Jiří Paroubek: Blíží se třetí pražská defenestrace?

26.11.2010 12:41
Tak příští týden to tady máme. Bude zvolen nový pražský primátor a nová městská rada. Halíkové, Svěrákové a další demokraté si myslí, že v demokracii není třeba, aby vládla většina zvolená lidmi. A pražská ODS a ČSSD se odvážily v rozporu s jejich názorem sestavit většinovou městskou radu. Opravdu odpudivé. TOP 09 jaksi nezískala absolutní většinu.

Denní tisk, zejména Bakalovy HN (jak jinak, když je tento dobrý muž Schwarzenbergovým přítelem) a Právo, dlouhodobě korumpované podnikatelskou zájmovou skupinou utvořenou kolem tria šibalů Kalousek – Háva – Kuzmiak rozsáhlou inzercí Pozemkového fondu, se pohoršují nad nemorálností nové koalice.
 
Asi pět set demonstrantů se již před pár dny sešlo - jsa povzbuzeno jistě zcela spontánně vznikajícími facebookovými výzvami a ještě spontánnějšími výzvami nezávislých médií – úplně „spontánně“ na Václavském náměstí. Akce se díky velké chaotičnosti moc nepovedla, ale je to karta, se kterou se dá hezky hrát. A média s ní hrají.
 
Musím těmto zcela bytostným demokratům připomenout jevy nedávno minulé. Před půlrokem ČSSD, pod mým vedením, vyhrála sněmovní volby. Ale druhá, třetí a pátá strana v pořadí volebního výsledku sestavily vládu bez ČSSD. Učinily tak zcela bez mrknutí oka, demokraticky, neboť tyto tři strany mají ve sněmovně bezpečnou většinu. Nezbylo než poděkovat voličům za důvěru, za jejich potěšitelné vyjádření a odejít (v mém případě přes vítězství také z funkce předsedy ČSSD) do opozice. Nelamentoval jsem příliš nad perfidností vládní koalice, jejíž tři strany si již před volbami rozdělily pěkně své role ve volební kampani a zejména se dohodly na povolební, vládní spolupráci.
 
Dnes jsme – po čtyřech měsících existence Kalouskovy a Nečasovy vlády – před něčím, co lze nazvat generální stávkou veřejných zaměstnanců. Lidé ze střední třídy se cítí oblafnuti stranami vládní koalice, neboť tyto strany před volbami často bezostyšně lhaly o svých záměrech a dnes dělají něco zcela jiného, nežli slibovaly. Lidé nejsou hloupí. Pozice vládních stran ve veřejnosti se hroutí, odvažuji si tvrdit, že na jaře budou zcela na lopatkách. Zdá se, že např. Věcem veřejným už nezabírá ani chaotický populismus jejich návrhů, ani R. John. Až se dostanou na 2 až 3% podpory v průzkumech, začnou se ztrácet v bermudském trojúhelníku české politiky úplně. A přesto se nikdo z demokratů, tentokrát sociálních, nedožaduje nových sněmovních voleb.
 
Nikdo z domnělých či skutečných dinosaurů z městské rady z časů Pavla Béma nebude zasedat v nové pražské městské radě. Jinak řečeno, nebudou tam lidé, kteří byli spjati s korupčním obdobím let 2006 – 2010, kdy ODS pod vedením P. Béma měla v pražském zastupitelstvu absolutní většinu. A absolutní moc, jak známo, korumpuje absolutně. Samozřejmě předpokládám, že členové pražského zastupitelstva za ČSSD v orgánech společností s vysokým majetkovým podílem města budou v příštích čtyřech letech veškeré odměny, které za výkon takové funkce obdrží, používat na veřejně prospěšné účely. Tak jsem to na radnici ostatně dělal v letech 2001 až 2004 i já a neubylo mně.
 
Česká mediální fronta, vyztužená podnikatelskými zájmy Bakalů, Hávů a Kuzmiaka a osobní předpojatostí významné části novinářů, bude čekat na každé klopýtnutí a chybičku jimi nemilované koalice. Koalice to nebude mít vůbec lehké.
 
Nová koaliční městská rada se tak bude muset vydat – i kdyby nechtěla – cestou plné otevřenosti, transparentnosti a férovosti svých kroků. A musí mít reálné výsledky. Tedy takové, aby je lidé sami pozitivně poznali ve svém životě. A to bude jen dobře pro lidi. Část médií prospěšné kroky radnice neuzná nikdy.
 
