Příznivci EU se děsí referenda

obrazek
13.12.2017 18:35
To by podle ANO nemělo postihnout otázku setrvání v EU, ale nemusí to být konečný postoj. A SPD se nejen realisticky dívá na Putina, ale také na zařazení obecného referenda do našich ústavních zákonů, které mělo a stále má ve svém politickém programu.

Česká  ústava v článku 2 odst. 2 předpokládá existenci zákona o celostátním referendu. A to od počátku existence současně platné ústavy. Dosud bylo referendum v ČR použito jen jednou. Na základě jednorázového zvláštního zákona jsme hlasovali o vstupu do EU. A pokud byli občané dost způsobilí k hlasování o vstupu do EU, tak jsou dost způsobilí i k hlasování o případném vystoupení. Zcela určitě není národ Čechů jako celek hloupější než poslanci a senátoři, které si zvolil. Kdybychom tu měli v platnosti systém referenda, tak si myslím, že řada špatných zákonů by nikdy nevstoupila v platnost, pokud bychom jako Švýcaři nebo Francouzi měli možnost zákon zastavit cestou referenda.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Znalec-zakulisi-popsal-co-slysel-o-Babisove-vlade-ci-o-deni-kolem-Putina-sdelil-svou-zkusenost-s-CT-a-rozkryl-pravdu-o-nasem-vystoupeni-z-EU-511992

 

Neexistence ústavního zákona o celostátním referendu je nejen nenaplněním části ústavy, ale je to velký demokratický deficit. A že bychom zákon o referendu mít měli. Ať lidé mohou více spolurozhodovat.V článku 2 Ústavy ČR je uvedeno, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/okamura-predlozil-ustavni-zakon-o-referendu-f3i-/domaci.aspx?c=A140114_141910_domaci_kop

 

Řeči o orientaci „nějakým směrem“ jsou poplatné pocitu, že nejsme samostatný národ. Naši politici mají sledovat výhradně zájem naší vlasti. Nemůžeme se stále ohlížet na nějakého „Velkého bratra“. V minulosti to byla Francie a pak SSSR a nyní USA spolu s EU. Výsledky tomu nikdy neodpovídaly. Správný je přístup Švýcarů, kteří mají stejně jako USA v ústavě zakotveno, že mezinárodní smlouvu lze ratifikovat pouze v případě, kdy není v rozporu s ústavou. My v ní naopak v článcích 10a a 10b Ústavy máme zakotveno, že mezinárodní závazky a právo EU je nadřazeno domácím zákonům. Tak to schválil český parlament.

Někteří ekonomové bez provedených analýz straší české občany, že pokud odejdeme z EU, tak bychom hned ztratili 400 tisíc pracovních míst, jiné odhady mluví o tom, že bychom zchudli o třetinu. Exposlanec KDU-ČSL Ivan Gabal navíc tvrdí, že bychom museli vracet miliardy evropských dotací, které jsme již využili. Zastánci „Czexitu“ nicméně tvrdí, že bychom mohli zůstat na evropském trhu v rámci EFTA, a to zcela automaticky.

Členství v EFTA zaručuje všem průmyslovým výrobkům plný přístup na společný trh EU v rámci Evropského hospodářského prostoru. To se týká všeho, co se vyrábí průmyslově.

Vstup do EFTA je jednoduchý. Nemuseli bychom kvůli němu měnit tisíce zákonů a vyhlášek, jako když jsme vstupovali do EU. Stačí zaslat jednostránkovou žádost na sekretariát EFTA v Ženevě.

Vzhledem k tomu, že už dnes plníme všechny požadavky stanovené Stockholmskou smlouvou, tak bychom byli přijati v řádu dnů nebo týdnů, a ne let, jako trval náš vstup do EU. Stockholmská smlouva o Evropské zóně volného obchodu je totiž strašně jednoduchá. Stanovuje povinnost pouze zrušit cla a množstevní omezení obchodu s ostatními členy EFTA. Dnes ani cla, ani množstevní omezení obchodu se státy skupiny EFTA nemáme, takže bychom byli rychle přijati.

