Zbyněk Fiala: Studenti, odbory, umělci

obrazek
23.2.2012 17:11
Hlavní akcí Týdne neklidu, který vyhlásili studenti od pondělka, bude středeční pochod ze symbolického místa, náměstí Jana Palacha v Praze, k sídlu vlády ve Strakovce. Bude to však rušnější. Na stejný den 29. února vyhlásila odborová centrála ČMKOS účast na Evropském akčním dni a věnuje jej pokračování v seriálu Otevřete oči, který je namířen proti Nečasově vládě. Předtím proběhly kontakty studentských představitelů s vedením nezávislých odborů ASO a s řadou občanských iniciativ. Pozoruhodná je i „rozhodná“ podpora studentských akcí ze strany kardinála Miroslava Vlka.

Pobouření akademické sféry vyvolal věcný záměr zákona vysokoškolského zákona, který likviduje tradici akademických svobod, a k tomu nalepený kolotoč hloupých návrhů se společným jmenovatelem školného.

Studenti měli nejprve tendenci zachovat elitářský charakter svých odmítavých akcí, ale zdá se, že se láme chleba. Do protestů se přímo i nepřímo zapojují další partneři.

Zaujalo mne vyjádření kardinála Miroslava Vlka na webu kardinál.cz:

„Už jednou jsem se před třemi lety připojil k jejich protestům a v nynější fázi příprav, když jsem se zúčastnil meetingu na Katolické teologické fakultě, se ještě rozhodněji stavím za jejich oprávněné akce. Chápu jejich obavy o odstranění dávných tradic „Universitatis magistrorum et studentium“, které pocházejí ze středověkého prostředí, ale jsou svými idejemi mnohdy výše než dnešní „demokratické“ postoje, které postrádají onen někdejší duchovní základ a jsou vedeny těžko pochopitelnými mocenskými a možná i ekonomickými hledisky jejich aktérů, kteří tyto hodnoty postrádají.“

Konfrontační nálady zesílily po setkání rektorů univerzit s Petrem Nečasem v pátek 19. února, kdy premiér tvrdil, že "k žádnému omezování akademických svobod, autonomie, samosprávy v naší zemi nedojde. " Je však třeba vědět, co si pod pojem „autonomie“ představuje. Přehlédneme fakt, že role akademického senátu bude omezena, profesor bude pouhou funkcí podobně jako školník, a studenti budou klienti, jejichž zájmem nebude vzdělání, ale diplom. Ale jde hlavně o tu autonomii. Její nové řešení připomíná „krok stranou“ Járy Cimrmana, když se měl dostat z intelektuální pozice „nevíme nic“ k nové, kvalitativně vyšší pozici „víme všechno“. Také zde se nejprve ministerstvem nadiktuje rada vysoké školy tak, aby nominaci státu měli převahu. Žádná autonomie není. Ale pak už přijde ten zázrak – jakmile nadiktovaná rady vznikne, nikdo jí do toho nesmí mluvit. Může přijímat zakázky od průmyslu a všech, kdo jsou schopni je uhradit. Může jmenovat profesory.

Živě si představuji, jak takto autonomní univerzity zakládají katedry kreacionismu či budují instituty klimatologie a získávají granty od Heritage Foundation a ExxonMobile prostřednictvím Heartland Institutu. A pak že věda nežije…

Týden neklidu

Co zatím vím: Začne to už v neděli. Ve středu to vyvrcholí v Praze. Protestům je věnován celý týden. Program je na stránkách Za svobodné vysoké školy.cz.

Od pondělí do pátku budou v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Opavě a Ústí nad Labem probíhat přednášky, debaty, koncerty, výstavy, promítání filmů. A taky pochody. A happeningy a jiné ptákoviny. Třeba v Brně se na čtvrtek chystá happening náměstí Svobody nazvaný S vášní pro vzdělání. Láska k veřejným vysokým školám tam bude demonstrována hromadným líbáním.

Pražský program

První akce proběhne v neděli 26. února v 15:00 v pražském Divadle komedie, kde bude propojena debata o vysokoškolské i kulturní politice.

Z pozvánky: Jakými principy fungování by se měly řídit vysoké školy a kulturní instituce? Liší se v něčem od tržní logiky soukromých firem či úřední logiky státní správy? Mají být místy kritického myšlení a sebereflexe společnosti? Z jakých myšlenek vycházejí kulturní a vysokoškolské politiky? Existují v těchto sférách obdobné problémy? Jak tendence reformovat školskou či kulturní politiku odrážejí celkový stav společnosti, vnímání hodnot a její další směřování? Jsou vysoké školy a kulturní instituce prostředím, které se nehodlá smířit s plíživým propojováním veřejné sféry se zájmy úzké skupiny představitelů politické a ekonomické moci? Neskrývá se za snahou "reformovat" či "transformovat" snaha likvidovat či čistit od nepohodlných projevů?

