Až očkovací past sklapne…

vakcinace covid
21.12.2021 11:24
Genocida amerických Indiánů začala zdravotní pohromou. Evropští přistěhovalci, kteří hledali zemi zaslíbenou, šířili v Novém světě nejen slovo Páně, ale také nakažlivé nemoci, jimiž Starý svět tehdy oplýval. Choleru, černé neštovice, tyf, malárii, syfilis, tuberkulosu. Domorodci na ně houfně umírali. Hynuli i na obyčejnou chřipku nebo spalničky, protože se nikdy se žádným z těchto onemocnění předtím nesetkali a neměli proti nim obranné látky. Podle jednoho odhadu této pohromě podlehla víc jak čtvrtina dvanáctimilionového národa rudokožců. My se neodvratně dostáváme do podobné situace.

Covid 19 není o nic smrtonosnější než virus sezónní chřipky s komplikacemi, zatímco očkovací sérum proti němu má dlouhodobější a vážnější následky, protože vytváří hrotové proteiny. Představte si špici harpuny, tou se zabodnou do buněk, zmocní se jích a přinutí je chovat se podle jejich pravidel. Zároveň jsou tělem rozpoznány jako cizorodí vetřelci a imunitní systém reaguje autoimunitním způsobem - tedy napadá vše, někdy i sám sebe. Tím se oslabuje naše obranná linie a komorbidity, spící nemoci, se probouzejí. „Viděl jsem příliš mnoho lidí, kteří měli rakovinu, která byla v remisi, nebo která byla dobře kontrolována, ale po očkování se zcela vymkla kontrole“, prohlašuje kanadský vakcinolog Dr. Byram Bridle. (1) „Víme, že vakcína způsobuje pokles počtu B a T-buněk, které jsou součástí našeho imunitního systému a kritických zbraní proti rakovinným buňkám. Kontaktoval mě tak velký počet lidí, jimž se po očkování vrátila rakovina, že jsem velice znepokojen. Řekl bych, že to je moje nejnovější velká bezpečnostní obava.“ Dodává , že se rovněž bojí, že tato souvislost „ bude nejvíce podhodnocena v databázi nežádoucích účinků, protože pokud někdo měl rakovinu před vakcínou, neexistuje způsob, jak by úředníci veřejného zdraví mohli někdy spojit remisi s vakcínou“ Švédská laboratorní studie (2), zveřejněná v polovině října, tvrdí, že hrotový protein vstupuje do jádra buněk a zasahuje do opravy poškození dna, což ohrožuje adaptivní imunitu člověka. Vědci dále zjistili, že blokuje výrobu enzymů, potřebných k opravě poškozeného DNA, což zase brání množení B a T buněk, které jsou nutné k boji s infekcí. V překladu to znamená, že vakcína zkratuje náš imunitní systém, a tím uvolní cestu pro infekci, onemocnění a předčasnou smrt. Jestli si někdo myslí, že může mít dlouhý a šťastný život s dysfunkčním imunitním systémem, tak se mýlí. Imunitní systém je štít, který nás chrání před všemi možnými smrtelnými viry, bakteriemi a infekcemi. Není to jen první obranná linie, je to jediná obranná linie. Bez plné ochrany B a T buněk k odražení cizích vetřelců jsou vyhlídky na přežití přinejlepším mizivé.Dr. John O’ Looney, britský pohřební ředitel a koroner, popisuje na videu( 3), co vidí v terénu téměř rok po zavedení očkování. Je to znepokojující popis katastrofy, která se dnes odehrává.

„Vidíme nepřirozeně velký počet úmrtí v důsledku srdečního infarktu, mrtvice, aneurismu; a to vše jsou následky trombózy... Embolie v plicích a nohách, které způsobují tato úmrtí, jsou dobře zdokumentovány místními koronery, jakož i v celé zemi. A zdá se, že nikoho neznepokojuje alarmující nárůst krevních sraženin, kterých jsem letos viděl více než za posledních 14 let…. Druhý druh úmrtí jsou lidé, kteří onemocní, když jejich imunitní systém se konečně vzdá. Měli vpich možná před 6 nebo 8 měsíci a od té doby sérum užíralo jejich imunitní systém. Jsme v zimě a kolem nás jsou nachlazení a chřipky, s nimiž tito lidé nemohou bojovat, protože jejich imunitní systém je zdecimován, Vláda velmi rychle označila nové onemocnění jako druh Covidu jménem Omikron, ačkoli jde o lehkou chřipku. Ale lidé se silně poškozenou imunitou musí být velmi opatrní, protože je může zabít.“

Dr. Mike Yeadon k tomu řekl: „Kdyby někdo chtěl usmrtit významnou část světové populace během několika příštích let, systémy, které jsou dnes zaváděny, by toumožnily.“ Dr. Yeeadon dobře ví, oč běží, protože byl viceprezidentem společnosti Pfizer.

