Davos 2016: 4. průmyslová revoluce

Jan Campbell
16.1.2016 18:34
Potkají se dva: Kampak, kampak? Do Davosu? Jo? A bereš s sebou paní? Co je to za otázku? Ty když jedeš do Prahy, bereš s sebou pivo? …Před rokem, 26. Ledna 2015 jsem začal příspěvek „Davos – čtvrtý den 2015 a jeho hodnota“ neověřeným citátem Jiřího Suchého o kapitalismu. Kdyby někdo platil za přesnost hodnocení následků kapitalismu a Davoských a podobných mejdanů, byl by pan Suchý ještě bohatším, než dnes je, a já opět na startu k bohatství. 46 Davoský mejdan (WEF) začne 20. ledna a skončí 23. ledna. Hlavním téma WEF je “Mastering the Fourth Industrial Revolution.

Pro osvěžení paměti a znalosti jednotlivých průmyslových revolucí a zmenšení rizika nudy při čtení příspěvku nabízím tabulku, kterou používá WEF pro vysvětlení průmyslových revolucí.

WEF počítá i v tomto roce s velkou účastí. Přibližně 2.500 lídrů průmyslu, politiky, mezinárodních organizací, akademického světa a samozřejmě umění a médií se má účastnit fóra. Budou se radovat nejenom ze švýcarské přírody v lokalitě plně zabezpečené armádou, ale i z možností, které nabízí nová průmyslová revoluce. Jejich radost se potvrdí, protože nebudou muset platit ani jeden frank, dolar nebo euro ani za mejdan, ani za vývoj, realizaci a následky čtvrté průmyslové revoluce. Otázkou je, kdy radost lídrů přeplní přípitkové a jiné skleničky používané během fóra a dostane se něco z radosti lídrů těm dole v údolí, a pouštích různého druhu v různých koutech světa, které tak pilně produkujeme.

Dnes se nebudu rozepisovat o hodnocení hlavní téze fóra, její šance na realizaci a přínos většině obyvatel Planety. Zaměřím se pouze na několik aspektů, které byly popsány prezidentem WEF Klaus Schwabem v článku uveřejněném v Foreign Affairs 12. Prosince 2015 a nazvaným Fourth Industrial Revolution, What it Means and How to Respond. Doporučuji čtenáři seznámit se osobně s obsahem příspěvku a provést svojí kritickou analýzu formy a obsahu.

Jestliže předpokládaná čtvrtá revoluce bude transformovat celé systémy produkce, distribuce, konzumu a pravděpodobně i podstatu lidského bytí, nebude možné očekávat, že revoluce proběhne v současném prostředí, a až po ní se objeví výsledek. Během procesu jakékoliv revoluce či evoluce se setkáváme s nebezpečnými výzvami a současně podmanivými a lákavými příležitostmi. To samo osobě není nic nového, a již vůbec ne pro organizátora a větší část účastníků fóra. Problém je ale v tom, že prostředí, ve kterém se má revoluce odehrávat, není pevné, ale již měkké, někde dokonce tekuté. Kromě toho doba informací a individualismu se blíží ke konci. Informace se sama znehodnocuje inflací informace. Individuum se sám znehodnocuje ignorováním skutečnosti, že není základem společnosti. Základem jak informace, tak i společnosti je vztah. O tom psal podrobně a nedávno kolega Ladislav Žák. Tak jako platí, že rozdíl mezi rozdílem je informace, alespoň ve smyslu Batesona, tak i platí, že globalizace znamená mimo jiné i globalizovanou odpovědnost. Tu nevidím především ve vztahu ke vztahu. A do třetice, individualismus zvětšuje egoismus individua, které ve stále větším množství, se pomalu a jistě blíží k poznání, snad i k uvědomění si, své omezenosti.

Proto a kvůli struktuře účastníků, monetaristů, globalistů za každou cenu a teoretiků nebude na fóru odpovězena ani jedna z klíčových otázek, ke kterým patří následující tři: Kde a kdy se má co transformovat? Jaká metoda má umožnit transformaci toho, co má být transformováno? Proč je vybraná metoda tou optimální pro transformaci omezených zdrojů a pro spravedlivé rozdělení výsledků transformace? Odpověď na případnou čtvrtou otázku, Komu to má vše sloužit?, neočekávám. Tím nejcennějším v životě je přece prázdnota.