Pánové Tůma a Laudát (předseda pražské TOP 09) jaksi zapomněli, že výhra v komunálních volbách je potvrzena až tehdy, až ustaví a ovládnou městskou radu. Také pánové Háva s Kuzmiakem by měli celou věc nést mužně. Je to těžké, chápu. Nezískají další vlivové území, tentokrát v Praze. Halafance v Praze, pánové, nebudou. A na novou koalici si všichni posvítíme, aby ani ona nebyla v podobném pokušení.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdobinsky
Ponechám stranou, zda TOP 09 je tak vyvedena z míry vzniklou situací, že vyvolává hysterii akčními bojůvkami, nebo tuto situaci chladnokrevně využívá k aktivizaci svých příznivců, a i všech nespokojených (ale kupodivu jen těch pravicově až extremisticky laděných). Asi se hodí do krámu obojí.\r\nPozoruhodný je na tom fakt, jenž Jiří Paroubek popisuje, a jenž by se dal lapidárně shrnout pořekadlem: Když dva dělají totéž, není to totéž.\r\nVětšina občanů jen čím dál vystrašeněji zírá, co jim příští kroky vlády přinesou. Rozplýváním snu o neomezeném konzumu, po 40 letech toho centrálně řízeného, stále ještě váhají, kam svoji nespokojenost nasměrují. Mediokracie, intelektuální a kulturní elity je denodenně masírují, že je vše na nejlepší cestě , jen je ještě třeba odstranit všechny levicové přežitky.\r\nProto jsem vděčný za iniciativu JP, jejímž cílem je profilovat levicové, humánní vidění světa, a která snad dá i vzniknout váženým morálním autoritám, schopným konkurovat jednostrannému informování občanů a pravicovému, individualistickému vidění světa.\r\nA ať se na mě Jan Duba nezlobí, ale iniciativu Haškovy skupiny chápu jen jako posvěcení dalších majetkových přesunů na stranu aristokracie a těch nejbohatších, a další okrajování veřejného prostoru. A nejde o málo. Všichni víme, že jednou učiněné kroky, jež povedou k hlubokým sociálním změnám ve společnosti, se dají v budoucnu velice těžko zvrátit.
jaroslav
Souhlas, dobrý článek.
Roman Tyller
Dobrý článek..Souhlas
Roman Tyller
Dobrý článek..Souhlas
kosina
Pan Dolejš má pravdu v tom, že z opozice se toho mnoho prosadit nedá. Nicméně, obávám se, že voliči dobrým úmyslům této koalice příliš nevěří. Ta to musí v budoucnu prokázat svými skutky, je-li toho ovšem schopna. Osud p. Dienstbiera, konspirační podpis koaliční smlouvy ve 4 ráno a další záležitosti okolo nepůsobí dobře. ČSSD jen těžko vysvětlí spojenectví se zkorumpovanou ODS, vůči které se soustavně vymezuje a nyní si s ní padla do náruče. Tyto koalice sice fungují v řadě měst, ale Praha je přece jen trochu něco jiného. Netroufnu si spekulovat, zda se tato mesaliance nějak odrazí na preferencích, nebo bude chvíli mediální humbuk, pár demonstrací a za několik měsíců upadne pražský magistrát v zapomnění a bude se o něm referovat jen v souvislosti s případnými novými kauzami, které budou nepřátelsky naladěná média i TOP 09 bedlivě sledovat. Této koalici zkrátka nezbývá nic jiného než být čistá jak lilie.
miluna
Yetti mi nevadí, sám si ve slovníku nevybírám. Pravice programově dle mého vychází vstříc zájmům sil, které ač tvořeny malým procentem lidí ovládají většinu světového majetku. Levice má bojovat za zbytek. To že dnes často přijímá neoliberální hru money first mi přijde hrůzostrašné. Možná že na destrukci současné civilizace se nepodílí ujetost následování tohoto principu u pravice, ale to že právě levice už k ní není opravdovou alternativou, která se občas ujme a nebo alespoň může ujmout vlády , ale jen jakousi její občas alespoň sociálnější obměnou, která jinak uznává a vzývá ty samé principy… Vždyť co je třeba na KSČíny levicového? Vždyť to je nejdrsnější mocenský neoliberalismus.. a jak je možné, že KSČM má s Čínou, Rusy atd jako jediná positivní vztahy? Co je na jejich totalitární mocensko-ekonomické diktatuře, kde prostý člověk nemá šanci, pokud není zrůda jako tamní elity, levicového? proto mi vadí věci, které ukazují, že i levice káže vodu a pije víno a také jen chrání ty své elity… protože civilizace, která nemá positivní alternativu pro většinu obyvatel je odsouzena k zániku… Povídačky, které mají toto zastřít do hesel o reálnosti mi vadí …
