Jan Campbell: Pohledy z daleka

campbell 0617
26.3.2018 08:55
Dění v Bruselu, Londýně, Pekingu, Praze a v neposlední řadě i Washingtonu dokazuje, že problém vůdců rozpoznávat reality se pomalu a jistě transformuje do stavu, ve kterém zapomínají na existenci reality.

V Bruselu vyhlášené dočasné odvolání představitele EU z Moskvy, podpora britské pohádky o Novickovi, který nezabíjí hned, ale velmi pomalu, aby bylo a zůstalo co nejvíce sekundárních důkazů a stop po vrahovi, a idealizace pauzy ve věci cel a tarifů USA, nepředstavují nic jiného než prázdné gesto.

Mnohem závažnější skutečnost představuje neschopnost EU se držet programu reorganizace EU. Reorganizaci vyžadující řešení téměř již neudržitelného veřejného zadlužení, vysoké nezaměstnanosti v jižních členských státech EU, migrace a interní organizace EK a ji podřízených struktur, EU odložila kvůli pohádce o Novickovi. Další závažnou skutečností je, že si členské státy EU všeobecně a EK specificky neuvědomují, že iniciovaná celní a tarifní politika prezidenta Trumpa není náhodou. Má totiž svoji logiku, taktiku a strategii. Základy WTO (SOO) byly položeny v červenci 1944 v Bretton Woods. 164 států naletělo iluzi o férovém spojenectví, iluzi o tom, že dohody se plní a jsou věcné, a že započatá jednání v roce 2001 v Doha budou nějakým kompromisem úspěšně ukončena.

Je nejvyšší čas si uvědomit, že WTO omezuje americkou moc a státní zájmy USA. Proto prezident Trump pracuje na odstranění struktury WTO neodpovídající současně politicko-hospodářské a vojenské realitě ve světě. V záměnu klade bilaterální jednání na bázi vojenské převahy, smluvního práva a anglického jazyka, ve kterých budou mít USA mnohem silnější pozici než menší státy, o české kotlině nemluvě. Dle mého očekávání EU skočila na americký špek a navrhla bez dopadové analýzy bilaterální jednání. Tím zradila WTO, princip volného obchodování a rozhodla se prodloužit přípravu na svůj vlastní pohřeb.

Premiér Babiš by proto měl mít jiné priority před víkendovou meditací na téma vyhoštění, koho, kdy a jak poslat domů. To i proto, že délku pauzy určil sám prezident Trump: 60 dní.

ČLR si také ohodnotila své šance. Rozhodla se nebojovat přímo a s pomocí zkorumpované WTO. ČLR bude akceptovat s pravděpodobností hraničící jistotu bilaterální jednání s USA. 60 miliard USD cla na čínské výrobky oproti 3 miliardám USD na americké výrobky, mluví za sebe a za dilema, které musí řešit nové vedení ČLR. Výsledkem strategie prezidenta Trumpa bude nové rozdělení světových trhů mezi silnými bloky: USA, ČLR, Rusko a Indie. Bude-li k nim patřit EU v současném stavu, nevím. Pro ČR a především Prahu se sklonem si myslet že patří k vyvoleným a důležitým, že je pupíkem Evropy, přijde po znárodnění CEFC a případném vyhoštění ruských diplomatů studená sprcha.

