Bečva, ach ta Bečva

obrazek
31.10.2020 12:53
Ty doby, kdy Gabra a Málinka (dětské hrdinky knihy od Amálie Kutinové) "létaly bosky kolem Bečvy poblíž Krásna ve Valašském Meziříčí", jsou už dávno pryč. Dnes zdobí Bečvu kromě přirozených přítoků také výpustě a kanály odpadní a průmyslové.

   Akce "Čistá Bečva" po sobě měla zanechat čistou Bečvu. Kromě toho po ní měly zbýt (alespoň na odborech životního prostředí a na odborech stavebního řádu a územního plánování) kvanta precizně zpracované (však i z peněz EU placené) veřejně dostupné dokumentace o počtu, umístění a charakteru všech možných zdrojů znečištění Bečvy a jejich zapracování do projektu. 

   To ohromné úsilí (jen toho papírování, schvalování, posuzování a povolování), počínaje řešením kanalizací od domů občanů přes kanalizace obcí i průmyslových areálů co bylo. Technické řešení - jak jsem se dočetl - zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou České republiky (zejména Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb.) a Evropské unie (Direktiva č. 91/271/EHS). 

   Třeba jen projekt „Čistá řeka Bečva II“ je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 18 různých obcích patřících do Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ležícího na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Vodohospodářsky se jedná o oblast povodí horního toku řeky Bečvy nad Valašským Meziříčím až po hranici se Slovenskem. Jedná se povodí řek Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Senice..."(kupř. http://www.mikroregion-vsetinsko.cz/Popis%20projektu%20%C4%8C%C5%99B%20II.pdf).

     Proboha, snad tu dokumentaci po skončení projektu nikdo nanaházel do Bečvy?

     Otazníky nad otrávenou Bečvou nedávají novinářům spát, ale vcelku bezvýsledně (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/valasske-mezirici-becva-kyanid-uhyn-ryb_2010050600_ada). Jeden by skoro řekl, že kdo má pravomoc k poskytnutí vysvětlení a podkladů a kdo umí číst, nemusel by dlouho váhat. Musel by ovšem moc chtít a aspoň trochu moci. Zatím podle všeho došlo k podání trestního oznámení na dosud neznámého pachatele vzápětí po zjištění úhynu ryb (někteří to učinit museli, protože mají tzv. oznamovací povinnost), takže jde na první pohled o trestný čin, bráno podle charakteru a rozsahu škod.

   Podle veřejně dostupných informací v médiích ale nebyl učiněn úspěšný pokus o získání běžně dostupných podkladů o rozmístění všech možných zdrojů znečištění, kupř. z výše zmíněných dokumentů a podkladů k nim.

   Proběhlo sice vyšetřování na místě a lokalizace pravděpodobných zdrojů znečištění, možná i další vyšetřování. Ale určitě, podle toho co čteme, neproběhlo bezodkladné komisionelní odebrání vzorků a kontrolních vzorků ze všech zdrojů znečištění. Tedy nejen z odpadů napojených firem a areálů, ale i z každého připojení do celostátně známého kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Takže očividně neexistují všechny dostupné zapečetěné vzorky pro případ nutnosti pozdějšího dokazování. Pokud by kapacity laboratoří nestačily na okamžité zpracování, pak vyčkání na výsledky testů už by byla čistě technická záležitost. Jedná-li se o anorganické sloučeniny - a to se o kyanidech ví - ve vzorku by byly  přítomny beze změny dlouhou dobu. Takže se postupovalo jiným způsobem a to takovým,  který z neznalosti či nedbalosti ev.. záměrně, umožnil pachatelům získat čas v řádu týdnů do doby, kdy "stopy zmizí" a  kdy už každý odborník bude považovat každý odběr vzorku za zbytečnost.

   Rybáři a ti, kteří přispějí na znovuzarybnění Bečvy, se ale ptají: Jak bude zajištěno, aby se neopakovala tato událost a když už, aby se neopakovalo stejné vyšetřování?

