Glosář ke 46. týdnu ʹ19: Demokracii ohrožují nedemokratičtí politici. Rouhající se Duka. Drobné zamyšlení nad obsahem titulků.

pelc vladimír
22.11.2019 01:03
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulého týdne.

Demokracii ohrožují nedemokratičtí politici

Svoboda se interpretuje jako svoboda projevu, podnikání, cestování, informací vyznání a politického přesvědčení. Občanská společnost spočívá v tom, že všichni občané respektují stejné zákony, nikoli v tom, že mají stejné názory (byly doby, že se za rozdílné názory i zabíjelo, zavíralo); „správnost“ názorů nemůže být chráněna státní policií.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček při setkání k 30. výročí znovuobnovení ČSSD a listopadových událostí roku 1989 v Lidovém domě varoval před negativy, která s sebou přinášejí sociálních sítě. „Facebook je dnes obrovské nebezpečí pro demokracii,“ uvedl J. Hamáček ( viz 15. 11. 2019). Nebezpečím pro demokracii jsou názory, že do občanské společnosti občané nepatří, že do ní patří pouze neziskové organizace (finančně sanované z veřejných rozpočtů, tedy z prostředků občanů), rozličná hnutí s marginální tematikou (homosexuální apod.), politická hnutí s hypertrofovanou tematikou (ekologická apod.), protidemokratická hnutí zaměřená proti legalitě a legitimitě politického uspořádaní vzešlého z voleb. J. Hamáček horuje pro údajnou ochranu občanů před svobodou slova uplatňovanou na sociálních sítích, fakticky však pro neototalitní manipulaci se sociálními sítěmi zaměřenou proti různorodosti názorů prezentovaných ve veřejném informační prostoru. Právě taková údajná ochrana má patologickou manipulativní roli, a chránit má výlučně politické totalizátory, kteří tak upevňují svou moc. Nutné je posílení politického systému, odmítnutí politicky nesystémových nátlakových sil, nesystémových protože nejsou demokraticky voleny, jsou ideovými a mocenskými nátlakovými skupinami.

Nekorektní poznámka nakonec: Myslím si, že předsedou nějaké politické strany může být Císař, Král nebo alespoň Zeman, či někdo se jménem neutrálním, třeba Klaus, u nás snad i Novák… apod., ale ne, tedy určitě ne u nás − Hamáček. Zkrátka platí nomen est omen − lat. „jméno je osud“; jméno nese význam. V tomto případě nebezpečí pro demokracii.

Rouhající se Duka

Čeští biskupové se rozhodli podávat trestní oznámení na oběti sexuálního zneužívání v církvi. Místo toho aby čeští biskupové podávali trestní oznámení na pachatele sexuálního zneužívání v církvi. Když kněží znásilňují farníky, je to v pořádku: Dominik Duka a arcibiskupové mlčí.

Biskupové a mnozí kněží se stále cítí jako carové a jednají s věřícími jako s nevolníky. Na oběti posílají trestní oznámení, ale kněze odsouzené civilním soudem za pohlavní zneužívání nezletilých klidně opět pustí k dětem. Své by mohl říci biskup Graubner a další. A jak budou potrestáni ti, kdo to tajili a někdy zrazovali oběti od toho, aby situaci řešily? Třeba biskup Kročil, kardinál Duka či generální delegát Karmelitánského řádu Vojtěch Kodet; napsal Jan Rozek ze Spolku pro čistou církev (viz https://denikreferendum.cz/clanek/30432-den-kdy-se-stydim-ze-jsem-katolikem, 20. 11. 2019).

S těmito postoji katolických pohlavárů kontrastuje žaloba D. Duky, kterou podal na uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018 (nyní jeho žalobu soud definitivně zamítl; viz ). Hry obsahují kontroverzní scény, například Ježíše znásilňujícího muslimku. Šlo o scénický obraz na jevišti. Hry podle kardinála silně zasáhly do jeho vyznání.

Pokud však katoličtí duchovní skutečně znásilňují farníky, to do jeho vyznání nezasahuje. Ale nejen snaha D. Duky o bagatelizaci sexuálního zneužívání katolickým klérem je nestoudná; arogantní je též představa, že „potrestání hříšníků“ má být výlučně v kompetenci katolické hierarchie – například tím, že takový darebák bude přeřazen na jiné pracoviště do jiného místa. A přitom jde o mimořádně závažné, silně společensky nebezpečné trestné činy kléru.

Drobné zamyšlení nad obsahem titulků

Zahlédl jsem článek s bombastickým titulkem, obsahující označení „slavný brněnský radní“. Ano, vím, že titulek má přitáhnout pozornost potencionálního čtenáře, v současnosti přitáhnout proto, aby článek obdržel další „klik“ na počítači a tedy vyšší hodnotu pro inzerenty, a to i bez hodnoty obsahu článku. Pokud však je titulek špatný, znevažuje obsah dalšího textu.

Oč šlo? O článek o bývalém brněnské radním Matěji Hollanovi. Měl titulek „Greta nevyhrožuje, ujišťuje slavný brněnský exradní Hollan. Pak ale popsal v hnusných barvách ty, kteří jí odporují“ ( viz , 23. 9. 2019). Nejde mi o Gretu, pátral jsem po tom, v čem by měl být brněnský exradní slavný. Jde o pětatřicetiletého regionální politika, kterých je do tuctu dvanáct. „Proslavil“ se např. výroky že v Brně bylo dříve vícero národností, které jsme si dílem zplynovali, dílem vyhnali (uvádím tak, jak zapsáno, i s chybami, viz), nebo že Češi byli spolu s dalšími národy rozdmýchávači antisemitismu a mají přímou vinu na romském holokaustu, jehož důsledkem bylo zplynování, byť ho Češi nevykonali. A nejslavnější je jeho video z jeho návštěvy Ukrajiny (v červenci 2016), zaznamenávající, jak se nechal bičovat důtkami a svojí „trýznitelce“ si anglickými slovy „I want more“ (Chci víc) říká o další rány.

Není nad takovou slávu.

Všimli jste si, kolik máme v republice, tedy alespoň podle titulků a tvrzení novinářů, elitních politiků, policistů, předních advokátů, soudců, známých nevím koho všeho čeho, legendárních mnohých dalších…?

No, a když se dáte na pátrání, přijdete na to, že obyčejně jde o nafouknuté propagandistické bubliny. Za pár týdnů obyčejně splasknou.

Dřív platila zásada, že dobrý článek lze zkrátit až na titulek; to ovšem v případě, že titulek je adekvátní obsahu. Pokud není, pak platí, že degraduje obsah. Dnes platí zásada, že titulek musí přivodit co nejvíce kliknutí na počítači; jejich počtem je hodnotný, protože od toho se odvíjí cena reklamy.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.