Loni Britové v referendu odhlasovali Brexit. Na jaře vláda Spojeného království podala opětovně přihlášku do EFTA a v září byla Velká Británie přijata. A to ještě předtím, než se pořádně rozběhla jednání o podmínkách vystoupení z EU.

V roce 2001 navrhovala ODS zrychlit přístup našich výrobků na evropské trhy právě cestou vstupu do EFTA. Bylo by to o několik let rychlejší, protože bychom tehdy nemuseli čekat až na dobu, kdy parlament do našich zákonů a vyhlášek přepsal tisíce směrnic a nařízení EU. Což trvalo několik let. Návrh ODS byl tehdy odmítnut a parlament a vláda se mnoho let zmítaly v několika vlnách „legislativní smršti“.

To, co je ve směrnicích EU, už máme zapracováno v naší legislativě. I těch nařízení by to byla jen menší část. Netýkalo by se nás povinné přijímání imigrantů nebo kvóty na podíl žen v dozorčích radách podniků či spousta jiných hloupostí. Vystoupení z EU by mohlo být příležitostí k nápravě mnoha chyb v legislativě a k rozvoji malých podniků. V rámci legislativní smršti před vstupem jsme do zákonů zapracovali i nepovinná doporučení  a často úplně nesmyslná. Tak dnes na rozdíl Rakušanů máme problém s domácími zabíjačkami. Tam takový problém neexistuje. Sedlák klidně přes okno prodává domácí klobásy nebo sýry. U nás jsme uzákonili povinné zrání sýrů na nerezu – na němž sýr nezraje, a různé nesmysly jako kulaté rohy. Stálo to mnoho peněz a dovolit si to mohli jen velké podniky jako Agrofert. Řada malých výrobců to raději zabalila.  Ochuzen je spotřebitel. Rakušani mají nejen širší nabídku potravin, ale mají je dokonce levnější.

Tvrzení o vracení dotací je vyslovená lež. Nic takového není zakotveno ani v přístupové smlouvě ani v evropském právu. A ta čísla o zchudnutí o třetinu, nebo zániku statisíců pracovních míst nemají reálný základ. Je to jen výkřik ze tmy, který není ničím podložen.

Někdo by asi zchudl. Třeba nevládní neziskové organizace, které žijí z evropských dotací. Ale z toho bych si nedělal těžkou hlavu. Asi by Czexit mohl být problém pro velké příjemce dotací jako Agrofert. Ale o ten bych se taky nebál. Babiš ve vládě by si určitě dokázal zařídit, aby jeho firma brala stejné množství peněz z národních dotací. EFTA umožňuje národní dotování zemědělství.

 

Dnes sice z EU dostáváme dotace, ale zase jsou platby dividend osvobozeny od daně. Ročně na dotacích z EU čerpáme o 40 až 70 miliard korun více, než činí naše platby do rozpočtu EU. Ročně však do evropských zemí odejdou dividendy za více než 300 miliard. Bez daně. Ono všechno má své plusy i mínusy. Proto by byla na místě kvalitní studie, která by to uměla vyčíslit.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jan-vysocina

EÚ je politický projekt, rovnako ako EURO. Po odchode Veľkej Británie už neodíde ani jeden štát, naopak, mnohí vstúpia. Podľa môjho názoru - ako v Biblii " na počiatku bolo svetlo " - tak na začiatku bolo NATO. A na konci bude zase NATO. EÚ je len prílepok - predĺžená ruka NATO.

To, že je EU politický projekt, je jasné od samého počátku. Jen je zapotřebí  říci, že jde o projekt režírovaný z USA. Byl od samého počátku demonstrací úspěšného modelu sociálního útvaru s kapitalistickým systémem. Byl stvořen k tomu, aby obyvatelé zemí západní Evropy náhodou nechtěli přejít pod křídla Moskvy.

Komunisty vedená RVHP a Varšavská smlouva v roce 1989 skončily a tak již není důvod si hrát nadále na sociální stát. Nyní je potřebné dramaticky snížit životní úroveň v celé EU a k tomu se hodí migrační fenomén poslední doby z Asie a Afriky. 