Není pochyb, že lídři – moderátoři jakými jsou Mary Barra, CEO General Motors, Australanka Sharan Burrow, generální sekretářka International Trade Union Confederation (ITUC), Satya Nadella, CEO Microsoft, Hiroaki Nakanishi, CEO Hitachi, Japan, Tidjane Thiam, CEO, Credit Suisse ale i Amira Yahyaoui, aktivistka za lidská práva, zakladatelka a předsedkyně Al Bawsala and Global Shaper of the Tunis Hub budou mít co říci účastníkům a absolvují bez újmy na zdraví 250 sekcí, z nichž něco přes sto se bude přenášet živě.

Mám velkou pochybnost, že se moderátoři a diskutující bez aktivních Číňanů, Rusů a Indů dostanou k jádru věcí, o kterých budou diskutovat. I o věcech, které by mohly být důležitější než ty navrhované. Nepřítomnost kancléřky Merkelové a dalších lídrů potvrzuje, že se revoluce různých typů plánují a realizují bez vlivu politických lídrů. Protože WEF je o diskuzi, a ne započetí dialogu, připomínám na nebezpečí pro nás malé. Nebezpečí se skrývá za subjektivismem našich technologických a politických lídrů.

Subjektivismu je schopný tvořit podmínky pro rozvoj člověka jak směrem k progresu, tak i regresu. Předpokládám, že většina čtenářů je schopna si představit, že společenství lidí se rozvíjí směrem k progresu, ale nerovnoměrném. Nerovnoměrný rozvoj je vlastní pouze společenství lidí na základě negentropie. Ta není vlastní ostatním prvkům přírody. Negentropie, někdy zvaná syntropie, extropie, ectropie nebo dokonce entaxie, je ve své podstatě negativní entropie. Není prostor ani čas se podrobněji rozepsat o konceptu negentropie. Obsah negentropie lze ale shrnout do rovnice: Negentropie-Import se rovná Entropie-Export. Já přidávám citát Einsteina: „Rovnice je pro mě důležitější, protože politika je pro okamžik, a rovnice pro věčnost.“

S každou revolucí je spojeno oslovení člověka, jeho stav a stav prostředí. Stav člověka a stav prostředí, ve kterém člověk žije, spojuje složité a na první pohled krásné spektrum zvané duha. Oblouk, něco klenutého, co spojuje, ale co je současně podobné nebeské duze. Duha nasává svými konci ze země, a pije vodu: základ života. Dnes již mnozí vědí, že voda má paměť. Z časových důvodů se nemohu rozepisovat o tomto druhu paměti, ani o vývoji nediskrétní a diskrétní matematiky. Je to právě diskrétní matematika, která nám umožnila progres až tam, kde jsme dnes. Ona nám umožnila oddálení se od reálného výzkumu světa a přírody a přivedla nás k virtuálnímu výzkumu a dnes již i do slepé uličky. A v ní se nacházející pro člověka těžko představitelná nebezpečí a strach.

Bylo by proto na místě prvně transformovat fóra takového vlivu jaký má WEF v Davosu a vzít v úvahu realitu stavu světa. K ní patří nebezpečí, která nese vynucená devalvace Rublu, Juan a dalších valut umělým zdražením USD, působení zákona (Greshama – Koperníka), který vysvětluje, proč špatná měna vytlačuje z obratu měnu lepší. O nebezpečí formulovaném samotným Mori Obstfeldem z MMF již nemluvě. Nebezpečí představuje i skutečnost, že se RF neúčastní, poprvé po 22 letech, významné a největší evropské agrární výstavy v Berlíně – Zelený týden 2016 (15 – 24. Ledna), včetně globálního agrárního fóra. Nikdo z RF nepřijede do Berlína z protestu kvůli nevydání víza ministru zemědělství RF Alexandru Tkačevovi. Při takovém chování EU se nelze divit, že se RF vzdaluje a bude i nadále od ní vzdalovat. Pro informaci uvádím, že RF se účastní Gulf Food v Dubaji, SIAL v Paříži a SIAL v Šanghaji. Toto nesmyslné gesto SRN s vydáním víza dovoluje tvrdit, že nedojde ani k transformaci WEF, které je zcela určitě pod vlivem autorů sankcí. Přesto existuje naděje na alternativu. Tu může vynutit nová úroveň migrace, vyšší intenzita válečných konfliktů včetně religiózních, a také například Astana. Nehledě na krizi valuty a cenu ropy. Eurasijské ekonomické fórum by se na příklad mohlo věnovat tématům obsaženým v citátu historika Gaius Suetonius Tranquillusa (ca 69 – 140): „Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv odřít z kůže.“ V takovém případě by se Davos musel vydat na cestu a potvrdil by se starý židovský vtip: Po vyhraném soudním sporu advokát poslal svému klientovi telegram: Pravda vítězí! Hned na to přišla odpověď: Ihned podejte odvolání.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.