V Moskvě očekávám podobnou studenou sprchu: Schyluje se ke změně vlády a tím i změně vnitřní a zahraniční politiky. Západ bude přinucen si zvykat na jiný způsob vyjadřování a jednání nového ministra zahraničí, evropští premiéři a prezidenti na více tvrdých faktů a překvapení od prezidenta Putina. K nim bude patřit připomenutí v té či oné formě leteckých a jiných nehod (jakými byly zničeny MH, množství nevyšetřených úmrtí v Rusu, v Anglii a USA). Eventuální zveřejnění části seznamu špionů (přestože takové zveřejnění naruší nepsanou úmluvu a tradici) může vzít mnohým na Západě spánek. V neposlední řadě své dokáže i zrada tzv. amerických partnerů prezidenta Putina během státního převratu na Ukrajině. Zrada, které nejsou schopny zvířata, je pravděpodobně jediným konáním, které prezident Putin nikomu a nikdy neodpustí. Proto neuškodí si plně uvědomit, jakým způsobem, s jakými následky byl narušen vztah s prezidentem Putinem, a jak lze jednat s osobou, která byla zrazena partnerem. O zradě Američanů se prakticky prvně veřejně zmínil prezident ve dvoudílném filmu PUTIN Andreje Kondrašova. Film, který jsem viděl, stojí za podrobnější komentář a měl by být promítán i v české kotlině, má-li vláda v demisi potřebu získat respekt a umožnit veřejnosti si nejenom poslechnout odpovědi, ale i prostudovat a srovnat mimiku a gestikulaci prezidenta s politiky doma, v Bruselu a jinde v Evropě. Politici a studenti politologie by si mohli po shlédnutí filmu s jednoduchou kompozicí, strukturou a lehkou srozumitelností, udělat lepší představu o realitě, o nutnosti silného státu a národní myšlenky.

Putin nehraje ve filmu specifickou roli. Představuje zrcadlo osudu Ruska, ztělesňuje průvodce rodinnou a národní historií. Na příkladu své rodiny a své minulosti dokazuje, co znamenají služba národu, rodinné a lidské hodnoty včetně práv a povinností, a v neposlední řadě jednotlivé funkce trojice - matka, otec a duchovnost. Analog lze najít u Konfucia. Ten odpověděl na otázku, co lze obětovat v případě krajní situace, poměrně jednoduše: obětovat vojska. Když to nestačí, tak obětovat hospodářství a blahobyt. Ale v žádném případě nelze obětovat zdravý rozum.

Zdravý rozum, duchovnost a co jsou lidské hodnoty, dokázal svého času prezident Putin i západním bezpečnostním službám, svým rozhodnutím během teroristického útoku v divadle Nord-Ost. Není proto od věci se ptát na stav rozumu evropských a USA oddaných vůdců po té, co se transformovali do slepě věřících pohádkám, včetně té britské o Novickovi, o dobru a zlu, vině a nevině, svobodě a nesvobodě a současně zapomněli, jakou roli hrála Velká Británie v historii CR v březnu před 80 lety.

Například: a). jak se chová a jakou pozici zaujímá medvěd před bojem? b). jaké následky může mít meditování pana premiéra Babiše o vyhoštění ruských diplomatů pro samotného premiéra a pro česko-ruské obchodní vztahy? Premiér Babiš se chová a transformuje přesně podle mého již dříve popsaného očekávání: Bude nejlepším prodejcem bruselských produktů, polotovarů a propagandy české veřejnosti. Jako bojovník proti lokálním zlodějům a lokální korupci, jako začátečník - pěšák na evropském diplomatickém poli a chromá osobnost na mezinárodním politicko-hospodářském poli, je pro roli prodejce EU - USA hodnot a produktů předurčen. To podporuje rychlá adaptace k bruselskému prostředí, rozhodování a piruetám, i očividna neznalost jednoho z principu baletu a tance: tzv. zapojení (ramen s vrcholem pánve, pánve s koleny, kolen s kotníky). Zapojení znamená, že vše je v rovině, tvoří osu, která prochází tělem. Již tato neznalost se obejde občanům české kotliny draze, ztratí-li premiér respekt k prezidentu Zemanovi a neuhlídá-li si herce, kteří většinově nemají představu o rozdílu mezi profesionální loajalitou a loajalitou k organizaci. Pro lehčí pochopení osobnosti Putina a problematiky současného Ruska, doporučuji článek - výjimku v českých médiích: Petra Procházková, LN 17. března 2018, Otec vlasti.

