Mobil místo bandasky

obrazek
25.12.2017 19:15
Zlaté staré časy, kdy jediným pojít­kem mezi zaměstnancem a jeho rodinou v průběhu pracovní směny byla pouze ban­daska s cikorkovou kávou a hrneček s jídlem k ohřátí. Jistě málokdo si mohl dovolit nosit do práce poštovního holuba, který by mu mohl zprostředkovat alespoň jednostranný kontakt s rodinou.

Tento jedinec by navíc podstupoval velké riziko, že některý, kapitalisty rovněž vykořisťo­vaný kolega, jeho okřídleného posla za­hrne do svého chudého jídelníčku. A tak spolu rodiny ve všední dny komunikovaly pouze ráno a večer. Skutečnost, že ži­jeme, naznačuje, že se tato situace dala přežít.

      Moderní věk vnesl do lidského života nové fenomény a jedním z nich jsou i mo­bilní telefony. Majitelem mobilního tele­fonu však kupodivu nejsou pouze přísluš­níci střední a mladé generace, ale i lidé, kteří ještě pamatují doby, kdy byl i ne­mobilní telefonní přístroj velkou vzác­ností. Mobil, jak jsme si mu zvykli dů­věrně říkat, dostává každoročně pod stromeček i mnoho našich dědečků a ze­jména babiček. Moderní technika tak pra­cuje ve prospěch rodinných vztahů a starší lidé mají ke svým blízkým díky mo­bilu skutečně blíž.

      I ta nejlepší věc však má dvě stránky. Tu druhou - trochu odvrácenou - jsem zažil při návštěvě jedné kartonážní dílny v malé obci. Seděl jsem v nevelké kance­láři a čekal na vedoucího. Otevřenými dveřmi jsem viděl do sousední místnosti, kde asi osm babiček skládalo kartonové krabičky. Náhle se ozvalo melodické za­zvonění mobilního telefonu. Šest babiček bleskově sáhlo do tašky na opěradle židle a vytáhlo své přístroje. Úspěšná - tedy volaná - však byla pouze jedna z nich, a ta se s rozzářeným pohledem dala do ho­voru. Ostatní "děvčata" zklamaně odložila své volací krabičky opět do tašek, přeru­šila práci a soustředěně pozorovala hovo­řící kolegyni.

      ".... Co říkáš Soničko? .... že ta omáčka je pořád nějak řídká. .... Mouka že už tam je, .... to nevadí jen přidej eště víc. Musíš to zahustit! Dyť víš, že Jirka řídkou svíčkovou nerad ...." a následovala série dalších rad vhodných i pro pravi­delný televizní pořad Mňam aneb Prima vařečka.

      Po ukončení hovoru se málem rozvi­nula diskuse nad stovkou možností, jak správně uvařit svíčkovou. Málem, protože se znovu ozvalo zazvonění. Kdyby tyto ženy žily na Divokém západě v období jeho dobývání, těžko by nějaký padouch přežil. Jejich schopnost bleskově tasit zbraň - v tomto případě mobil - byla vpravdě FENOMENÁLNÍ !!!

      Tentokrát šlo o vnučku jedné z nich a o finanční příspěvek na nové plesové šaty. Jak už to tak bývá, babička nakonec podlehla a se slovy " .... tak já ti na ně teda přidám!" zmáčkla červené tlačítko a pak slzu v oku. "Víte holky, vona je tak chytrá a hezká. Ta si určitě veme něja­kýho doktora ..."

      Pak si stoupla na židli a za velké po­zornosti všech naznačovala, jak budou plesové šaty její vnučky vypadat, kde bu­dou jak vypasované a kde a jak velké má její Verunka "přednosti".

      Čekal jsem na pana vedoucího pou­hých patnáct minut, ale díky mobilním rozhovorům jsem měl tu čest důvěrně po­znat snad půlku příbuzenstva baliček kra­biček. O co více přibývalo v mé paměti informací, o to méně přibývalo krabiček. A tak jsem nakonec povzdechl: "Zlatý bandasky ... !!!

"O čem to mluvíte?" zeptal se mne právě přišedší pan vedoucí. "Ále nic, já si tady jen tak brblám," zamlžil jsem situ­aci. Ve vedlejší místnosti zazněly dva zvonky mobilních telefonů najednou. Ve­doucí vstal a zavřel dveře do dílny.

      "Abysme měli na jednání klid," vy­světlil. Mou opakovanou větu "Zlatý ban­dasky," už nechal bez povšimnutí.

Václav Husák 

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).
Klíčová slova: mobilní telefony

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.