Přemysl Votava: Julius Fučík

fucik
11.9.2018 11:25
Naši váleční hrdinové to mají těžké. Jejich statečné činy nejdříve oslavíme a po letech je zpochybníme, samotné hrdiny zatratíme, jejich sochy skácíme a nakonec je i v hrobech kádrujeme. A ty nové hrdiny pracně hledáme… V televizních studiích je vyrábíme.

Láska k vlasti, tedy vlastenectví, se dnes příliš nenosí, vlastenectví je dokonce odsuzováno, v médiích posměšně nazýváno nacionalismem. Vlajkou máváme jen při sportovních kláních… A naši hymnu pořádně neznáme. Znevažujeme hrdiny. Jedním z těch nehodících se hrdinů je Julius Fučík. Uplynulo 75 let od jeho popravy německými okupanty. Média mlčela nebo zpochybňovala jeho lidskou integritu. Není to zkrátka ten správný hrdina do dnešní doby.

Před 75 lety, 8. září 1943, stanul Fučík na německém nacistickém popravišti Plotzensee v Berlíně. Bylo mu 40 let, tedy nejkrásnější léta života. Postavil se nacismu na odpor, bojoval, nakonec prohrál, padl v boji… Jeho nesmrtelná Reportáž psaná na oprátce jej proslavila doma i ve světě. Byla přeložena do 90 jazyků světa. Stala se dokonce naší nejvíce překládanou knihou. Kdo to dnes z mladých ví…? Kdo z polistopadové generace zná jeho jméno, jeho Reportáž… Po válce byl oslavován, stal se ikonou hrdinství. Možná že byl až příliš idealizován, bylo zapomínáno na jeho běžné lidské ctnosti i nectnosti. Takový totiž také byl. Za to ale Fučík již nemůže.

Kdo z nové generace ví, že J. Fučík byl významný prvorepublikový novinář, spisovatel, divadelní kritik, ale i vlastenec, hrdina protifašistického odboje. Jeho „škraloupem“ u tvůrců nových dějin je, že byl komunista, a to je ten „škraloup“, pro který je dnes kádrován. Julius Fučík, tak jako další hrdinové odboje, mají být po listopadu 1989 vymazáni z naší paměti. Proto mizí odkazy a památky na jejich hrdinství z období německé okupace. Kácejí se jejich sochy, odstraňují se jejich památky.

Fučík byl komunistou, věřil této myšlence. Tak jako řada představitelů české inteligence, připomínám jména Vančura, Seifert, Nezval, Neumann… Mnozí z nich položili své životy za svobodu své vlasti. Julius Fučík patřil k významným členům předválečné komunistické strany Československa, byl redaktorem Rudého práva a šéfredaktorem Tvorby. V období nacistické okupace byl Julius Fučík představitelem komunistického odboje. A to jsou dnes nejspíš další „škraloupy“ Fučíka.

Slušní lidé si ale řeknou: Čest jeho památce.

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.