Skutečně bude LÍP? ANO?

obrazek
17.10.2020 14:33
Není mým zvykem (přinejmenším si to myslím) se otírat o to, čemu nerozumím, jmenovitě o politiku. Ale tentokrát tam nějakou souvislost či náznaky (ač neosobní) asi najdete, tak mi to pomiňte - jde přece jen o malou glosu, nic vážného.

   Dnes mě v médiích nejvíce zaujal článek, kterak ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák - muž s grafem, co přišel včas 

(forum24.cz/uz-vime-kdo-byl-muz-s-grafem-co-prisel-vcas-kdyz-prisel-podruhe-vykaslali-se-na-nej/)

svojí tabulkou v Excelu ohromil vládu a experty, když je varoval před první vlnou koronaviru včas a správně. Navíc byl nadále nepostradatelným spoluaktérem úspěšných opatření. Sám však údajně byl ohromen více tím, že stát byl doposud řízen bez jakýchkoliv informací podobného druhu. Když pak jeho upozornění na druhou vlnu nenašla odezvu, zřejmě se už tolik nedivil (a my si to teď prožíváme). 

   Když jsem tuto informaci vstřebal, připadl jsem si jako bych znovu četl knihy Ludvíka Součka: Tušení stínů(ů místo u jsem si tam dal sám) se změnilo v Tušení souvislostí. Už vidím v jasných barvách styl práce čelných představitelů vedení (fabuluji): "Představili mi ho jako odborníka, tak je to asi odborník. Máme odborníky a ty je třeba poslouchat, ti vědí nejlépe co dělat."

   Myslím, že by nikdo, kdo není schopen změnit svůj přístup podle rostoucí náročnosti a změněných podmínek, neměl ani zkoušet řídit svou firmu jako stát. Na rozdíl od státu, kromě dotací by mu to nikdo nefinancoval. Když neumí vybrat tým, pouze slepě přebírá strnulý systém a není schopen jeho reorganizace, měl by si při vstupu do politiky dát podmínku(fabuluji): "Ale nebude tam žádná krize, ANO?"  Slovo krize v názvu krizového štábu neznamená pouze závazek hasit požár probíhající krize, bez ohledu na to, jak se pod rukama rodí krize nová. (Buďme spravedliví - jako plus vidím schopnost následné sebereflexe, bleskový ústup z pozic při naslouchání racionálním argumentům, rychlé půlobraty podle veřejného mínění či tvrdého odporu, sice na úkor vize ale účelný pragmatický přístup, dovolující ostatním realizovat potřebné změny).

   Základem společné strategie je pak logicky pouze pasivní přístup a tomu odpovídající nástroje: karanténa, izolace, kontrola pohybu občanů a represe. Ne, není to strategie špatná, koneckonců v první vlně se jevila jako úspěšná. I v této vlně s tím nemám problém. jak už jsem psal vícekrát, rouška či podobná opatření je to nejmenší, čím mohu přispět. Je vedlejší, že v individuální strategii kupř. neuznávám tvrzení, že "rouška chrání" (protože to je tvrzení o předpokládaném ale vždy nedoloženém výsledku, o vedlejších účincích či závislosti výsledného stupně ochrany na kvalitě, typu a způsobu používání nemluvě), ale preferuji tvrzení, že rouška snižuje koncentraci importovaných i exportovaných jednotlivých (kvant?) virů každého jedince (a tím je upřesněno i používání).

   Společná strategie je  jenom jednoúčelová(slepá na jedno oko, chcete-li), jednostranná(založena na špatných statistikách, protože na špatných statistických metodách a špatných výchozích testovacích souborech), brzdící(nepodporuje dobré individuální strategie). Její vylepšení (doplnění) o testování zájemců, osob určených nařízeními a osob s příznaky (navíc s matoucími časovými prodlevami) připomíná vodohospodáře při povodni, který místo změření průtoku na rozhodujících několika místech řeky měří rychlost vody jen u dna, kde je tok nejpomalejší a nezajímá jej, jestli jde zrovna o splav, zátočinu nebo členitý povrch koryta řeky.

   Pasivní charakter zvolené strategie jistě otupí nárůst podílu nakažených z počtu testovaných, ale odsune problém ohrožených skupin (pokolikáté už?) až nás to dožene.

   Součástí společné aktivní strategie by měla být aktivní ochrana ohrožených skupin a podpora individuálních strategií ochrany v rodinách. Není.

  Součástí společné aktivní strategie by měla být změna(rozšíření, soustředení prostředků a sil) na zjištění skutečného rozsahu šíření covidu v populaci, v místech i ve struktuře. Není.

K tomu provokativní otázka pro statistiky:

   Dospěje plošné testování k zásadně odlišným závěrům, než kdyby se nyní zvolil výběrový soubor (500-1000 lidí) náhodným výběrem z tzv. mobilní části populace (odběr pro testy před nákupním střediskem či v centru města či v frekventované hospodě, před větší firmou apod.) a z výsledků zpracování testů provedl výpočet pro základní soubor (tj. mobilní část populace) a při interpretaci výsledků provedla korekce o tvrdá data mimo mobilní část populace ([senioři & mimina] kteří jsou při potížich automaticky ve zdravotní  evidenci nejdříve, hospitalizovaní,výběr z dosavadních testů (povinné testy zdravotníků, učitelů, pendlerů,..)?  Pro interpretaci připadá v úvahu jistě varianta, kdy za základní soubor by byla považována celá populace  a pak by hladina pravděpodobnosti asi nebyla 99% ale jen 95%).

[O typu a kvalitě testu teď nehovořme, dopadlo by to ještě hůře - nyní teprve to někomu dochází, takže se tvoří metodika (Karvinská nemocnice) aby se vůbec vědělo, jaká je srovnatelnost a vypovídající hodnota výsledků jednotlivých testů].

Děsím se možnosti, že nikde mezi námi není žádný další "Pavel Řehák - muž, který věří jen tomu, co dává logiku a hlídá možnosti ohrožení a nebojí se jít s kůží na trh". Není někde mezi Vámi? Čím se zabývá? Takovou statistikou, která šetří síly lidí a prostředky na potřebnější účely? Aktivní prevencí nákazy a jejím aktivním tlumením(brzděním individuální progrese) u ohrožených skupin? Horší možností je, že - i kdyby se našel - neprodere se zástupem expertů a majitelů a hlídačů "systémů a  systémových opatření" protože: nevidím nikoho, kdo by si v tom uměl udělat pořádek.

 

 

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   V uměle a cíleně nastoleném  a řízeném chaosu, lze velmi těžko nastolit nějaký pořádek. Napřed samozřejmě chtějí naši otrokáři nás znejistit, zastrašit a rozdělit, přičemž sami se sjednocují a samozřejmě jejich sleziny a různá klubová setkání si nezazakazují. Ovšem prostý lid by se mohl srovat v hospodách a tak tam kout protistátní pikle nějaké, proto jest nejlepším postupem toto srocování lidu, jako mnohé jiné prostě zakázat. Nejde samozřejmě o okolnost sdílení nákazy, ale o zamezení šíření pro nynější nastpující protofašisty nepohodlných myšlenek. Nyní nám již připravují koncentrační tábory zvané jako proticoronavirové, jak elktronické tak faktické, vždyť protironaviroivou stanovou údajnou nemocnici jest tak lehké oplotiot ostnatým dráte. Zkrátka merde jim.