 

3) Ve Washingtonu se od 9.4. zabydli John Bolton. V jeho přítomnosti se nám bude prezident Trump jevit jako bílá mírová holubice. Boltonovu nepopiratelnou schopnost šířit efektivně nejistotu, spojenou s rozhodováním prezidenta Trumpa na základě instinktu, by měly studovat vůdci, politici a mladí politologové, nejenom v Bruselu. To i proto, že západně od Washingtonu se nacházejícím Silicon Valley bude pokračovat sběr střepu a IT odpadu pana Zuckerberga a jemu podobných. Jakým je tento borec, to dokazuje nejenom skandál Cambridge Analytics, ale i Zuckerbergova 5 dní opožděná reakce. Ta celou situaci kolem Facebooku, IT a ochraně dat podstatně zhoršila. Není proto od věci se ptát. Například: a) Kolik máme společností a skandálů, podobných Cambridge Analytics pod kobercem a přede dveřmi i v ČR? b) Jakými mysteriózními společnostmi jsme vlastně ovládáni a kdo je řídí? c) Co je potřeba k tomu, aby si mladá generace uvědomila, že internet a IT znečišťují ovzduší více než letecký provoz? 

Pro lepší pochopení otázky a formulaci odpovědi, navrhuji se zamyslet nad srovnáním Facebooku s vesnickým náměstím. Na Facebooku se setkávají všichni, kteří si myslí, že se navzájem znají. Je tomu proto, že velkoměsto je nehumánní, podporuje odcizení, osamocení a deprese. Moderní vesnické náměstí zvané Facebook se proto jeví jako spása. Z intelektuálního hlediska představuje Facebook a podobná monstra cestu do minulosti. Novodobá monstra nepředstavují originál, ale špatné kopie a podvod, rozdělují s pomocí algoritmu společnost, ovlivňují reklamu a chování uživatelů. Facebook svým principem preference based newsfeed na bázi perverzně strukturovaného systému aukce, ve které nejvyšší cena nehraje žádnou roli, ale předem deponovány, Facebookem prověřeny a zařazeny profily zájemce, ničí schopnost uživatele se zabývat originálem. Systém nahrazuje ztrátu schopnosti zabývat se originálem závislosti na kopii. Proto očekávám, že Facebook a jemu podobní ve spojení s umělou inteligencí již v představitele budoucnosti, udělají část našeho světa obsolentni, nedojde-li k razantní státní regulaci. V tomto kontextu by měl Brusel jednat a dát červenou americkému digitálnímu kapitalismu. Evropská, nadnárodní regulace Facebooku a podobných monster, by brzo přesvědčila fanoušky o tom, že Silicon Valley žije z patiny, kterou si sám vytvořil. Že do světa IT monster vstupují mladí přímo z univerzity bez jakékoliv životní zkušenosti a moudrosti. Ze Silicon Valley včera a dnes, jsou dva nekompatibilní světy. Dnešní Silicon Valley je svět liberální kultury a dlouhých loktů. Pan Muhlfeit by mohl na toto téma dlouho přednášet, je-li mu to povoleno. Kdo umí německy, může si přečíst interview v NZZ z 22.3.2018 - Sarah Pines s Antonio García Martínez, autorem algoritmu personifikované reklamy Facebooku.

Výše uvedené si uvedomila CLR. Se zavedením tzv. sociální kreditní karty, jak ji nazývám, lze působit na několika úrovních společnosti a formovat ji. Očekávaná kritika západních lidsko-právních pokrytců, že Číňané s nízkým sociálním ratingem budou diskriminováni, nebo nebudou moci od 1.května t.r. svobodně a levně cestovat, nepadne v Pekingu na úrodnou půdu, podobně jako americká cla na čínské výrobky. V CLR, podobně jako v probouzejícím se Rusku, si občané začínají uvědomovat, že uživatel není závislý na technice, ale na nedostatku komunikace. Technologie pouze umožňuje reagovat na hlas a emoce uživatele, vzbuzuje pocit přátelství a tím se stává nejrafinovanějším zlodějem lidského tajemství. Na druhé straně této mince je dokazatelná skutečnost: problémem nejsou Facebook a (sebraná nebo ukradená) data, ale hluboko v lidském podvědomí zakořeněná NEDŮVĚRA ke komputerové technice.

