P.C. Roberts: Trumpův boj za Ameriku

trump delnici
23.9.2020 15:30
Hanne Herald, majitel webu Herlandova zpráva, vydává v těchto dnech knihu Trump: Boj za Ameriku. Trumpovu démonizaci v ní připisuje jeho boji proti globalistům s využitím hesla Amerika především. Globalisté totiž usilují o státy slabé a nikoli tedy po Americe, která by měla být „znovu velká“. A které země jsou slabé? Ty bez hranic. Nu a právě proto globalisté podporují masové přistěhovalectví.

Tím, že odvedly pracovní příležitosti do zámoří, uzmuly globální korporace tyto pracovní příležitosti americké dělnické třídě. Důsledkem se stal pokles příjmů a s tím související pokles koupěschopné poptávky, čímž byl samozřejmě limitován i ekonomický růst.

Zpočátku centrální banky, aby udržely ekonomickou aktivitu, dokázaly nahrazovat chybějící příjmy lidí rostoucím spotřebitelským dluhem, avšak dnes je už dluhové břemeno natolik vysoké, že další podpora poptávky ze spotřebitelského dluhu není možná.

Trumpa zvolila prezidentem práva zbavená pracující třída, čili Trumpovi ubožáci (deplorables), jak je pojmenovala Hillary Clintonová. Ti žádají, aby se pracovní příležitosti, které jim globální korporace ukradly, vrátily zpět do USA. A to je právě to, co Trump míní, když volá po znovu velké Americe.

Což je samozřejmě pravý opak toho, co chtějí globalisté.

Překlad: Lubomír Man

lubomirman
Jsem spisovatel a publicista (Obrys Kmen, Outsidermedia, Nezakladnam, Halo noviny atd.)

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Kto je to globalista ? Kto sú to globalisti ?

Pojem globalisti sa stal všeobecne používaný, preto ho už nikto neanalyzuje. Väčšina pojem globalisti pripisuje bohatým majiteľom korporácií. Je to však len jedna časť pravdy.

Ak sa pozrieme pod mikroskopom na pojem globalisti, tak sú to aj mladí ľudia vo veku od 15 do cca 40 rokov, ktorí chcú cestovať , študovať v zahraničí, zarábať väčšie peniaze ako doma. Sú to obyčajní ľudia, ktorých ženie túžba za bohatstvom, za dobrodružstvom. Mladí ľudia už z princípu neuznávajú a odmietajú hranice v čomkoľvek : v zábave, v svojvoľnom užívaní si života, chcú vyskúšať všetko, čo je zakazované - napr. drogy, sex....

Takže bohatým majiteľom korporácií, ktorí v záujme zisku sa rozťahujú po celom svete, a štátne hranice + vlády sú pre nich zásadnou prekážkou, sú doplňovaný mladými chamtivými dobrodruhmi, ktorí im významne v globálnom využívaní sveta pomáhajú.

Ďalšou skupinou, ktorá vedome podporuje neobmedzené využívanie zdrojov vlastných i cudzích v záujme blahobytu - sú politici na každom stupni riadenia štátu : od primátorov, hejtmanov, poslancov, vrátane vlád.

Ďalšou skupinou sú migranti z vojnových a konfliktných oblastí. Migrácia z týchto oblastí sa stala " módnou ". Migráciu zneužívajú :

1/ samotní migranti, ktorí by mali brániť svoj štát aj za cenu straty života, ktorí by mali vychovať a voliť správnych politikov, ktorí by bránili štát. Neplatí to pre migrantov z klimatických dôvodov.

2/ migráciu zneužívajú na svoju politiku ochrancovia ľudských práv, politici ako zbraň proti inému štátu...

3/ migráciu zneužívajú zdraví a vzdelaní ekonomickí migranti

4/ migráciu zneužívajú bohaté štáty na zaplnenie prázdnych pracovných miest a  kvôli poklesu vlastnej populácie

Je to túžba po zisku a blahobyte nás všetkých, ktorá otvára hranice, ktorá odstraňuje štátne hranice a  existenciu národných štátov. Globalisti sme my všetci, ktorí sme sa dobrovoľne pripojili k EÚ a NATO, ktorí sme založili OSN, WTO, FIFA, OPCW, WHO, IEA, ICC......Vytvorili sme množstvo medzinárodných organizácií, podpísali množstvo deklarácií a dohovorov, že národným štátom zostala úloha štatistu, vykonávateľa príkazov a poslucháča zahraničia - okrem takých maličkostí ako je vyplácanie dávok, dôchodkov, stavania ciest - aj to za " cudzie peniaze ".

Nemenovaný politik  včera na ČT : "  Za každú cenu treba prilákať investorov..."