jiri-dolejs
Šlo mi o to z odstupu (už několik let nejsem pražským zastupitelem), bez emocí a realisticky říci co nová pražská koalice může znamenat. Také se mi tenhel hybrid nelíbí, ale realita skládání volebního výsledku se neřídí jen našimi představami. Vím, že obdobná koalice ODS a ČSSD tu byla i v období 1998-2002, kdy byl v čele kontroly pravicový zastupitel Ing. Tomáš Kubík a znovu v období 2002-2006, kdy byl v jejím čele JUDr. František Hoffman, pro změnu z leva. Čili nejde zas tak o něco nového a dokonce si můžete máte-li skutečný zájem, srovnat práci kontrolních výborů v rukou pravé i levé opozice. Tomu já říkám věcný pohled. P.S. nevím jestli máte přesnou představu o jakých idejích levice (a KSČM zvláště) mluvíte, možná polemizujete jen se svojí představou o nich. Ale i to je samozřejmě vaše právo. Toho yettiho berte jenom jako nevinný špilc.
vafor
Komentáře se nějak odchylují od podstaty článku ...\r\n1. J. Paroubek upozornil, že vítězná strana sice má občas jakási drobná vyjednávací práva, ale pokud protivníci sestaví nadpoloviční koalici - jsou tato práva irelevantní.\r\n2. V tuto chvíli je zbytečné propadat histerii o katastrofických 4 letech koalice ODS + ČSSD. Jako obyvatele Prahy mě tato konstelace neuráží, stejně tak by mě ale neurážela koalice TOP 09 + ČSSD nebo TOP 09 + ODS. Co mě možná bude urážet, je praktická politika současné koalice, stejně jako by mě urážela praktická politika jakékoli jiné koalice.\r\n3. Zajímavé také bude jak si radní povedou v odvádění odměn za členství v dozorčích a správních radách na dobročinné účely - to byl/je celkem jedovatý požadavek od J.P. :). Jako členové statutárních orgánů ručíte za špatná rozhodnutí vlastním majetkem a pokud by z toho politici neměli přímé peníze, mohlo by to omezit jejich počet v takvýchto orgánech (i když sponzoring spřátelených organizací přes městské firmy je také lákavé ...).\r\n4. Čistě ze strategického hlediska je příklon ČSSD k ODS pochopitelný - TOPka je považována za slušnou stranu a taková se ve volbách poráží hůře než dobře známá ODS (která už dle mého bude ráda za těch 20%).
miluna
v politice i v životě je nejhorší faleš. Pokud jsem ve straně, která se jmenuje komunistická tak by asi měla prosazovat komunistické ideje, byť jsou na ujetých základech. Jinak jen zneužíváte rigidity svých starých voličů a nabízíte jim jakoby něco, co vlastně vůbec neposkytujete a to proto, aby jste na tomto základě vzniklý politický vliv přetavily do osobního prospěchu, viz ta vaše kauza s hazardem , co má podpora velkohazardu společného s komunismem a vaším programem? Tak se přejmenujte na Nekomunistickou Komunistickou Stranu, aspoň to by bylo fér. Termíny pravice-levice, které jsou základem vašich vět postrádají smysl ve chvíli, kdy se protipóly spojí a za svého kontrolora si vyberou ke své kontrole toho méně schopného a motivovaného kontrolovat. Z vašeho významu pojmu realisticky se mi nedělá dobře od žaludku. Když Dubo nejsi schopen logická propojení pojmout tak aspoň neříkej, že v nich žádný jádro a smysl není.
jiri-dolejs