Aktualizace 14:00 13.listopadu 2020 - zprávy z tisku:

"Kanál, který podle map neexistuje, a nikdo neví, odkud vede. Přesto může policii navést na stopu viníka ekologické katastrofy v řece Bečvě, při níž 20. září uhynuly tuny ryb. Nachází se ve Lhotce nad Bečvou na Valašskomeziříčsku."

"„Lešná má dvě obecní výustě dešťové vody do Bečvy. Obě jsou řádně evidované a kontrolované. Jsou v pořádku. Slyšel jsem, že rybáři našli další výusť, která nikde v pasportu či mapách nefiguruje. O té nemám povědomí. Nevím, odkud vede a kdy vznikla,“ uvedl starosta. Podle místních je staršího data a pochází nejméně z osmdesátých let."

[https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-je-mozna-na-stope-jedu-v-becve-40342137#dop_ab_variant=0&dop_req_id=r8yS5ojRWFy-202011131026&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz]

      Vypadá to, jako by stavební úřady v roce 1989 začínaly s čistým stolem a bez archívů - nebo se jich doposud nikdo nezeptal co leží v archívu - nebo jde o černou stavbu. A také to vypadá, že projekt "čistá Bečva" nebyl prováděn za státní peníze ani za peníze z EU, protože pak by jistě nebylo možné, aby nikdo řeku Bečvu neprošel a nezkontroloval skutečný stav řeky před úpravami ani po nich. Projektanty počínaje, přes zodpovědné orgány a kontrolními orgány konče. V každém případě musí být občané smířeni s tím, že taková událost se může kdykoliv opakovat a postup vyšetřování asi nebude příliš překvapivý.

 

Aktualizace 21:00 13.listopadu 2020 - zprávy z tisku:

 "Za slova o Bečvě bych si nafackoval, řekl Brabec ve Sněmovně"

[https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-slova-o-becve-bych-si-nafackoval-rekl-brabec-ve-snemovne-40342227]

    Z útržkovitých informací zde i jinde v médiích se zdá, že policie očividně stále sleduje více vyšetřovacích verzí a nechystá se vyšetřování uzavřít, dokud nevyloučí všechny. To navzdory obecnému přesvědčení, že nepostupovala dostatečně rychle. Vypadá to dokonce naopak. Zlé jazyky tvrdí - a zlé jazyky nemusí nutně znamenat jazyky neinformované - že náhle probuzený entusiasmus policie může časově souviset s tím, jak v rámci koalice se vládce našeho (v)nitra počal vymezovat vůči vládci všeho ostatního, co usiluje o to aby bylo líp. Přímá souvislost tam ale určitě není. Takže i já se vracím ke svému optimismu a nahlodanou důvěru jsem znovu uvedl do provozuschopného stavu, zatmelil nadějí a vírou v postup úřadů - v této chvíli určitě. V tom případě mi nevadí ani informační embargo, protože by mohlo varovat případné viníky, aby zametali stopy - pokud nějaké jsou - v dokumentaci. Jedno je jisté. Ještě si nějakou dobu počkáme na závěry. Pak ale by opravdu měly odpadnout i všechny konspirační teorie. Nejdivnější mi připadá ta, která odvádí pozornost od nejpravděpodobnějších pachatelů směrem k řidičům kamionů, kteří údajně v zájmu vytížení vozidel vyplachují cisterny do vodních toků, aby mohli na zpáteční jizdu naložit jinou chemikálii. Jednak je nesmysl vozit kyanidy cisternou, jednak jsou tyto procesy (v době, kdy firmy jedou na ISO) zdokumentovány a vyhledatelné i zpětně, nemluvě o tom, že tak jako se v cisterně, která vozí mléko, nesmí vozit nic jiného, je tomu i u chemikálií. Ba domnívám se, že  je to ještě přísnější. Účel této konspirace je jasný. Prostě takové a podobné zamlžování a odvádění pozornosti od nejpravděpodobnějších pachatelů (tj. některý ze závodů získávající pomocí kyanidů vzácné kovy, zlato a stříbro z odpadních elektrospotřebičů nebo galvanizovny a jiné) je to, co vyšetřování brzdí. Podobně divné je - pokud uvážíme, že v každé vesnici se dnes ví, kde do potoku vytéká odpad od kterého domu - že bez ohledu na postup vyšetřování (nezapomeňme, že je informační embargo a informací máme pomálu) je v popředí veřejného zájmu hned jeden, pak druhý a pak ještě třetí kanál. Skutečné vyšetřování - doufejme -probíhá systematičtěji. 