O těchto otázkách a případných alternativách povedou diskusi s děkanem Filozofické fakulty UK Michalem Stehlíkem, uměleckým šéfem Centra současného umění DOX Jaroslavem Andělem, ředitelem Divadla Komedie Dušanem D. Pařízkem, uměleckým šéfem Divadla Komedie Davidem Jařabem představitelé iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Pondělí 27. února bude v Praze věnováno protestní osvětě. Na Filozofické fakultě bude od 10:00 promítán dokument o školství v zajetí komerčních zájmů College Inc. (ke shlédnutí i na http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/collegeinc/), a potom poběží v Divadle Na zábradlí dokument a debata o studentských protestech ve Vídni a o rakouských okupačních stávkách (skvělý popis na http://medialniproroci.blogspot.com/2009/12/unsere-uni-brennt.html). V 17:30 se sejdou k diskusi na filozofické fakultě reprezentanti akademických senátů fakult UK. Večer organizuje kulturní čtrnáctidenník A2 koncert v Galerii Divus.

V úterý 28. února se půjde na kost problému v debatách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 10:00 tam vystoupí ekonomka Ilona Švihlíková a imunolog Václav Hořejší na téma financování vysokých škol a vědy. Ve 12:30 bude politolog Vlastimil Zuska hovořit o zavádění neoliberálních reforem. Estetik Vlastimil Zuska naváže výkladem o „estetice a metafyzice praku“, což i nezasvěcenci evokuje příběh Davida a Goliáše. Politoložka a nezlomná předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková probere ve 14:00 akademické svobody. A v 16:00 začíná bojová příprava nácvikem protestních písní.

Na úterý jsou naplánovány protestní pochody v Brně, Olomouci a Českých Budějovicích. V Hradci Králové bude studentská okupační stávka.

Večer proběhne ve všech univerzitních městech po celé republice Noc univerzit s řetězem debat o vysokých školách mezi 18:00 a půlnocí.

Středa 29. února začíná na Palachově náměstí v 8:30 diskusí s veřejností. V 10:00 pak vyrazí hlavní protestní průvod k sídlu vlády ve Strakově akademii. Univerzita Karlova na ten den vyhlásila rektorské volno.

Zásadní debata o vysokoškolských reformách proběhne ve 13:00 na Pedagogické fakultě UK, kde bude prorektor UK Stanislav Štech, předseda Studentské komory vysokých škol Miroslav Jašurek, náměstek minsitra školství a bývalý rektor UK Ivan Wilhelm a předseda vládní Rady vysokých škol Jakub Fischer.

Ostřejší nářez bude od 15:00 v Národní technické knihovně, kde to pořádá časopis A2 a iniciativa ProAlt. Přijdou tam Ondřej Slačálek, Vít Janeček, Petr A. Bílek a Tereza Stöckelová, těžké váhy alternativ. V Divadle Na zábradlí budou od 17.00 Marek Hrubec a Jan Májíček a ve studentském klubu K4 na Jižáku budou vzpomínat na studentské bouře roku 1968 Petr Uhl a Pavel Mervart.

Jan Keller bude ve čtvrtek 1. března od 13.30 na ČVUT. Michael Hauser vystoupí od 18:15 na Pedagogické fakultě UK k teorii nevzdělanosti a večer dorazí v K4 Bezdomovecké divadlo.

Z pátku 2. března uveďme aspoň v 10:00 na filozofické fakultě UK vystoupení Josefa Fulky na téma Nevědoucí učitel a intelektuální emancipace. Na 15:00 je ve stejném prostoru připravena debata o vysokoškolské politice s představiteli opozičních stran.

Otevřete oči!

Odborářská účast v Evropském akčním dni 29. února podle ČMKOS má mít charakter pokračování protestních akcí proti pseudoreformám Nečasovy vlády v seriálu Otevřete oči!

Dávám aspoň sadu hesel, které se soustřeďují na fakt, že škrtů už bylo dost a že alternativy existují:

CHCEME ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST!

Krize nesmí být záminkou k likvidaci sociálních systémů, proto odmítáme

- tlak na snižování mezd

- demontáž sociální ochrany

- flexibilizaci pracovního trhu

- privatizaci veřejných služeb

- snižování důchodů

- sociální vyloučení

- znevažování kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu

- nespravedlivé rozdělování: pracovníci platí za krizi, kterou nezavinili, zatímco svět kapitálu a spekulantů je bez újmy a mnohdy ještě více prosperuje.

ALTERNATIVY EXISTUJÍ!

EU musí být založena na základních hodnotách - na solidaritě, spravedlnosti a sociální soudržnosti. Proto evropské odbory žádají Evropský plán obnovy, jehož prioritou budou investice s cílem zajistit udržitelný růst, kvalitní pracovní místa, sociální spravedlnost a boj proti nerovnostem.

Navrhujeme:

- evropský plán obnovy a investic pro zajištění kvalitních pracovních míst

- dynamickou evropskou průmyslovou politiku, která se zaměří na nízkouhlíkovou ekonomiku a perspektivní odvětví, která přinesou zaměstnanost a růst

- obnovení rozpočtové rovnováhy v dlouhodobém výhledu

- záruky zaměstnanosti pro mladé lidi

- společné sdílení dluhů pomocí euroobligací

- daň z finančních transakcí, která podpoří investiční politiku

- zesílení boje proti sociálnímu a mzdovému dumpingu

- harmonizaci daňového základu včetně stanovení minimální hranice zdanění podniků

- záruky a dodržování základních sociálních práv

- boj proti korupci, podvodům a daňovým únikům

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.