrekventovanějších pražských komunikací, Strakonickou, zjistíte, že už několik měsíců se tam potuluje každý den pár stavebních dělníků, kteří rozšiřují tuto silnici (odhadem necelý kilometr) směrem do města o třetí dopravní pás. Ale ve čtyři hodiny v pátek a o víkendech už tam nevidíte nikoho. Prostě město zcela systematicky hloupě organizuje výběrová řízení na své stavební akce. Do podmínek výběrového řízení je přeci možné dát i klauzuli o urychlení výstavby stavebni firmou prací odpoledne anebo prací o sobotách a nedělích. Proč to nikoho nenapadlo? A takových akcí, které znemožňují řidičům projíždět plynule Prahou, jsou desítky. Nekoordinovaně, chaoticky rozvíjené akce.

Za to však primátor Hřib ví přesně, co by měl dělat prezident v kauze Vrbětice anebo, jak je potřeba bojovat proti čínským komunistům, či proti V. Putinovi a Rusku. Jeho zásahy do zahraniční politiky státu jsou vesměs zcela stupidní a uskutečňují se jen proto, aby galvanizovaly určité části komunistožroutského pražského veřejného mínění.

Praha začíná zaostávat za okolními metropolitními městy v Rakousku a v Německu. Jednoduše proto, že „otcové města“ jsou nekvalifikovaní, hloupí a arogantní. Neschopní na sobě pracovat a vstřebávat dobré zkušenosti, např. zahraničních partnerských měst jako je zejména Vídeň. A především. jsou neschopní řídit Prahu.

Prezidentův útok na primátora Hřiba je zcela pochopitelný a má mé plné sympatie, protože prezident v tuto chvíli jaksi zastupuje absentující kritická média.Ta Hřiba a spol. nekritizují kvůli naprosté nečinnosti prostě jen proto, že tento dobrý muž je významnou součástí antibabišovské fronty. Nejsem voličem A. Babiše, ale pokud by mně nezbývalo, než si vybrat mezi Babišem a Hřibem, tak při všech výhradách, které k A. Babišovi mám, bych si zvolil jeho. A ne zcela neschopného panáka a arogantního komunistožrouta bez jakékoliv schopnosti sebereflexe, jako je současný primátor Hřib nebo Hříbek nebo jak se jmenuje.

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.