Jan Campbell: Předzpěváci (2)

campbell 0617
17.12.2020 12:12
Současný maraton vědeckých a finančních institucí s vakcínou nazývám konkurenčním intermezzem v dlouhém příběhu, který začal ouverturou Covid-19. Zakrývá boj o peníze, které většina obyvatel planety nemá, a vede pomalu a jistě k době bez peněz, tak jak je doposud známe. Nejenom proto, jak psal Georg Bernard Shaw: Kořenem všeho zla je nedostatek peněz. Nebo proto, jak se k nám plíží finanční platformy v ČLR, RF a na Západě. Nechci budit zlého psa v době, kdy narůstají dluhy bez studu, nebudou se muset splácet, a nikdo se neptá, co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo? Připomínám pouze čtyři věci spojené se zatím námi nekontrolovaným onemocněním Covid-19 a jeho následky.

1) Naději na vědeckou spolupráci v neblízké době post koronovirové bez ohledu na současné politické rozdíly mezi státy, protože ty splynou v nové síťové struktuře. Tvoří ji nadnárodní korporace, které vlastní know-how v UI, vědě a psychologii, a které jsou schopny zabezpečit všechny potřebné prostředky na marketing a manipulaci davu. 2) Z naděje formulované v bodu 1. vyplývá možnost vakcinace obyvatel planety během 8-10 let se všemi následky, včetně negativních na růst populace, svobodné myšlení a konání jednotlivce. 3) Z možnosti popsané v bodě 2. vyplývá naděje, že Východ bude rychlejší a úspěšnější v obsazení části planety (s potenciálem pro budoucnost), než bude Západ. To i proto, že Východ zvládne lépe logistiku, bude nabízet vakcínu bezplatně, bez výhrůžek a bez podmínek, což se promítne mj. v politické přízni států - příjemců a ve spolupráci s nimi. 4) V kontextu popsaných tří nadějí se nachází poslední naděje pro lidstvo: nedojde k vybudování jedné síťové společnosti na planetě, kterou by ovládala pouze západní moc s neviditelným vše řídícím výkonným duetem: digitální elita a finanční moc, nikdy nepůjčující a zastavující své peníze a majetek.

Na cestě k poslední naději onemocní a zemře ještě mnoho milionů lidí s Covid-19 nebo na Covid-19 s mutacemi nejenom proto, že se jedná o zákeřné onemocnění a za úmrtí ve spojení s ním se více platí, ale protože všemožné zákazy a rozumu protiřečící si doporučení nemohou zabránit působení zákonů přírody a konání omezeného, o to ale více arogantního lidského tvora. To nehledě na skutečnost, že společnost AstraZeneca a finanční sponzor a současně historický nepřítel Ruska (Velká Británie) se rozhodly použít jednu ze dvou složek vakcíny Sputnik V. AstraZeneca zahájí klinické studie své vakcíny v kombinaci s adenovirovým vektorem Sputnik V 26. sérotypu. Nebudu se rozepisovat o dalších zájemcích o spolupráci s Ruskem již proto, že stále platí: Kdo nemá národ, ten nemá ani Boha! Bud'te si jistí, že všichni ti, kteří přestali chápat svůj národ a ztrácí s ním spojení, zároveň ztrácí svou otcovskou víru a stávají se bud' lhostejnými nebo ateisty (Fjodor M. Dostojevskij, 1821 – 1881). Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu (Albert Einstein, německo-americký fyzik, 1879 – 1955). První doušek ze sklenice přírodních věd vás změní na ateistu, ale na dně sklenice na vás čeká Bůh. (Karl Werner Heisenberg, německý teoretický fyzik 1901 – 1976).

Pravdivost citátu K. W. Heisenberga, bezmocnost peněz v současné formě a region, kde se tvoří budoucnost, dokazuje Vyšší mocí vynucený přesun Světového ekonomického fóra (SEF - WEF) z bohatého švýcarského Davosu do ještě bohatšího mini státu, zcela určitě ne demokratického ve smyslu EU, Singapuru. Velký restart bude hlavním tématem SEF a setkání mocných, ale ne všemocných v roce 2021. Přípravy, včetně důvěrných mega on-line konferencí probíhají na plné obrátky, protože ve hře jde o mnoho. O malé části toho mnoha se dnes dělím kvůli lepšímu porozumění toho, co se děje s námi a kolem nás.