Řada vědců, kteří pracovali nebo přispěli k vývoji mNVR technologii, prožívá Oppenheimerův komplex, když dnes vidí, k čemu a jak jsou vakcíny používány,. Uvědomují si, že stvořili monstrum ohrožující lidstvo. Mezi nimi je otec genetické vakcíny, Dr. Robert Malone (4), který vydal varovné prohlášení, z něhož přinášíme ústřední část.

„Než vstříknete svému dítěti injekci – rozhodnutí, které je nevratné – chtěl jsem vám sdělit vědecká fakta o této genetické vakcíně, která je založena na technologii vakcíny mRNA, kterou jsem vytvořil. Rodiče musí pochopit tři problémy:

První je, že do buněk vašich dětí bude vpraven virový gen. Tento gen nutí tělo vašeho dítěte vytvářet toxické hrotové proteiny. Tyto proteiny často způsobují trvalé poškození kritických orgánů dětí, včetně mozku, nervového systému, srdce, krevních cév a sraženin, reprodukčního systému a zásadních změn imunitního systému. Nejvíce alarmující na tom je, že jakmile k těmto škodám dojde, jsou neopravitelné.

Druhá věc, o které musíte vědět, je skutečnost, že tato nová technologie nebyla dostatečně testována. Zeptejte se sami sebe, zda chcete, aby se vaše vlastní dítě stalo součástí nejradikálnějšího lékařského experimentu v historii lidstva.

Poslední bod: důvod, proč vám dávají očkovat své dítě, je lež. Děti nepředstavují žádné nebezpečí pro své rodiče ani prarodiče. Ve skutečnosti je to naopak. Jejich imunita po nakažení virem COVID je klíčová pro záchranu vaší rodiny, ne-li světa, před touto nemocí. Jako rodič a prarodič vám doporučuji vzdorovat a bojovat za ochranu svých dětí.“

Komentáře netřeba. Dodejme, že víc jak 1.500 lékařů a lékařských vědců z celého světa podepsalo rezoluci, která prohlašuje, že zdravé děti NESMÍ být očkovány proti Covidu 19.

Podle Luc Montagniera, francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny, univerzální očkování je obrovský vědecký a lékařský omyl, „Je to očkování, které urychluje tvorbu nových kmenů viru. Tento virus narazí na protilátky vytvořené vakcínou a má dvě cesty: buď zemřít, nebo hledat způsob, jak vakcínu obejít. Nové kmeny jsou prostě bezprostřední reakcí na očkování. Po celé planetě můžeme vidět, jak se vlna očkování a vlna úmrtí shodují. Sleduji případy, kdy se lidé nechali očkovat a přesto onemocněli. A dokážu, že Covid 19 se svou mutační schopností odolá očkování,“ prohlásil v tiskovém interview (5).

Potlačení vrozené imunity bude velký celosvětový problém , protože vakcinovaní lidé budou těžko kontrolovat řadu nemocí, nejen Covid 19. Bude to vyžadovat dramatickou změnu strategií, jak jim pomoci, jelikož v mnoha případech budou potřebovat rozsáhlou léčbu .“Posílit je dalšími dávkami je naprosto šílené, protože se tím se zvyšuje imunitní tlak očkovacích protilátek na jejich vrozenou imunitu,“ říká Dr. Geert Vanden Bossche (6), který zná zákulisí vakcín, protože pracoval jako virolog pro Bill Gatese. “Takové dopování je absolutní nesmysl, je to nebezpečné a nemělo by se dělat.“ H

Bosshe je jedním z tisíců lékařů a vědců z přifařených oborů, kteří se snaží zabránit celosvětové zdravotní pohromě. V Evropě, Americe a v Austrálii se konají obrovské demonstrace proti povinnému očkování. Ale vládnoucí elity neslyší, nevidí. Hlas lidu je pro ně psí štěkání. Australský ministr zdravotnictví Dr. Kerry Chant prohlásil, že „lidé si budou muset zvyknout na nekonečné očkování. Bude to pravidelný cyklus očkování a přeočkování."

