Jiří Paroubek: Od hloupé pasivity k rozumné aktivitě v zahraničí

obrazek
6.2.2014 10:17
O tom, že zahraniční politiku českého státu nelze již dělat hůře, nežli to po sedm let dělal ministr Schwarzenberg a obě pravicové vlády, nemám vcelku pochybnost. Pohříchu, českou veřejnost to příliš nezajímalo. Jaké dědictví přebere nová vláda s premiérem Sobotkou a ministrem zahraničí Zaorálkem, kteří ponesou hlavní díl odpovědnosti za zahraniční politiku republiky?

Tak především

1. V EU se české pravicové vlády propracovaly do pozice málo předvídatelných potížistů a je třeba dodat, že z kverulování pro republiku nezískaly vůbec žádný benefit. Naopak, v evropské finanční perspektivě na léta 2014 – 2020 vyjednaly pro naší zemi o třetinu méně financí, nežli kolik se povedlo mně před sedmi lety, když se podařilo zajistit na léta 2007 – 2013 evropské dotace v objemu 30,6 mild. eur, což bylo v tehdejším kurzu koruny a eura cca 900 mld. Kč (to tedy znamenalo na léta 2014 – 2020 minus cca 280 miliard).

2. Pravicové vlády dávaly po sedm let své existence najevo ostentativní nezájem o rozvoj vztahů s novými ekonomickými velmocemi sdruženými do uskupení BRICS. Lekce z lidských práv česká pravice ráda dávala zejména Číně a Rusku. A především vztahy s Čínou jsou nyní velmi vážně poškozeny. Také ve vztazích s Ruskem jsme mohli být mnohem, mnohem dál.

3. Vyklidili jsme pozice prakticky v celém rozvojovém světě. Muslimské a zejména arabské státy dostaly tu a tam od české pravicové vlády vážný a jasný signál, který nemohl podpořit jejich vstřícnost. Nepromyšlená rádoby proizraelská stanoviska českých pravicových vlád demonstrativně sdělovaná mezinárodní veřejnosti (např. v otázce palestinské státnosti) nepomáhají ani naší republice, ani Izraeli. Tady ovšem se svou troškou do mlýna v posledním roce přispěchal také islamofobní prezident Zeman.

Svůj podíl na celkové deziluzi mnoha rozvojových, zj. ostrovních a přímořských států Asie a Oceánie dovršil i prezident Klaus, který na schůzi VS OSN velmi „moudře“ vysvětlil své nevědecké a vlastně vcelku komické názory na globální oteplování. Tichomořské státy, kterým doslova teče do bot pak, když se ve VS OSN hlasovalo o novém členovi RB OSN, se raději rozhodly pro Chorvatsko nežli pro ČR. Byl to mezinárodní debakl české pravice, vlastně přímo výprask.

4. Ve dvaceti sedmi dalších státech EU bychom marně hledali míru odmítání Evropské unie, kterou trpí české obyvatelstvo. Mysl našich spoluobčanů byla vůči EU negativně kontaminována často iracionálními názory V. Klause, P. Nečase a dalších euroskeptiků. Nová vláda s tím musí něco dělat. Především vysvětlovat výhody našeho členství v EU. Celkově tedy – za vlády pravice – došlo ke značnému oslabení mezinárodní pozice ČR, ke zhoršení její mezinárodní reputace. To, kde jsme se pohybovali na konci Nečasovy vlády, lze směle charakterizovat jako mezinárodní izolace. Myslím si ale, že českou pravici tato politická „soběstačnost“ nijak netrápí. Svět je přece plný nebezpečných myšlenek o solidaritě, sociální spravedlnosti, rovnosti apod.

Českou republiku je nutné vrátit do hlavních politických proudů v Evropě i ve světě. Nová vláda musí dát jasně najevo, chce-li být vůbec vnímána v zahraničí vážně, jako racionálně se chovající partner, odvahu ke změně zahraniční politiky. Tedy pryč z klausovsko – schwarzenbergovských zahnívajících vod.

