Glosář ke 43. týdnu ʹ19: Mrchoviště pro seniory. Flanderka v akci. Protofašismus. Úpadek jazyka. Fungování demokracie. Politická orientace občanů.

pelc vladimír
30.10.2019 22:43
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulého týdne.

Mrchoviště pro seniory

Není dne, aby politická strana Piráti nepřekvapila občany nějakou nehorázností. Unikátně se politicky manifestovala předsedkyně výboru pro sociální politiku Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) Eva Horáková; přišla s vynikajícím nápadem: Těla zemřelých osamělých seniorů, tedy bez rodinných příslušníků, bez příbuzných, kteří umřou např. v domovech důchodců, mají být vložena do společné hrobky. „Jelikož si uvědomujeme, že někteří klienti vašich domovů zůstávají sami bez rodinných příslušníků, přemýšlíme nad vybudováním společné hrobky,“ stojí v e-mailu, který poslala ředitelům domovů pro seniory ve správě Prahy ( viz , viz , viz ). [i] Současný systém tzv. sociálních pohřbů mají na starosti městské části a obce, včetně dědických řízení; náklady za pohřeb a kremaci proplácí ministerstvo pro místní rozvoj. Piráti by však chtěli – patrně to bude stát méně peněz – zavést pro takové zemřelé hromadné, čili masové hroby. Možná ještě, jako vynikající odborníci na daně, navrhnou jejich osvobození od pozemkové daně (to už tu, podle § 97 odst. 3 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních, bylo). To není jen primitivismus členů politické strany Piráti – to je politický názor, výrazná součást jejich politického vidění světa: Generace seniorů je pro ně na obtíž. Patří na mrchoviště a posypat vápnem. Nehašeným.

Flanderka v akci

Ruského špiona jsem nikdy neviděl, ale určitě bych ho poznal, pravil četnický strážmistr Flanderka z Putimi rozhodně. A ruského špiona rozeznal v Josefu Švejkovi. V zajímavé časové shodě, totiž před udělováním metálů a povyšováním při příležitosti 28. října prezidentem Milošem Zemanem, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS), tedy české kontrarozvědky, plk. Michal Koudelka, opět rozhlásil, že BIS opět rozbila celou rozvětvenou ruskou síť. Opět špionážní. Opět bez důkazů. Kladu si otázku proč se mi taková prohlášení, za posledních pár let jich bylo několik, prohlášení vždy stejná, vždy bez důkazů, tedy proč se mi jeho prohlášení stále jeví jako, decentně řečeno, nepravděpodobná? Protože jsou naivní a primitivně průhledná. BIS pod vedením M. Koudelky sleduje opět pouze politickou linii antiRusko, antiČína, antiZeman, opět nechrání stát, vytváří intelligence narrative, zpravodajské smyšlené historky na podporu současné politicky neperspektivní protiruské politiky. Prezident Miloš Zeman označil pracovníky BIS za „čučkaře“. Právem. Ale nás ti čučkaři stojí hříšné peníze. Opět zbytečně.

Protofašismus

Informace máte: Pomník maršála Koněva v Praze 6 před časem kdosi opět polil červenou barvou; pachatel nevypátrán. Pomník rudoarmějcům v brněnském Králově Poli, Božetěchově ulici, někdo pocákal červenou barvou ( viz , 24. 10. 2019). Je zde pohřbeno 328 rudoarmějců, kteří za naši svobodu zaplatili životem. Prý to udělali vandalové, extrémisté. Udělali to protofašisté. Jsou vzorem, předobrazem, první fází, prvním stupněm (řec. protos – první), pařeništěm fašismu.