Je přece známo, že během několika let dojde k výrazné robotizaci průmyslu. Pak nebudou zapotřebí méně kvalifikovaní obyvatelé EU  a tím pádem ani zcela nekvalifikovaní migranti. Stesky po tom, že Evropa stárne jsou krátkozraké. Jestliže se bude zboží vyrábět bez pracovníků, tak to znamená, že se jim bude muset vyplácet nepodmíněný příjem, aby si to zboží mohli zakoupit. Bude to znamenat konec daňových rájů a svým způsobem je to cesta ke komunisty naznačovanému komunismu. V opačném případě, když nebude takto řešena situace s nezaměstnaností místních obyvatel, dojde k lidovým bouřím a znárodňování majetků obřích oligarchů v Evropě a moc převezmou noví Gottwaldové.

Současné vedení EU je pod vlivem politiků z Německa a Francie. Ti prosazují zalidnění EU nelegálními migranty. Pracují intenzivně na zničení Evropy v podobě, kterou jsme znali do roku 1989. Oni za to možná přímo nemohou, protože jejich vysoká životní úroveň zapříčinila, že došlo k degeneraci nejen politiků, ale i obyvatel výše uvedených zemí. Oni se nebrání své likvidaci a ještě vítají své okupanty. Je to dáno geneticky. Je pokusem na myších dokázáno, že skupina jedinců (v tomto případě  obyvatelstvo zasažených států) se v případě dostatku potravy i dalších uspokojených potřeb stává vůči sobě agresivní a ničí se navzájem.

Tomu jsme se jako evropská kolonie dosud vyhnuli. Naše příjmy jsou zlomkem těch, které mají Němci. Tedy u nás lidé ve své většině ještě nedospěli do stádia, kdy páchají dobrovolně harakiri. Je tedy na čase odejít z potápějícího  se Titanicu dokud je čas.

Dona

EÚ je politický projekt, rovnako ako EURO. Po odchode Veľkej Británie už neodíde ani jeden štát, naopak, mnohí vstúpia. Podľa môjho názoru - ako v Biblii " na počiatku bolo svetlo " - tak na začiatku bolo NATO. A na konci bude zase NATO. EÚ je len prílepok - predĺžená ruka NATO. 

V príprave na akékoľvek referendum je potrebná seriózna informačná kampaň : pravdivé a objektívne informácie, nestranní a charakterní politici, objektívne médiá....

Referendum za súčasného stavu politickej kultúry a rozloženia politických síl, tak v Česku, ako aj na Slovensku..... by dopadlo tak, ako dopadli parlamentné voľby. Poslanci sú verným obrazom svojho ľudu. Ako oni hovoria a myslia, tak hovorí a myslí aj ľud - inak by takmer tí istí neboli 20 a viac rokov v parlamente. Vypočula som si aj nových a mladých poslancov, ktorí by mali prísť do parlamentu svieži, ničím nezaťažení a s iným pohľadom, pretože nedávno prišli zo škôl, z mladého kolektívu - a ničím sa od " bardov " nelíšia. Pritom už roky spoločnosť volá po odchode starých a po umožnení prevziať moc mladými. 

Iba sa potvrdzuje, že mladí ľudia  " nespadli z neba ", že vyrástli v rodinách a školách, v spoločnosti, ktorej zrkadlom sú poslanci - starí i mladí.

jan-vysocina

Ženy v dozorčích radách jsou důležité.

To jsou mi novinky, že pro firmy je nejdůležitější 50% žen ve vedení. Není potřebné něco umět, ale je potřebný ženský pohled na podnikání.{#emotions_dlg.smile}

amiourful

Ženy v dozorčích radách jsou důležité ne jen proto, že tvoří 50= populace, ale také proto, že narozdíl od mužů méně inklinuí k vytváření klanů. A pak také kultivují komunikačn í prostředí, protože jejich vyjadřovací kapacita  a výkon jsou o polovinu vyšší než u mužů.