Proto jsme se octli v paradoxních situacích: Na jedné straně jsou přezbrojená a zbyrokratizovaná americká NATO vojska v týlu bezradných západních vůdců - pokrytců, provokujících a urážejících Rusko, prezidenta Putina a nás, občany v zóně případného trestu. Tato síla nemůže oficiálně vyhlásit válku stále ještě nedostatečně vyzbrojenému a hospodářsky slabému Rusku, které potřebuje ke svému přežití. Současně tato síla hlásá formou alibi, že chce mít dobrý vztah s Ruskem. Kvantitativně významná vojenská převaha USA - 12x větší počet amerických letadlových lodí, 6,5x větší počet amerických křižníků, 5x větší počet amerických esminců, 4x větší počet amerických atomových ponorek, 4x silnější kosmické zbraně a 8x větší logistické zabezpečení vojsk než má Rusko - musí být podporovaná světovou mediální, hysterickou a na lži založenou kampaní. Nehledě na skutečnost, že ruská média jsou ve světovém a proto i v evropském měřítku slabá, a že jsou podporovaná místní silnou západně orientovanou mediálně-intelektuální skupinou, sídlící a vydělávající velké peníze v Rusku. Tam obyčejní lidé se zdravým rozumem a svědomím vědí, že výsledkem této kampaně bude bolestivá, trvalá stopa a ztráta důvěry k Rusům a k jejich vlasti. Vojenská elita ale ví své. Proto se objevily v únoru tohoto roku návrhy na výrobu termonukleární mega rakety (stojící cca 210 miliard USD) schopné zničit asteroidy a neutralizovat nebezpečí vyplývající z případného vojenského konfliktu mezi USA a Ruskem. Netradiční nosiči speciálních bomb a zbraní mohou iniciovat nejenom na teritorii USA geofyzikální procesy. Jako varování, mohou být použita území vedená loutkami bez charakteru, páteře, svědomí a duchovních hodnot. Loutky, které již nejsou dnes schopné hrát ani divadlo na téma zachování rodného jazyka.

Žijeme v době mnoha různých paradoxů. K nim patří i skutečnost, že začíná nová éra vztahu USA - ČLR. Nejenom kvůli clům, tarifům a dělení obchodů ve světě, ale i kvůli prezidentem Trumpem zbytečně podepsané smlouvy (TTA) s Tchaj-wanem. Smlouva zvaná Taiwan Travel Act a následující návštěva dvou vysokých amerických úředníků (Alex Wong a Lan Steff) v Tchaj-wanu, indikují možnost důležité změny americké zahraniční politiky vůči ČLR. V kontextu, pozvání John Boltona a Mike Pompeo ke spolupráci v prezidentském týmu, nelze totiž vyloučit změnu amerického postoje ve věci politiky One China Policy. Taková změna nevěstí nic dobrého pro USA kontrolovanou vládu české kotliny. Nová éra také indikuje, že polovina jazyku zmizí během tohoto století. Již dnes, v první polovině roku 2018 je 15 jazyků na hranici vymření. S jazykem vymírá mnohem více. Proto trpíme nedostatkem komunikace, neznalosti principu zapojení a sdílení, nedůvěrou sami k sobě a tím i ostatním. 

Možná i proto mohou masová média tak lehce namlouvat mnohým z nás se bát souseda s bohatým kulturním dědictvím, nesrovnatelně menším vojenským rozpočtem než mají samotné USA, za to nesrovnatelně větším bojovým duchem a odhodlanosti bránit svoji vlast, než mají a mohou mít vojska NATO. Možná i proto budeme mít omezenou možnost studovat a spolupracovat s čínskými a ruskými studenty tam i zde, protože nelze vyloučit omezení vydávání studentských víz na vědecké, technické a technologické obory. Obory, které preferuje Bolognský systém, nebo Olomoucká univerzita, jejíž neuvěřitelná nabídka mi byla doručena do zahraničí, kde se nachazim, nebudou zajimat po desetiletí nikoho z hráčů první ligy na světovém diplomatickém, politickém a hospodářském poli. Recyklace ČLR odmítnutého odpadu se proto bude muset rozšířit o recyklaci lidského odpadu, nedojde-li v poslední minutě před dvanáctou k radikální změně vnímání nových realit. Souhlasu netřeba. 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.