Střípky

Úpadek jazyka

Úpadek jazyka znamená úpadek vzdělanosti, kultury. Také vás zlobí nefunkční frázovité výrazy užívané mluvčím za každým jeho druhým slovem, napříkladprostě, nicméně, vlastně, jakoby (to je přímo příšerné), ve své podstatě, či odporné potažmo… a další vatová slova? Když bylo výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, tak nekvalifikovaní redaktoři neustále hovořili o atentátníku Gavrilu Principovi (principovi), což se ovšem vyslovuje prinčip, psáno srbskou cyrilicí Гаврило Принцип. Nedávno jsem, při poslechu rozhlasu v autě, málem havaroval: 15. 10. 2019 v ČRo na stanici Vltava kolem poledne četli esej Ernesta Sabata „Román, krize a moderní doba“ – zde jsem herce, nepochybně pod moudrým vedením režiséra, slyšel dokonce vyslovit jméno filosofa Edmunda Husserla – „haserl“ („huserl“ byl německý filosof moravského původu, fenomenolog, anglicky se jeho příjmení v žádném případě nečte). Perfektní charakteristiku tvorby umělkyně jsem si přečetl v informačním textu Národní galerie Praha (NGP) pro Veletržní palác (platný od 20/9 2019): Výstava představuje umělčin pokus vypořádat se s materialitou prostoru mezi malbou a objektem ve stále šedivější zóně iluzorních objemů a všudypřítomné plošnosti. No není nad to, když se autor textu dovede vyjádřit clare et distinkte, tedy jasně a zřetelně. Pasáž jsem nevytrhl z kontextu; žádný tam nebyl.

Nepřehlédněte

Fungování demokracie

Názory české veřejnosti na fungování demokracie a nedemokratické alternativy politického systému – září 2019 ( viz ). Spokojena je více než polovina (55 %) občanů, více než dvě pětiny (41 %) spokojené nejsou. Spokojenost s fungováním demokracie je v ČR nižší než v únoru letošního roku i než byla v letech 2017 a 2018 a srovnatelná jako v letech 2015 a 2016. Téměř tři pětiny (58 %) českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Zastánců demokratického způsobu vládnutí je tak v české populaci nejvíce od roku 2004, kdy byla otázka do výzkumu zařazena poprvé. O málo více než pětina (22 %) české veřejnosti připouští, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vlády lepší než demokratický. Více než desetina (13 %) českých občanů si myslí, že bychom se měli vrátit ke komunistickému způsobu vládnutí, necelá pětina (16 %) věří, že nejlepší by bylo zbavit se parlamentu a voleb a mít silného vůdce, který by o všem rychle rozhodl. Zpracovala: Naděžda Čadová, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., tel.: 210 310 588; e-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz.

Politická orientace občanů

Součástí zářijového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů ( viz ). Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž se jednotlivé názorové proudy tradičně rozcházejí. Tato kombinace otázek byla naposled položena v říjnovém výzkumu před čtyřmi lety v roce 2015. Třetina dotázaných se hlásí k sociálně demokratickému směru (34 %), o čtyři procentní body méně je zastánců liberalismu. Dalším je konzervatismus s 22 % a směr ekologický s 18 %. Oproti minulým šetřením posílil liberální směr o sedm procentních bodů, v první volbě se podíl zastánců tohoto směru prakticky vyrovnal se zastánci směru sociálně demokratického. Podíl zastánců socialistického a komunistického ideového směru postupně klesal na současnou úroveň 8, resp. 6 procent. Dotázaní se většinově přiklánějí k výrokům, které jsou směsicí liberálního pohledu na roli státu v ekonomice, na soukromé vlastnictví a na svobodu a lidská práva, nerozhodného pohledu na odpovědnost státu v oblasti sociální, ekologického pohledu na životní prostředí. Za zvláštní pozornost stojí, že oproti šetření v roce 2015 (i 2011) došlo k zásadnímu posunu (v řádu desítek procent) v názorech na odpovědnost jedince či státu (zajištění práce, sociální zabezpečení) ve směru zdůraznění odpovědnost jedince za vlastní život. Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., tel.: 210 310 586; e-mail: milan.tucek@soc.cas.cz 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Nelze samozřejmě odhlédnout ani od  tak zvané ,,Zvonokoso(drozdo)vské tématiky" jak ji ostatně již nastínil francouzský literát G. Chevalier, kdy nám vládnoucí kamirala, nechá stavět především různé vzdušné zámky, jako zážitkově adrenalinová centra, rozhledny, stezky v oblacích, vše většinou ke zkáze našeho přirozeného životního prostředí, přičemž není schopna zajistit přirozenou obnovu ošlápávaných chodníků a další sídlištní íinfrastruktury,  včetně bezplatných veřejných záchodků v centrech našich měst, nevyjímaje. Snad si voliči již konečně uvědomí, že ne plané vzdušné slibotechny, většinou stejně ku prospěchu zbohatlíků a jejich zlaté mládeže, ale především přízemně reálná politika k uspokojení každodenních potřeb obyčejných občanů, ctí toho kterého vyvoleného našeho zástupce.