Tak jako každá odpovědná česká vláda se i Sobotkova vláda bude nepochybně hlásit k EU a NATO. Máme přes tyto organizace jedinečnou příležitost ovlivňovat vývoj v Evropě a ve světě. Naše členství v EU významně zesiluje pozici republiky ve světě. V souvislosti s EU se jeví nutnost silněji podporovat např. fiskální politiku EU. Omezit tak do budoucna dopad krizí jednotlivých členských států na celou ekonomiku EU a její koordinaci. Vláda musí usilovat o modernizaci evropského sociálního modelu.

Ukazuje se, že v současném světě již ani USA nemají na to, aby důrazně zamezovaly politice „darebáckých“ států vojenskými zásahy. Nemají na to ani peníze, ani podporu vlastního veřejného mínění.

Vojenské zásahy posvěcené Radou bezpečnosti OSN jsou nicméně plně ospravedlnitelné a umím si je představit v souvislosti s občanskými válkami a genocidou obyvatelstva. Pokud by takový zásah naopak vedl k následným komplikacím v širší geografické oblasti podobně jako tomu bylo v případě Libye, je lépe se mu vyhnout. Zásahům schváleným RB OSN může poskytnout podporu i Česká republika. Čistě vojenské řešení nemůže být úspěšné, to musí být jasné každému. Vždy u každé intervence musí být jasně formulované politické cíle, jichž se má mezinárodním zásahem dosáhnout.

Nová vláda by tedy měla v prvé řadě věnovat intenzivní pozornost nápravě mezinárodních vztahů, ke kterým vlády pravice přistupovaly chybně nebo vlažně. A které uvádím především v bodech 1. – 4. v úvodu tohoto článku. Nová vláda musí zkrátka uskutečňovat přímo antitezi té přechozí zahraniční politiky.

Vedle toho věnovat přirozeně pozornost dalšímu prohlubování spolupráce se sousedními státy. Na prvém místě se Slovenskem. Společné ambasády v řadě států, společné nákupy a využívání vojenské techniky a materiálů, koordinace činnosti státních a polostátních firem, společné vojenské jednotky na misích, společně pořádané společenské a sportovní akce (mistrovství světa či Evropy v řadě sportů, festivaly) atd. Pokud jde o Německo, kromě vlády v Berlíně by česká vláda měla všestranně intenzifikovat zejména vztahy se sousedícími spolkovými zeměmi – Bavorskem a Saskem. Hledat společné projekty hospodářské a kulturní spolupráce (nejen pokud jde o přeshraniční spolupráci) a ve školství atd..

Podobné možnosti hlubší spolupráce hledat i s Polskem a Rakouskem. Svůj význam má samozřejmě i dnes poněkud formální spolupráce v rámci Visegrádu. Tedy, spolupracovat kromě již zmíněného Polska, Slovenska i s Maďarskem.

Kromě rozšiřující se spolupráce se zeměmi sdružení BRICS (Indie i Brazílie dnes prožívají přechodné hospodářské potíže) hledat cesty k rozvoji spolupráce s velkými, dynamicky se rozvíjejícími – především asijskými – zeměmi. Mám na mysli Vietnam, jižní Koreu, Filipíny, Indonésii ad. země.