Jako rozený optimista počkám, u kterého kanálu to skončí.

Aktualizace 9.1.2021: V této kauze se před několika dny objevil zvrat ve vyšetřování a touto zásadní novinkou je kalendářní Nový rok. Od doby havárie proteklo místem havárie cca 9 mil. m3 vody. Jinak vše při starém.

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Lze již myslím celkem odůvodněně usuzovat, že  ani v tomto otřesném případu konkrétní viník nebude ustanoven, natož aby byl volán k odpovědnosti. Jako v mnoha jiných případech se totiž toliko předstírá snaha o vyšetření, ale nám vládnoucí třída polistopadových mafiánů má pramalý zájem na řádném vyšetření, protože by samozřejmě bylo takto jaksi mimochodem poukázáno na samotnou prohnilou podstatu tohoto vyslovené odporného společensko ekonomického systému, v němž jde hlavně o  o prachy, mamon a co největší a okamžité zisky. Vezměně si kupříkladu toliko poměrně nedalekou letitou kauzu vyšetřování pádu budovaného silničního mostu před projíždějící rychlík v poměrně blízké Studénce. Také není zájem nám vládnoucí třídy zločinných mafiánů a odsouzení pachatelů a úsilí se toliko předstírá. Sem tam se cíleně vyhledá nějaký obětní beránek jako např. MUDr, D, Rath, aby sejmul všechny hříchy mafiánů a nutno jej zadupat do země nejhlubší To však toliko poslouží k oklamání veřejnosti Tak jako tikají pod zemí ještě četné nevybuchlé válečné letecké bomby shozené v období poslední světové války, tak tam tikají četné ekologické bomby, která tam byly zahrabány pod koberec. Samozřejmě, že v průběhu času probublají na povrch.

   Závěrem tedy můžeme shrnout, že jeden z důvodů současné uměle vyvolané údajné coronavirové krize, spočívá právě v odvedení pozornosti páchaných zločinů současnými vládnoucími mafiány, podporovanými jejich marionetami politiky a též ziskuchtivou novinářskou mainstreamovou sběří. Stále platí ono pralidské rčení, že ne podle řečí, ale podle skutků poznáte je. Takže policie místo, aby vyšetřovala zločiny, buzeruje a napadá ovčany tu za špatně nasazeniou roušku, tento nám ordinovaný vládnoucí protilidskou sběří povinný amulet, tu asistuje při rovnání front ovčanů na proticoronavirové testování a tyto bude seřazovat při formování front a touto protilidskou sběří nám ordinovanou kýženou vakcínu, která stejně jako roušky poslouží toliko k našemu zotročení. Absolutní prý pricoronavirový hnus, ketý nyní probíhá na sousedním Slovensku, páchaný tamní juntou se pochopitelně cyhstá ve zdejším ČEZku, kdy nejen bankéři, ale i energetici se aktivně podílejí na našem šmírování maskovaném jako proticoronavirové. Všechno zkrátka souvisí se vším a,,mávnutí motýlího křídla v Amazonii .... Jeden se jaksi mimochodem ptá ,, Quo usquam tendem arbote Catillina paciencia nostra ?" Ti naši nám vládnoucí lidsky odporní mafiáni ,, všech zemí světa spojte se. "