chápu, že vztahy uvnitř TOP09 jsou téma, mně ale spíše šlo o to, že to, co se nyní odehrává,jsou především problémy pravice, a ty jsou jsou zase jen problémy pravice. Proč se tedy nechávat vtahovat do těchto her, ať si to vyřeší. Problémem ČSSD je dokázat konkrétně voličům, že takhle pro ně udělají více než z opozice. A problémem kontroly v jakýchkoliv rukou je dokázat, že kontrola nebyla a není nulová. Prostě nemíchat hrušky a jablka a uvažovat realisticky. P.S. že by chtěl dnes někdo zrušit peníze není myslím konstrukce, to neřešme - to určitě není myšleno vážně. To už je heldání yettiho vážnější téma.
kosina
Pane Dolejši, jako politolog jen hodnotím ze strategického hlediska odstavení Tůmy a dopad této skutečnosti na celorepublikovou politiku. To, že byla TOP 09 vyšachována je ostatně jediná pozitivní věc. Jinak mi koalice ODS-ČSSD není vůbec ničím sympatická. Je evidentní, že o lidi a jejich zájmy jde až na posledním místě, hlavní je dostat se k moci, kšeftům a penězovodům. Trochu je mi líto pana Dienstbiera ml., který to zjevně myslel upřímně, ale nehodil se do krámu a tak byl eliminován. KSČM díky novému systému volebních obvodů výrazně oslabila, ale dostala funkci, tak je spokojená.
miluna
Naučili Vás ty povídačky hezky pane Dolejši, to je hned vidět, že to dozorovací místo v Praze jste nedostali jen tak, ale že Vám nová koalice důvěřuje v tom, že vaše kontrola bude opět nulová. Co mě na to překvapuje je, že i pravověrní komunisté, co mají zrušení peněz takřka v popisu práce, přestaly ty prachy mít za smradlavé taky a jsou pro ně taky vším, což ostatně dokládá i váš skandál okolo hazardu .... Na vás je vidět, že politika jsou jen kecy pro lidi, které se vedou, aby se zamaskoval pravý účel a cíl sobeckého konání a dosáhlo se toho že u lizu budu i nadále
vladajsoucna
Šimoník\r\nOsa Kalousek – Háva – Kuzmiak bude asi něco jako vrazi z Wall Streetu\r\nTo zas ne, při své všehoschopnosti zas tak schopní nejsou jako jejich zámořští ODSoudruzi. :D
jiri-dolejs
Nevidím důvod proč by levice měla řešit spory pravice o hegemonii - nedohoda ODS a TOP09 a problém co s Tůmou je jejich věc. Pro levici bylo hlavní to, že její volební vítězství v Praze byl zatím dost smělý předpoklad a tudíž by apriorní odmítání jiného než čistě levicového řešení s železnou logikou vedlo ČSSD do opozice. U obecně psaných komunálních programů se hůř dokazuje nějaká ideová zpronevěra. Měli snad už před volbami leadeři přiznat, že buď nepopulární pravolevé koalice a nebo opozice ? Otázkou je, co je nyní strategické a co jen taktická výhoda. Hra na čistou a upřímnou TOP09 je ale jen pokračováním kampaně, a řeči že hrozí jak pravolevé radnice v Praze zrudnou jen odvádí pozornost od toho, že praxí už dnes TOP09 dokládá, že ani jí není cizí spojení ekonomie a politiky. Věřit že vláda TOP09 by byla všespásná je myslím naivní. Ty městské části kde bude vládnout, ukáží. Kdy konečně nahradí předvolební horlení na téma korupce návrhy funkčního systémové řešení ? Moc korumpuje vždy, ale jen absolutní moc korumpuje absolutně. Modrá ODS měla v období 2006-2010 absoluntí většinu - tu nyní už nemá. Pro radniční opozici (černou i rudou) stejně jako oranžového koaličního partnera bude platit Hic Rhodus - hic salta!
kosina
Co se skutečně povedlo, je odstavení Tůmy jako možného budoucího nástupce knížete a marginalizace TOP 09 v Praze. Nebude primátorem, který klade věnce, přestřihává pásky a sklízí popularitu za nicnedělání. TOP 09 ho bude muset nyní uplatnit jinak - do vlády jej patrně nedostane, protože pro něj nemá vhodný resort. Za nějaké čtyři roky, až knížeti přestane sloužit zdraví, mohl Tůma z primátorské pozice - kde se toho až tolik zkazit nedá, pokud nekradete příliš okatě jako Bém - nastopuit jako úspěšný metropolitní politik do čela TOP 09. Ale co teď s ním? Pokud se koalice ODS-ČSSD bude chovat slušně, rychle opadne i popularita TOP 09. Koalice nyní bude pod velkým drobnohledem všech nepřátelských médií, tak jí v rámci pudu sebezáchovy ani nezbývá nic jiného.