 Vláda Spojeného království již ohlásila, že čtvrtá injekce bude následovat pouhé tři měsíce po třetí. Ze zdravotního hlediska je to naprosto nezodpovědné. Kolik lidí by se nechalo očkovat, kdyby věděli, že jeden vpich může vzbudit spící viry nebo rakovinu v remisi? Kdo by to riskoval?

 „Ale oni nevědí, že riskují“, protože jim neřekli pravdu,“ odpovídá imunoložka Dr. Jessica Rose.(7)„ Důvod, proč jim nebyla řečeno pravda, je ten, že jsou cílem vyhlazovací války, která je proti nim vedena. Naši pandemičtí manažeři a jejich pěšáci v médiích, veřejném zdraví a vládě nám chtějí ublížit, chtějí nám píchnout záhadnou látku, která způsobí zmatek v našem imunitním systému a zkrátí naše životy. Není to jen boj za osobní svobodu nebo tělesnou autonomii, je to boj o přežití. Hájíme naše právo na život.“

Není vyloučeno, že vakcína je umělá, laboratorně vytvořená biologická zbraň, která deaktivuje kritický obranný systém těla, což zvyšuje náchylnost člověka k nemocem o mnoho řádů. S každou další injekcí je člověk méně schopen zajistit dostatečnou reakci na rutinní infekce, chřipku nebo viry. To povede k tsunami nemocí, které pravděpodobně zaplaví náš systém veřejného zdravotnictví a uvrhne Zemi hlouběji do krize. Je to plán? Je to budoucnost, kterou pro nás samozvaní vládci světa připravili?

Ocitáme se v očkovací pasti. Až sklapne, náš vrozený imunitní systém bude zcela vyhlazen. Nezbude nám než prosit a škemrat o chemickou imunitu, která by nás chránila. Oproti americkým indiánům, kteří se mohli obrátit jenom na Velkého Manitoua, my máme Big Pharma. Patolízalové budou velebit ty, kdo nás okradli o ochranný štít, a budou je oslavovat jako naše dobrodince a spasitele. Je tohle jeden z hlavních cílů uměle živené pandemie?

Těžko si můžeme představit, jak v tom budoucím očkovacím rauši vzroste zisk Big Pharma, když kupříkladu Pfizer už dnes vydělává 1.000 dolarů za vteřinu. Kolik asi bude dělat jeho kasa cink až budeme farmaceutickým žralokům na milost či nemilost? Když sledujete stopu těchto našich peněz, vede k BlackRock a Vanguard Group, dvěma největším společnostem pro správu aktiv na světě, které rovněž ovládají Big Pharma. Tlačí před sebou kouli v hodnotě deseti bilionů dolarů, která převálcuje vše, co jí stojí v cestě. Ale málokdo o tom slyšel, protože ta nesvatá dvojice také vlastní média.

Co si však dovedu představit je, že po jistém čase, spíš kratším než delším, se objeví v novinách v rubrice Seznámení následující inzerát:

Neočkovaný dobře situovaný třicátník hledá neočkovanou mladou partnerku.

Zn: SŇATEK MOŽNÝ.

Reference:

(1) (“Dr Byram Bridle speaks”, Bitchute, :55 second-mark)

( 2) itled “SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro 

 ( 3) (“Omicron is ‘vaccine injury’; it’s nothing more than that.” John Looney, Rumble)

 (4) https://www.globalresearch.ca/before-your-child-is-injected-watch-dr-robert-malones-statement-on-child-covid-vaccinations/5764774

(5) prohlásil Montagnier. 

( 6) https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/

 (7) “Viral Immunologist Dr. Jessica Rose explains the concerning information emerging about the compromised immunity of the vaccinated“, Odysee)

jan-vitek
Jan Vítek je komentátor a spisovatel. Jeho poslední román PAST je k dostání na Amazonu.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vaclav Husak

Skvěle napsané, díky.

Budou však i jiná úmrtí. Například já již přes rok čekám na operaci kyčle. Mé noční bolesti jsou již nesnesitelné. Jako jinak naprosto zdravý pětasedmdesátník ve skvělé duševní i fyzické kondici jsem byl informován o vyřazení z pořadníku operací, protože nejsem očkován. A tak si šetřím silné prášky na spaní, abych tu strastiplnou pouť po tomto světě mohl dobrovolně v dohledné době ukončit. Škoda, život mne stále baví a zatím ještě tvořím. Ale i ochota snášet utrpení má své meze!