Karel Havlíček „burcující“

khb
28.7.2016 14:10
Nezapomínejme! Před 160 lety - 29. 7. 1856 - zemřel Karel Havlíček Borovský, národní buditel, politik, novinář, ale hlavně statečný člověk.

K. Havlíček Borovský, byl statečným českým vlastencem a také i obhájcem práv slovanských národů v rakouské říši. Ve svých 27 letech, v revolučním roce 1848, byl zvolen i poslancem říšského sněmu ve Vídni. Jeho protirakouské vlastenecké postoje se staly důvodem, jak jeho uvěznění, tak i později, jeho nuceným vyhnanstvím do Brixenu, kde strávil přes tři roky (1851- 1855), v politické izolaci. Byl zde pod policejním dozorem, zcela izolován od českého politického prostředí. Nesměl dokonce ani na pohřeb své ženy Julie. Po návratu z vyhnanství mu byl zakázán pobyt v Praze, teprve krátce před smrtí je mu zde povoleno léčení. Zde také nemocen a uštván umírá ve svých pouhých 34 letech. Z jeho pohřbu se stala protirakouská demonstrace.

K odkazu K. Havlíčka se hlásil zejména T.G. Masaryk. Ve svých projevech odkazoval na statečnost, národní uvědomění, ale i na mravnost Karla Havlíčka Borovského. Poukazoval na jeho zásadu neustupovat před zlem. V jednom ze svých projevů T.G.M. připomenul citací odkaz z K.Havlíčka Borovského : „Není nám hodno se lekat a strachovat před zlými, nejsme přece slepým nástrojem času, jsme sami tvůrci svého osudu. Nesténejme jako děcka, ale jako muži, se chopme činu…“.

Dnešní politická garnitura není příznivě nakloněná k osudům našich národních hrdinů. Je dokonce snaha jejich statečnost a hrdinské činy zpochybnit, nebo jim dát zapomenout. Vlastenectví, tedy láska k vlasti, se dnes „nenosí“. Ani slovanství se nehodí do „nové Evropy“. Mizí dokonce sochy a symboly našich národních hrdinů, národních buditelů. Přepisují se dějiny. Jak ty evropské, tak zejména ty naše české. Vytváří se noví hrdinové…

Havlíčkovo jméno se stalo symbolem statečnosti. Proto i Německý Brod, který byl úzce spjat s Karlem Havlíčkem Borovským, byl druhý den po květnové revoluci 1945 přejmenován na Havlíčkův Brod. Do parku byla navrácena socha Karla Havlíčka Borovského, odstraněná za okupace nacisty.

Karel Havlíček Borovský „burcující“ !

Přemysl Votava

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    ,, Wčera propuštěn jest od wyšetřující wojenské komise student, kterýš také w to nowé spiknutí zapleten, a následkem toho zapletení zatknut byl. Bylo mu od komisse přísně zakázáno, by žádnému o svém wýslechu nic nepowěděl, větším dílem proto, aby to dalšímu chodu wyšetřování na škodu nebylo."

Národní Nowiny. V Praze  v pondělí 6. června 1848.

     Budiž tedy Karel Havlíček Borovský jako vynikající nejen básník, ale i novinář, nadán i přívlastkem jako  prozíravý, aktuální a inspirující. Nelze zapomenout mimo jiné i na cenzurní šikanu ze strany policejních orgánů zpátečnického c. a k. mocnářství, jak již ostatně naznačil ve svém osožném článku pan Přemysl Votava. Jako bystrý a odvážný novinař, byl dobře znalý cenzurních obezliček tehdejšího tiskového zákona. Jsme svědky toho, že i náš nynější zpátečnický státní režim, postupně omezuje svobodu projevu, snad kromě tímto státem preferovaných také umělců, např.populární avantgardy Ztoho ven a podobných. Jak by asi asi Karel Havlíček, překousl skutečnost, že někteří současní taky novináři vydávají seznamy tomuto režimu nepohodlných kolegů ? Nynější nezávislí novináři tedy mohou čerpat zkušenosti z neutuchajícícho utkávání tehdejší a i nynější vládnoucí moci nepohodlného K. H. B. s cenzurou.