NESPOKOJENÍ: Pane prezidente, zastavte oloupení důchodců!

logo-nes
10.3.2023 13:40
Členové spolku Nespokojení se shodli, že jejich jménem a na základě tezí, na kterých se členové dohodli, má předseda iniciativy napsat naléhavý dopis prezidentu republiky se žádostí, aby z důvodů v dopise uvedených vetoval novelu zákona, kterou je k 1. 6. t. r. snížena zákonná valorizace důchodů v průměru měsíčně o 1000 Kč. Znění dopisu v plném rozsahu přikládáme, aby se s ním veřejnost mohla seznámit.

 

Vážený pan

Ing. Petr Pavel, M. A.
Prezident republiky
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří, č. p. 1
Praha 1 – Hradčany

V Praze dne 10. 3. 2023

 

Vážený pane prezidente,

 

především přijměte mé blahopřání k Vašemu zvolení do funkce prvního občana našeho státu a k složení prezidentského slibu, coby předseda spolku Nespokojení věřím, že pokud dostojíte všem svým vyjádřením, které jste učinil např. v den své inaugurace, můžete být dobrým prezidentem všech občanů. Těch, kteří Vás volili, i těch, kteří Vás nevolili, k nimž patřím i já.

V nejbližších dnech Vám bude předložen k podpisu návrh zákona schválený oběma parlamentními komorami, jimž se upravuje původní valorizační mechanismus, podle kterého měla být vypočítávána výše valorizace důchodů k 1. červnu t. r. Jak známo, po úpravě valorizačního schématu v právě schválené novele zákona, která Vám bude předložena k podpisu, důchodci ztrácejí v zákonné valorizaci důchodů v absolutním vyjádření v průměru cca 1000 Kč měsíčně. Získávají tedy v průměru valorizaci ve výši pouhých 770 Kč měsíčně.

To vše v situaci, kdy za minulý rok a v tomto roce poroste inflace v souhrnu o astronomických 30 a více procent, a to ve srovnání se základnou roku 2020. Lze očekávat, že životní úroveň českého obyvatelstva, v důsledku poklesu reálné mzdy i důchodů v letech 2022 a 2023, tak v souhrnu poklesne o čtvrtinu a v nejlepším případě o pětinu.

Vláda v souvislosti se zmrzačením valorizačního vzorce, které povede ke snížení nárůstu důchodů na výše zmíněnou částku průměrných 770 Kč měsíčně, mluví o úspoře v letošním státním rozpočtu ve výši 19 mld. Kč.

Uvědomuji si, že vláda má řešit strukturální rozpočtový deficit ve výši kolem 250 mld. Kč. Podle mého názoru ale není možné, a mluvím v tomto směru za celý spolek Nespokojení, z. s., ke snižování strukturálního deficitu jít cestou snižování životní úrovně těch částí obyvatel, které se nemají možnost efektivně bránit. A to jsou právě důchodci. Přitom tatáž vláda, která mluví o potřebě šetřit na důchodech, na výchovném či na státních příspěvcích ke stavebnímu spoření atd., mluví jako o samozřejmé věci, o navýšení výdajů státního rozpočtu v resortu ministerstva obrany. Což v příštím roce bude znamenat meziroční navýšení výdajů státu zhruba o 35 – 40 mld. Kč.

Před nedávnem vláda zrušila EET, z něhož mohla do příjmů státního rozpočtu plynout v tomto roce suma zhruba ve výši 15 mld. Kč. Tedy suma velmi podobná té, kterou chce vláda letos ušetřit na důchodcích. Vláda přitom neuvažuje ani o daňové progresi pro firmy oligopolního charakteru, ani o daňové progresi pro občany s nejvyššími příjmy, ani např. o mimořádné dani, uvalené na vývoz dividend ze země, což by mohlo přinést státnímu rozpočtu potřebnou injekci v řádech desítek miliard korun.

Vláda se také zastavila před řešením znárodnění zhruba 30% akcií ČEZ, které jsou v držení soukromých investorů. Plné zestátnění společnosti ČEZ by mohlo samozřejmě následně znamenat prudké snížení cen elektrické energie na úroveň výrobních nákladů plus nízký zisk. To by pozitivně ovlivnilo jak výdaje českých domácnostní, tak náklady podnikatelského sektoru, kde dochází k řetězení problémů ústících často v pády dlouhodobě zavedených středně velkých českých firem, nemluvě o vážných finančních problémech desetitisíců živnostníků. K výkupu akcií ČEZ je přitom možné použít desítek miliard korun, které jsou t. č. ve finančních rezervách ČEZ a s ohledem na vysokou inflaci ztrácejí velmi rychle na hodnotě.

Vyzývám Vás, vážený pane prezidente, jménem našeho spolku, abyste zákon, kterým se mění algoritmus výpočtu valorizace důchodů, uskutečněné státem k 1. 6. t r., vetoval. Myslím, že by to uvítala rozhodující většina nejen důchodců, ale také např. velká část jejich rodinných příslušníků.

Věřím, že se podrobně seznámíte s argumenty obou stran konfliktu, který vznikl v parlamentu těsně před Vaším nástupem do funkce prezidenta.

Záměrně nepíši  o zneužití parlamentní procedury a ohnutí zákona o jednacím řádu sněmovny v této souvislosti. Vláda se mohla na celý proces, který s úpravou valorizačního rámce podstoupila, připravit už před delším časem a předložit návrh zákona včas k projednání do parlamentu tak, aby nebyl zneužit institut legislativní nouze, jehož používání předchozí vládou tehdejší opozice - dnešní vládní většina – tak ráda kritizovala.

Věřím, vážený pane prezidente, že celou věc spravedlivě zvážíte a rozhodnete ve prospěch občanů této země a obecně celé republiky.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Paroubek

předseda spolku Nespokojení, z. s.

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Yarmil

Je to porušení zákona o valorizaci nebo ne?Vládní platy nešlo zmrazit protože podle zákona....Navrhuji stejně zápornou a ihned platnou valorizaci,předsedové,poslanci atd berou až přespříliš moc za to slaboduché nicnědělání.A mimochodem,platí stejné snížení u podpory nebo soc.dávek osob co nikdy nepracovaly anebo jen velmi krátce?