Kdo živí nenávist špiček Českých pirátů k Palachovi?

obrazek
18.1.2019 22:18
Kdovíkým zaplacenými kampaněmi již zmanipulovaná veřejnost o pravdivém zákulisí moc neví. Hlásaná transparentnost a otevřenost je u mnohých představitelů České pirátské strany jen, když se to hodí, navíc jen jako manipulační kampaň

Dění kolem Českých pirátů dříve stále vypadalo vesele a "budovatelsky", jako za dob jejich dřívějšího ideového soudruha Klémy Gottwalda, když přebíral moc. Pak ale začaly krádeže majetku a popravy politicky nepohodlných. Placené řízené a cenzurované diskuse na pirátských sítích řízené ukazují, že vnoučata a děti tehdejších zločinných bolševických živlů byla učenlivá a mnohé od dědečků a babiček pochytila.

Organizované teatrální spontánní veselí bylo jen do nečekaného úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Přesně podle politologických pravidel - volební kampaň začíná hned po volbách. Ještě večer v době oslav volebního vítězství se "mocnářsky" projevil  budoucí pověstný pelmeňový Putinův strávník  z postsovětské ambasády, jejich soudruh Mikuláš Peksa. Projevil až hysterický odpor k uplatňování svobod zaručených naší Ústavou a Listinou práv a svobod. Dokonce doporučil k takovému dodržování založení jiné politické strany. Běžně by se třeba řeklo, že jeho jednání mohla ovlivnit důrazná oslava volebního vítězství, nebo-li že se ožral (pardón, opil) jak Pelmeň Peksa. Nebylo tomu tak.

Naopak Mikuláš Peksa začal důsledně a cíleně projevovat své mocnářské nenávistné antisemitistické a neomarxistické zájmy. Založil si k tomu na sociálních sítích i skupinu Liberální lumpenkavárna. Aby vše bylo marxisticky v naprostém pořádku, vybral si a najal na cenzuru "těch správných" názorů a jejich očistu od plevele odlišných  názorů nekomunistických a židovských, profesionálního cenzora s dlouhodobou zkušeností. Co může být za lepšího cenzorského  profesionála, než takového z komunistického totalitního ministerstva vnitra. Pracoval tam statečně a neochvějně ve prospěch bolševických zločineckých živlů (viz zákon o zločinech komunismu), přesně  podle pověstného Ústavního komunistického článku.4 "Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence." Peksův pseudopirátský soudruh cenzor tam pracoval v době, kdy mnoho politických vězňů bylo ještě v kriminálech. Nevadilo mu to. Naopak byl tak prodchnutý duchem marxismu a leninismu, že patřil k těm, kteří po roku 1989 na vnitru skončili. Jejich dřívější činnost byla totiž dobře známa. Nikdy mu pochopitelně nevadilo, co komunistická policie dělala za zvěrstva s občany během "Palachova týdne" před 30 lety, či předchozí zavírání či popravy nepohodlných lidí komunisty. Miky Pelmeň Peksa, v důvěrných pirátských kruzích nazývaný Frodo Pytlík, musel vědět, kdo byl v rádobypirátském výběrovém řízení vybrán, aby plnil za 20 tisíc čistého měsíčně jeho cenzorské úkoly. Kdo tohle všechno tučně platí? Bohužel je tohle vše placeno z veřejných prostředků z našich daní - pak že se důchody zvyšují pomalu, když i tohle daněmi živíme.

Násilnicky proti základním principům demokracie se Peksa projevil už v půlce ledna 2018, když se v jeho sociální skupině objevilo navádění k vraždění voličů prezidenta Miloše Zemana udušením igelitovými pytlíky. Dodnes státní zástupci a příslušné orgány nic nešetří - že by Čeští EuroPiráti na ně už něco věděli? Antisemitsky se pak Peksa projevil, když jsem v diskusní skupině napsal, že podpořím přítele statečného Izraelského národa a hrdinů Waršavského povstání. Přišla reakce antisemity Peksy: "Ahoj. Chtěl jsem tě poprosit, abys přestal s tím štvaním proti Drahošovi v LLK. Poškozuje to zájmy Pirátů." Jaké to jsou protižidovské zájmy Pirátů? Antisemitská slova Mikuláše Peksy následně později potvrdili svými názory dva jeho přátelé původem z bývalých Sudet, když se hrubě vyjádřili proti statečným českým osobnostem, kterým se nelíbila činnost pana Hitlera proti Československu. Zřejmě Benešovy dekrety vyhánějící sudeťáky dodnes potomkům rodičů v bývalých Sudetech vadí . Pochopitelně toto vše se stalo na stránce poslance Mikuláše Peksy pod správou dříve zmiňovaného bývalého komunistického vnitráckého, dnes česko-europirátského aparátčíka.

Od té doby se od některých Českých pirátů i jejich příznivců objevilo mnoho skandalizačních a dehonestujících verbálních (byl i fyzický) útoků na členy Konfederace politických vězňů a jejich názory s uplatňováním práv zaručených Ústavou a Listinou práv a svobod. Dokonce Čeští piráti, jindy tak hlasitě napadající české vlastence,  neváhali zaplatit lživé útoky ve sdělovacích prostředcích na lidi ozývající se proti komunistům a "náckům". (Peněz na to mají dost - od koho??)