jiri-dolejs
Praha je dlouhodobě vpravo, ale koalice přeci nevznikají automaticky. Je to o jednání a vzáhjemných garancích. Koalice se nerodí jen pro podíl na moci, ale i v jaké míře mohu ovlivnit věci. Ocitnu-li se v koalici, kde tento vliv nemám, před voliči tratím. Pro partnera ODS jako 20 let vedoucí síly v Praze je důležité co prosadí ze svého volebního programu, popř. jak budou oponovat v Praze problémům, které se šíří nyní z centrální úrovně. Možná až po 100 dnech tolerance se ukáže jak na tom v tomto ohledu opravdu jsme.To nemění nic na tom, že pro Prahu existují alternativy a že opozice musí být ready. Spojování této pražské koalice s velkou politikou a stabilitou vlády je možné, ale zatím jeto jen jako argument do mediálního humbuku, šířeného zhrzenou TOP09a gradovaného na 30.11. kdy proběhne ustavující zasedání ZHMP. Soud potvrdil legitimitu volebního výsledku a nastavení personálií na ZHMP bude také legitimní. To říkám i se zkušeností člověka, který byl po roce 1998, kdy v Praze poprvé vládla koalice ODS a ČSSD, předsedou opozičního, tehdy 8 členého klubu zastupitelů KSČM. Takže nyní nezbude nic jiného než práce - a ta oddělí skutky a prázdné sliby.
miluna
Dubo proč nemáme radost z té pražské koalice jak píšeš? ty si přeci za tuhle koalici tady vždycky bojoval i na celostátní úrovni, tak tomu tedy nerozumím, mám ti co si psal najít, třeba by ti to v léčbě tvé schizofrení duše mohlo pomoct. A proč by měl JP přestat zmiňovat to trio? to jsou nějací tví neoliberální kamarádi?
miluna
Petře krása by to sice byla ale neoliberální republiku si média rozvrátit asi nedají:-) ... A ČSSD nesmí vyhrát s lidmi jako Hašek, Hulínský, Březina ... ale s těmi, kdo pochopí tuhle úplně novou situaci v historii lidstva a zařídí své vize a směřování podle toho
miluna
Šimoníku jak se cítí ODSácký stavební zloděj když proto aby mohl se svým klanem dál krást musí bojovat a očerňovat soupeře z toho co sám celý život dělá?... A jaký má tahle schizofrenie na tebe vliv? Ne že by Hulínský byl vzor ctností, ale když si Hitler stěžuje, že si kluci na pískovišti bourají bábovky a jsou na sebe oškliví tak je to trochu divné ne?
miluna
S článkem souhlas, obzvlášť co se týká kritiky TOP, člověk mívá nejvíc pravdy při kritice druhých a ti druzí zase správně vidí co je špatného na nás … Proto je velmi důležité nezapomenout v čem bude tahle koalice pro celostátní ČSSD tragedií… Budou přicházet informace o korupci na radnici a to i kdyby si je měla TOPka vymyslet, že si je vymýšlet nebude muset je dle mého zřejmé, TOP správně avizovala, že kontrolní výbor dá koalice komunistům a měla pravdu … to ukazuje jak se ODS se souhlasem pražské ČSSD chystá chovat, když pořádnou kontrolu nechce… V každém případě se médiím podaří i ČSSD v pražském prostředí řádně vymáchat a to je problém, protože hlasy nespokojenců od obou stran se přelijí právě nejvíc k TOP a pravice celkově posílí, což může znamenat, že pravice bude vládnout i nadále.. Stála ta Praha za to? Samozřejmě jak se říká Bůh se nejvíc směje když slyší jak plánujeme a tak se celá situace může vyvinout jinak…bratrovražedný boj rozhádané pravice, problémy s VV atd ale kdo ty hlasy získá? DSSS?… ale to teď neví asi nikdo, pro mě je vždycky nejdůležitější ta prapůvodní motivace s kterou ten děj či jev začal a obávám se, že hlavní motivací významných členů pražské ČSSDpro koalici s ODS bylo hrabat …..a jak nás učí Buddha, to co se nám vrací je naše motivace, ne to jak se věci vyvinou …. Rád bych se ve svých prognozách mýlil