K čemu ta nenávist?

3.12.2021 11:53
Vždy jsem rád poslouchal či četl názory bývalého předsedy vlády a dlouholetého koryfeje českého Senátu, Petra Pitharta. Vzpomínám si, že někdy před rokem 2008 jsem k možnosti jeho kandidatury na úřad prezidenta republiky jako tehdejší předseda ČSSD veřejně řekl, že by to bylo jistě možné řešení. Nesdílím sice všechny názory P. Pitharta, ale oceňoval jsem ho v té době pro umírněnost a konzistenci jeho názorů. Tím nechci tvrdit, že by jej volili také všichni poslanci a senátoři ČSSD v tehdejší nepřímé volbě.

Ve svém článku v Hospodářských novinách (HN) z 30. 11.  pod názvem "Miloš Zeman je podílníkem na zbytečném umíráníje ovšem P. Pithart ve svých argumentech nejen jednostranný, ale bohužel také v řadě aspektů i demagogický. Ten hlavní závěr jeho článku, který  podporuje řadou chybných argumentů je, že je třeba vůči prezidentu Zemanovi co nejrychleji  využít jako „záchrannou brzdu“ článku 66 Ústavy. A tedy jej vlastně coby prezidenta dočasně (a tedy víceméně trvale) suspendovat z výkonu funkce.

A proč? Prý proto, že vláda Petra Fialy již vlastně prý měla být dávno jmenována. Možná ano,  možná ne. Pokud se P.Pithart ve svém článku odvolává ve vztahu ke zdraví prezidenta na „zprávu lékařského konsilia“ (v tomto bodu ovšem už několik týdnů starou a tedy zastaralou), podle které prezident není schopen plného výkonu své funkce, pak popírá sám sebe. Na jiném místě svého článku  totiž uvádí, že se Zeman bude scházet – podle Pitharta ovšem zcela zbytečně - v nejbližších cca čtrnácti dnech se všemi sedmnácti kandidáty na ministry. 

Ale tato snaha prezidenta přeci není vůbec zbytečná. Tento jeho zájem  svědčí jednoznačně o tom, že Zeman chce vykonávat svou funkci zodpovědně.

P. Pithart se také mýlí v tom, že vláda může vykonávat v plném rozsahu svou činnost až tehdy, kdy jí bude, po přednesení programového prohlášení, vyslovena sněmovnou důvěra. Tu důvěru muže vláda skutečně získat třeba až po třiceti dnech od svého jmenování, ale ministři Fialovy vlády jsou prakticky plnohodnotnými ministry již v okamžiku, kdy jsou uvedeni do své funkce v čele ministerstva předsedou vlády. A to se dá stihnout do jednoho či dvou dní po jmenování celé vlády. P.Pithart argumentuje takě tím, že hovory s kandidáty, které prezident vede, jsou „zbytečné obřadnosti a protokolarity“. Čím by se ale prezident volený v přímé volbě vším lidem měl jinak zabývat? Krmením daňků v lánské oboře?  

Podle Ústavy "předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“. Ústava ale neříká, že by prezident byl předloženými návrhy předsedy vlády plně vázán a měl by vždy a bez dalšího takovému návrhu premiéra vyhovět. Kdyby  "zákonodárce“, který Ústavu v roce 1992 tvořil, chtěl, aby odpovědnost za jmenování ministrů ležela výlučně na předsedovi vlády, napsal by to výslovně. Např. takto: "předseda vlády jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev…“.

Z praxe parlamentních demokraciích, se dají přinést desítky příkladů,  kdy prezidenti neakceptovali návrh premiéra na jmenování nějakého ministra (a nemám tady pochopitelně na mysli  americkou vládu, tam je přirozené, že rozhoduje prezident).

Byl jsem jedním z těch, kdo prosadili změnou Ústavy přímou volbu prezidenta republiky všemi občany. Mou snahou a zájmem v té době bylo (a tento záměr je platný do dneška), že přímou volbou posílený prezident republiky je potenciální brzdou partitokracii, tedy neomezené vládě politických stran. Složení vlády by zkrátka nemělo zcela záviset jen na premiérovi.

Vyhrožovat prezidentovi eliminací z úřadu, pokud nebude politický povolný, jak to dělá ve svém  článku  P. Pithart, je, mírně řečeno, nevkusné. 

Každý z nás se s přibývajícími roky mění. P. Pithartovi s lety ubylo umírněnosti a bohužel i moudrosti, kterou jsem u něj dříve tak obdivoval.

 * * *

Dopis  Petra Honzejka

 Dobrý den, 

dostal se ke mně text pana Paroubka. Tisknout ho nebudeme z dvou důvodů. Neřeší podstatu, článku pana Petra Pitharta, tudíž že Miloš Zeman je podílníkem na zbytečném umírání lidí. A za druhé hodnotí osobu Petra Pitharta, což je zcela irelevantní.

s pozdravem

Petr Honzejk

 

Moje reakce

 

Pane Honzejku, Vaše odmítnutí mne vůbec nepřekvapuje. I stupidní pseudoargumenty žoldáka bakalovského média.

Mimochodem, tvrzení, že se Zeman podílí na umírání lidí je asi tak stejně blbé, jako by bylo tvrzení, že nová vláda mu zabrání. Je nedůstojné  komentáře.

Samozřejmě, že zveřejním i Vaši reakci, spolu s článkem, který jste mi nezveřejnili.

Na serverech jej bude číst více čtenářů nežli v HN.

S pozdravem

JP

 

Doslov 

Hospodářské noviny vlastněné americkým švýcarským a českým občanem Zdeňkem Bakalou, toho času dlícím dlouhodobě ve vile na břehu ženevského jezera, trvale útočily na vládu a A. Babiše, ale útočí také na prezidenta M. Zemana.

Tyto útoky já osobně považuju za podpásové, a proto jsem na jeden z článků, který je obzvláště nevybíravý „v metodě práce“, reagoval. Redakce HN mě sdělila, že moje reakce na článek Petra Pitharta, který se vyvinul ve velkého zemanožrouta,  mně nezveřejní.

 Posuďte sami z přiloženého dopisu, který mi zaslal známý babišožrout a zemanožrout P. Honzejk, zda argumenty pro nezveřejnění mého článku jsou relevantní.

 

Já se domnívám, že jde jen o další útok na svobodu slova. Novináři HN, až na čestné výjimky, vyvolávají nenávist ve společnosti a nejsou schopni přes opačné deklarace vést jakýkoliv dialog. Prostě ho na stránkách svého bakaloplátku nepřipustí. Mají stejnou mentalitu jako starokomunisté z Rudého Práva za starého režimu.  

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.