Vláda ANO není moc pinktlich…

babis janosik
21.12.2017 09:28
… alespoň podle návrhu svého programového prohlášení. Určitě ne v daních.

V uvedeném návrhu se mj. dočteme: „ Prosadíme zařazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě: stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků, točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb, řezaných květin, vodného a stočného, služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy kol a oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.“ *)

Jakou změnu by uskutečnění citovaného záměru pro občany a zejména státní rozpočet přineslo? Není známo.

Vycházím z toho, že programové prohlášení vlády musí být přesné a věcné; do programového prohlášení nelze psát propagandistická hesla, čili tvrzení co údajně vláda v daních udělá bez výpočtu nebo minimálně bez kvalifikovaného odhadu rozpočtového vlivu uvažovaných daňových změn, tedy rozpočtového vlivu na veřejné rozpočty. Bez takového propočtu je tvrzení o tom, co vláda chce udělat, nesmysl.

Pokud by skutečně došlo ke snížení daňového inkasa z daně z přidané hodnoty, došlo by k neurčitelnému výpadku daňových příjmů z této daně. Nejen pro státní rozpočet, ale i pro rozpočty obcí (daň z přidané hodnoty je daň sdílená).

Slovně ambiciózní program vlády − podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny; prosadíme zavedení slevy ve výši 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy; dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé ČR; prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše; zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol; zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem; do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic; postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025 atd. atp.; tedy takový slovně ambiciózní program se může uskutečnit, jen pokud na něj budou peníze; každý program, zejména pak vládní, musí dodržet základní zákon hospodářského provozu, který zní: Každý oběd musí někdo zaplatit.

Kde ale vláda ANO chce vzít na obědy, které slibuje, nám tají. Zejména při plánovaném a nespecifikovaném výpadku příjmů z daně z přidané hodnoty.

A abychom si rozuměli: Nejsem proti snižování sazby daně z přidané hodnoty u některých činností; jsem však proti tomu, že vláda občanům předkládá k věření líbivé fráze co vše zařídí, zaplatí – u daní jako argumenty obstojí jenom propočty.

*) Viz https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/navrh-programoveho-prohlaseni-vlady-162319/

 Poznámka: V hovorové češtině slovo pinktlich znamená přesný; ve spojení kupř. „to není moc pinklich“ znamená „to není moc přesné“; z něm. pünktlich − přesný, dochvilný, včasný.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.