Intenzita byla o to vyšší, když se ukázalo, že navrhovatelé některých kandidátů do Sněmovny i další "věrní" dostali po pirátském volebním úspěchu za odměnu různé "trafiky", či dokonce odměny v podobě příslušných funkcí ve společenstvích založenými bývalými důstojníky StB.

Se schválením antisemity Peksy, z našich daní placený cenzor už mnohé nestíhá, tak si k sobě přibral fanaticky aktivní a učenlivou cenzorku, jejich oddanou eurosoudružku Terezu Vovesovou (krycí jméno "Art Eze"). Ta se pilně z odbornice přes výživu překvalifikovala v řemeslu, co všechno dělala za totality StB. Nyní to v obměněné formě uplatňuje v praxi, naoko pod pirátskou kamufláží. Když bylo nějaké komunistické výročí, tak StB zavírala oponenty zločinného režimu do vazby nebo je aspoň vyvezla desítky kilometrů za město do neznámých míst. Chtěli, aby se nikdo nijak nemohl ozvat. Peksova soudružka s krycím jménem Art Eze, když zjistila že se objevují texty o Peksově antisemitismu a jeho přátelích nenávidících české osobnosti ozývající se proti Hitlerovi, zasáhla podle přání nadřízeného komunistického vnitráka i Peksy - jednoduše cenzorsky. Bylo to po tomto projeveném názoru:

 "Jan Palach před 50 lety protestoval proti sovětské cenzuře a normalizaci. Zločinní bolševici pak nepohodlné lidi, kteří se otevřeně vyjadřovali k jejich činnosti, nakládali do aut a vyváželi je za město nebo jinal bránili a cenzurovali názory. Poučeni těmito komunistickými živly si zajistil antisemita Peksa skupinu, kterou spravuje aparátčík zločinného komunistického ministerstva vnitra - pracoval tam v době, kdy mnoho politických vězňů sedělo v kriminálech, třeba za své svobodné názory, které byly bolševickým zločincům nepohodlné. Co se tehdejší komunistický vnitrácký aparátčík naučil od pronásledovatelů občanů ctících hodnoty a památku Jana Palacha, to nyní proti nepohodlným antikomunistům uplatňuje nyní pomocí Terezy Vovsové (krycí jméno Art Eze) na stránce založené mediálním antisemitou Mikulášem Peksou. Jakmile se blíží Celostátní Pirátské fórum, tak aby se hlasující o kandidátech antisemitovi Peksovi, jeho přátelích chránících zájmy pana Hitlera nebo odměňovaných za Pirátskou činnost bývalými příslušníky StB, potom po vzoru komunistů, zablokuje možnost otevřeného a transparentního informování občanů a hlavně účastníků Celostátního fóra. To by Ivane nejen Palach, ale všichni slušní lidé nad takovým jednáním jen zvraceli." 

Ano ve dnech 50 let od tragického činu Jana Palacha protestujícího svým činem proti občanské letargii a cenzuře, Mikuláš Pelmeň Peksa se svými soudruhy cenzuruje informace. Nestydí se tak činit pod pláštíkem a symboly nezávislých mladých lidí, kterým jakákoliv cenzura byla zcela cizí a kteří v legendárním procesu s ThePirateBay rozvířili vody, ze kterých povstalo původní pirátské hnutí. Při výše uvedených skutečnostech to vypadá, že se nyní asi snaží při volbách do parlamentu EU ukázat, že dobije i Evropu jiným způsobem než Stalin nebo Hitler? (Třeba bez Židů, možná i Cikánů-Romů - nemají je nahradit migranti, když ve volbách do EU parlamentu s Romy Čeští piráti nepočítají - už se totiž podle mediálního zaplaceného doporučení několika Českých Pirátů připravuje "Romská platforma pirátské strany", ale bez možnosti zařazení na volitelná místa)

K památce Jana Palacha se nikdo ničeho z Českých pirátů neúčastnil (představitelé Moravských a Slezských pirátů na vzpomínkových akcích přítomni byli). Pouze se objevila aranžovaná fotografie předsedy v dostatečném odstupu před oslavami. Odpor členstva a příznivců byl tak velký, že na žádné akci nebyli. Nebyla to asi dostatečně LGBT nebo vítačská akce. Jen na Václavském náměstí pseudopirátský primátor vyslal přečíst kousek textu svého úředníka Martina Churavého, který svůj odstup rozšířil i na odpor proti české státní hymně - nobtěžoval si při ní sejmout ani pokrývku hlavy. Nutno ovšem přiznat, že vedle stojící synovec pověstného strýčka Bradyho klobouk také nesejmul.

Jen snad na doplnění: Čeští Piráti mají speciální stránku s lobbystickými kontakty. Jak se šel Miki Pelmeň Peksa k Rusům nažrat (pardon - najíst) z kapes Putinových daňových poplatníků pelmeňů, dodnes to mezi těmito lobbystickými kontakty není nikde přiznáno co a s kým tam pojídal a probíral. Soudruzi mu to zakázali?

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.