Duchovní souvislosti hlasování o koluzní vazbě Roberta Fica

obrazek
16.5.2022 14:55
Hned, když jsem z rozhlasu slyšel formulaci obvinění Roberta Fica ze založení zločinecké skupiny mi bylo jasné, že jde o vykonstruované obvinění. Že jde o divadlo pro veřejnost podobně, jako tomu bylo v padesátých letech minulého století při vykonstruovaných totalitních komunistických procesech. To je naprosto jasné! To přece každý normální člověk cítí a vnímá!

Tímto činem slovenská vláda pouze pokračuje ve svých fašizujících a totalitních praktikách, které naplno rozvinula při realizaci pandemických opatření. Vládní fašistické šikanování, vydírání, donucování, znásilňování a segregace během pandemie přešlo nyní kontinuálně do blokování opozičních webů a do realizace vykonstruovaných obvinění a soudních procesů.

A protože koalice má v parlamentu většinu, vypadalo to, že Robert Fico půjde sedět do koluzní vazby. Vypadalo to, že temnota, kterou jsou poznamenány, ba doslova inspirovány kroky současné slovenské vlády nakonec zvítězí. Další velké vítězství temna již bylo na dosah a mnoho lidí, schvalujících tyto kroky cítilo vítězoslavné zadostiučinění.

A přece temno nezvítězilo! A přece v poslední chvíli naprosto neočekávaně zvítězilo to světlejší a lepší.

Jak je to možné a jak k tomu došlo?

Možné je to tak, že kromě sil temna a ďábla, kterým naslouchá současná vláda a inspiruje se jimi, jsou zde ještě také síly Světla a dobra. A tyto síly hledají neúnavně možnost a prostor, jak ovlivňovat k lepšímu dění na zemi, vinou lidí podléhající vládě temna.

Síly Světla hledají neúnavné možnosti, jak v klíčových momentech pozitivně ovlivnit lidi v jejich rozhodování. Třeba tehdy, když se jejich nitro byť jen na okamžik otevře něčemu světlejšímu, lepšímu a spravedlivějšímu.

A k tomuto aktu došlo u dvou poslankyň v rozhodující chvíli při hlasování v parlamentu. Vnitřně se v tomto momentě otevřely směrem vzhůru tím, že jejich svědomí bylo zasaženo pochybností o spravedlnosti a čestnosti záměru vydat Roberta Fica na vazební stíhání. Kvůli této pochybnosti, kvůli hlasu vlastního svědomí nemohly zahlašovat pro. A není vůbec náhoda, že to byly právě ženy, protože ženy jsou vnitřně mnohem citlivější, otevřenější a vnímavější než muži.

Tímto nechci tvrdit, že zmiňované poslankyně jsou nějaké duchovní bytosti, nebo že Robert Fico je anděl. To ne, ale co se týče Roberta Fica, představuje nesrovnatelně světlejší a lepší alternativu než to, co Slovensku nyní vládne.

Je to podobné, jako za války proti fašismu. Ani Stalin nebyl anděl, ale za tehdejším Sovětským svazem v jeho boji stály síly Světla, protože Hitler a fašistické Německo představovaly absolutní temno. A přesně takhle je tomu i dnes u současné slovenské vlády.

Ale tak, jak ve druhé světové válce nakonec zvítězil Sovětský svaz, stejně i na Slovensku měli lidé možnost vidět, že temno, ovládající téměř všechny mocenské pozice ve státě, může být přece jen nakonec v rozhodující chvíli poraženo tím lepším a světlejším. Měli možnost vidět, že i dnes může zvítězit David nad Goliášem.

Klíčovým momentem, ve kterém dochází k porážce temna, je zachycení citového impulsu svědomí a následné jednání v souladu s ním!

Svědomí je totiž naším kontaktem se silami Světla a Boha! Svědomí je hlasem Božím v nás! A naším úkolem je mu naslouchat a jednat s ním v souladu. Tak budeme kráčet cestou Světla, protože naše svědomí nám bude zprostředkovávat inspirace shora.

Svědomí se v nás ozývá přes cit. Ne přes racionalitu rozumu, čímž ale není řečeno, že svědomí a cit jsou iracionální. Naopak! Jsou projevem vyšší „racionality“, než je ta rozumová. Jsou projevem duchovní podstaty člověka, spojené s Duchem Božím.

Tímto způsobem ovlivňují síly Světla lidi, a tímto způsobem bojuje Světlo na zemi za světlé hodnoty. Bojují za ně lidé, kteří se tomu dokáží vnitřně otevřít, a kteří se za to dokážou i pozemsky postavit. Přesně tak, jak se to stalo ve slovenském parlamentu při klíčovém hlasování o vydání Roberta Fica na vazební stíhání.

Takový proces se však nemá dít ojediněle, výjimečně a nevědomě! Takový proces se na naší zemi má stát vědomý! Vědomě se máme nechat inspirovat citem a svědomím, a vědomě máme jednat v souladu s nimi! Tak potom bude možné zahájit vítězné tažení Světla proti temnotě, která momentálně spoutává naši zemi.

Svědomí a cit patří k vyšší podstatě člověka a rozumová racionalita patří k nižší podstatě člověka.

Rozumová racionalita, doprovázená mnoha lidskými chybami a nedostatky, vytváří v člověku napojení k nižším úrovním. Odtud pak čerpá, odtud se inspiruje a tím se stává služebníkem nízkosti a temna. Takových lidí je dnes plná země. Proto na ní vládne temno.

Temno mohou porazit jen lidé citu a svědomí. Jen lidé, jejichž rozumová racionalita je podřízena citu a svědomí, protože takoví lidé jsou schopni přijímat inspirace ze Světla a činit náš svět světlejším.

Staňme se proto jimi také my! A to tím, že se začneme více a mnohem vědoměji otevírat svému citu a svědomí. Že se necháme jimi inspirovat a budeme se podle nich řídit.

Staňme se takovými lidmi, neboť právě takové lidi potřebuje naše ubohá, temnotou spoutaná planeta jako sůl. Proto se staňme solí země! Staňme se solí země, čili lidmi, kteří začnou přetvářet zemi v souladu s hodnotami Světla.

Ať nám v tom Bůh pomáhá! Pokud totiž budeme prosit v brzké době Boha o pomoc, jeho pomoc v podobě inspirace co máme dělat a jak se máme zachovat k nám přijde jedině prostřednictvím citu a svědomí.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.