Zakladatel a prezident SEF, německý ekonom Klaus Schwab (1938), kterého přezdívám pošťák, předzpívává přání a příkazy tvůrců nové síťové společnosti miliardářům, milionářům a politickým slouhům v rámci SEF. U nich je v učení i již zmíněný předseda Pirátů. Proto má velké šance stát se premiérem v české kotlině. Přání a příkazy prezident SEF předzpívává ve staro-známých a pokryteckých formulacích. Ty je možné si přečíst mj. i v knize společně vydané s francouzským ekonomem, globalistou a zakladatelem Monthly Barometer (prediktivní analýzy pro privátní investory) Thierry Malleret (1961).  Knihu spatřil svět 13. července 2020 pod názvem COVID-19: The Great Reset. Nepotřebuje recenzi a marketing již proto, že vědoucí alespoň něco málo o vývoji a dění ve světě si ji koupí jako referenci již ze tří důvodů: 1) Kniha popisuje směr vývoje společnosti, její novou strukturu a moc, která ji má ovládat. 2) Kniha vyšla v době, kdy digitální, finanční a další elity jsou si jisty, že vyhrají boj s debilizovanou společností, přelidněním planety a výzvami přírody s pomocí nových mýtů a slibů, které rozdávat nic nestojí. 3) Kniha dovoluje lépe pochopit obsah citátu z díla The Tempest (Williama Shakespeare): Oh, wonder! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world, that has such people in’t! Kdo si nemůže knihu koupit, může si přečíst příspěvek paní PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil. Byl zveřejněn, pokud mě paměť neklame, v Parlamentních listech 22. 10. 2020 pod názvem Globální plán Covid 19 – VELKÝ RESET nebo spíš KONEČNÉ ŘEŠENÍ? Pro tento příspěvek se mi jeví dostačujícím uvést tři hlavní oficiální komponenty, které si může každý čtenář sám posoudit:

První komponenta se vztahuje na trh. Ten by měl být nasměrován ke spravedlivějšímu fungování pomocí zlepšené koordinace daňové struktury, státní regulace, fiskální politiky, modernizace obchodních smluv a nových pravidel intelektuálního vlastnictví atd., vše s cílem vytvoření podmínek pro tzv. stakeholder economy. Zmenšující se daňová základna, zvětšující se veřejné zadlužení nabízejí (podle autorů knihy) silnou motivaci pro realizaci záměru. Druhá komponenta se vztahuje na investice umožňující dosáhnout společných cílů. Zástupně a jako varování snílkům o lepší budoucnosti dětí a vnuků odkazuji na projekt zadlužení EU. S pomocí dluhu máme budovat zelené urbanistické infrastruktury, nabízet podporu určitým průmyslovým odvětvím s cílem zlepšení metrické soustavy v oblasti životního prostředí, kontroly a řízení státu, včetně sociálního systému. V angličtině to nazývají ESG metrics. Třetí komponentu představuje inovace v rámci průmyslové revoluce 4.0. A jako na objednávku je tato komponenta spojena s Covid-19, pandemií a snahou o řešení s ní spojených zdravotních a sociálních výzev. V kontextu třetí komponenty si dovoluji odkaz na webové stránky Institutu české levice (ICL, z.ú.), na kterých by měl být příspěvek prof. Syrůčka (VŠE) na téma 4.0, na vlastní příspěvek zveřejněný ve sborníku Ruské Akademie přírodních věd (v ruštině), v Itálii na www.vision-gt.eu (v angličtině) a na výrok premiéra Borise Johnsona z října t.r.: Rozhodně si nesmíme myslet, že život může pokračovat, jako před koronavirem – nikdy se nevrátíme do roku 2019. Nyní je čas uvést Británii do čtvrté průmyslové revoluce. Připomínám, že ji pan premiér také a často nazývá zelenou průmyslovou revolucí.

Zatím co Velká Británie se vydává na velkou cestu do neznámé budoucnosti v naději, že zužitkuje svoji imperiální zkušenost, jeví se mi, že česká vláda v zajetí strachu a závislostí svým rozhodnutím kompenzovat sto procent nákladů všem, kdo budou muset zavřít svoji činnost na základě vládních opatření, abych uvedl jeden příklad z mnohých, se nepřipravuje na velkou cestu do budoucnosti, ale na krátký skok do temné dluhové propasti bez možnosti důstojného přežití. Tím samozřejmě vláda potvrzuje nejenom úvodní slova citátu britského premiéra, ale umocňuje je praktickým zavedením již déle diskutovaného a sporného základního nepodmíněného příjmu. Ten urychlí cestu do staro - moderního a známého otroctví, ne však do nové a neznámé budoucnosti. Souhlasu netřeba.  


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Po naštudovaní dostupných informácií a knihy The great reset som si uvedomila, že sme len zrnká piesku na púšti.

Budúcnosť praje minimálne mentálne pripraveným. 

Ďakujeme pán Doktor Campbell za Vaše úsilie o mentálnu pripravenosť tých, ktorí zdieľajú Vaše bohaté vedomosti.