Topolánkova a po ní i Nečasova vláda si vysloužily pověst potížisty EU, v evropském měřítku se staly při řešení vážnějších otázek neviditelnými. Maximálně se tu a tam někdo z vedoucích činitelů českého státu něco snažil v Evropské radě zkomplikovat. Česká veřejnost však postupně nabyla dojmu, že EU je projekt, na který ČR jen doplácí. Projekt, jenž je vlastně již mrtvý a není možné jej resuscitovat. Byla to neodpovědná hra, kterou s chutí a potěšením hráli Klausové, Zahradilové a Nečasové. Možná, aby odvrátili pozornost od obsahu a stylu vládnutí české pravice v rámci naší země. A nikdo je nebrzdil. Bohužel, nebrzdila je ani česká média. Ta mlčela. K. Schwarzenberg usínal a také B. Sobotka byl v evropských otázkách zcela pasivní. Křik L. Zaorálka ve sněmovně nikdo nebral vážně.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jiri-paroubek

Pane Schlimbachu,

nemám zapotřebí kandidovat kvůli teplému místečku. To, co teď dělám, mě živí velice slušně a nemá to nic společného s politikou. Pokud bych do EP skutečně kandidoval a budu-li zvolen, umožní mně to každý měsíc dát nejméně 50 tisíc korun na veřejně prospěšné účely apod. Zatím včetně loňska jsem takto mohl, počínaje rokem 2001, dát na veřejně prospěšné účely průměrně 200 tisíc ročně. Teď by to mohlo být násobně více.

antoninsebek

Mohu očekávat mokré léto, stejně tak jako suché léto. Kdo ví.

Ale v zahraniční politice tohoto státu si dovolím být velmi troufalým prognostikem. Shoda totiž nebude, navzdory proklamacím ze všech stran. Tečka. Sice pan Zaorálek stáhnul krovky, když měl pan prezident dojem, že tento ministerský post by více lahodil jinému skřivánkovi. Jenomže:

Jak známo, pan prezident pozval na Hrad JIŽ PŘED VYPUKNUTÍM další ukrajinské revoluce prezidenta této velké země, kam jsme kdysi umisťovali fůru výrobků. A chce panu Janu Kyčovi sdělit, že přestože byl řádně zvolen, měl by Ukrajincům nabídnout další pokračování nekonečného seriálu prezidentských a parlamentních voleb. Když není chléb, tak alespoň ty hry.

Pan premiér Sobotka proti tomu pozvání nic nemá, nicméně nepochybně zařídil aby šéf ZAMINI pozval také představitele ukrajinské opozice. Příjezd této části ukrajinského spektra zatím nebyl specifikován. Ono je to těžké, protože v tak postižené a rozklížené zemi najít NĚKOLIK PŘEDSTAVITELŮ OPOZICE je prostě nemožné. Je to stejné, jako když tzv. syrskou opozici představuje na současných syrsko-syrských jednáních houf asi "dvasta opozičníků"  všech barev pleti, politických názorů a náboženského vyznání.

Od páně B.Sobotky je to pochopitelně vrácený štulec za to, že si prezident dovolil ukázat, jak se dá na půldruhé stránce udělat šest hrubých chyb.

A proto volám,  po vzoru hlášky z filmu "Limonádový Joe": Konec kočkování! Vím, že to bude mít stejný účinek, jako když v kostele zapálím svíčku. Ale (opět v souladu - tentokrát s filmem M.Formana "Přelet...") budu klidně usínat. Alespoň jsem se o to smíření pokusil.

schlimbach

Evropské unii postulované na dobrovolném delegování některých politik ze strany suverenních, svobodných a ekonomicky silných států, s právem veta ANO. Byrokratické EU postavené na Lisabonské smlouvě se zotročeným globálním kapitálem eurem rozhodně NE!

Když slyším Zaorálka, jak horuje pro co nejdřívější zavedení eura v naší zemi, marně se ptám, zda nestačí ČSSD ten marasmus, na kterém se doposud podílela, kdy byla účastna ekonomickému zotročení národa, stála při rozjezdu exekutorské mafie atd.

Co to je za spolek ta EU, kdy si dovolí jednotlivé státy zosnovat agresi do Libye, rozdmýchávat občanskou válku v Sýrii, teď se momntují do Ukrajiny. Pane Paroubku, chápu, že potřebujete teplý flek, ale běžte s takovou EU někam -(