Jan Campbell: Zamyšlení po summitu (II)

xi jinping
2.5.2019 08:46
Co se týče účasti RF v projektu Jeden pás, jedna stezka, omezím se dnes na jednu jeho část: Mořskou hedvábnou cestu 21. Století. Na základě tohoto projektu a s ohledem na dominanci USA a Japonska v ADB (Asijské rozvojové bance) byla v roce 2015 založena nová Asijská banka pro investice do infrasturktur (ABII). Zdůrazňuji slovo infrastruktur v názvu nové banky, protože slovo má přímý vztah a klíčový význam pro pochopení komplexity šesti transportních koridorů, z nichž dva se nacházejí na území RF. A také kvůli současné nezbytnosti jednoho transportního a logistického komplexu, bez kterého nemůže celý systém efektivně a ekonomicky fungovat. Co se týče třetího E, ekologie systému a dopadové analýzy, čekám na oficiální odpovědi. Ty by měly obsahovat i posouzení rizik, která se jeví části ruské odborné veřejnosti jako významná. O jaká rizika a řešení se jedná?

Zástupně se krátce zmíním o třech důležitých: 1) Vedoucí role RF v oblasti vývoje a nasazení atomových ledoborců. 2) Geopolitické nároky a vojenské zájmy USA a jejich spojenců v oblasti Mořské hedvábné stezky. 3) Následky nerovnoměrně vyvinuté pozemní, pobřežní a mořské infrastruktury (v ruské části stezky), vyžadující kompletní integraci.

Již povrchní pohled na uvedená rizika dovoluje tvrdit, že nejsou těmi nejvážnějšími a největšími. Největším rizikem se mi totiž jeví neúčast RF v projektu. Neúčast v projektu představuje bezpochybné nebezpečí pro sjednocení Eurasie bez účasti USA a jejich zatím nepotopitelných spojenců, Velké Británie a Japonska. A současně oddělení severu Eurasie od od jejího jihu. Proto účast RF v projektu, byť i minoritní, například jenom s tranzitní funkcí, představuje pro RF v jejím současném stavu kontrolovatelné a řiditelné riziko a výhodu.

Ta se může transformovat do výzvy v případě, že se opravdu realizuje to, co prezident Si popsal jako nový prostor pro růst světové ekonomiky a nová platforma pro mezinárodní obchod a investiční činnost. Přeloženo do jednoduché češtiny to neznamená nic jiného, než omezení, nebo dokonce vyloučení, destruktivní politiky USA a jimi kontrolovanými institucemi. Proč? Protože při dosažení majority v kvantitativním smyslu objemu transportu a obchodu na Mořské hedvábné stezce ve vztahu k druhým možnostem je představitelné, že dojde k novému konfliktu s USA. Ten by měl umožnit omezení tranzitu a obchodu. Nebylo by to popprvé, ani naposledy v historii obchodu a globalizace. Prezident Putin jistě ví o pravděpodobnosti rizik, možnostech jejich řešení, včetně následků. To indikuje jeho vystoupení v rámci kulatého stolu a na tiskové konferenci v Pekingu. Stručně shrnuto, sdělil:

Ruský zájem v rozvoji transportní, energetické a telekomunikační infrastruktury není v protikladu s čínskými zájmy. K roku 2025 bude zcela rekonstruován Transsib a BAM v rámci projektu Bezpečné a kvalitní cesty, dovolující bezpečně transportovat 210 milionů tun nákladu ročně. Prezident Putin zdůvodnil zájem v projektuJeden pás, jedna stezka i možností vybudovat novou kontinentální energetickou infrastrukturu v kontextu konkurence a zájmu USA zvýšit obchodní bilanci s energetickými zdroji. Co se týče telekomunikační infrastruktury, prezident měl a má na mysli ASEAN. Ten se stal již před léty bojovou arénou pro ČLR a Západ. V kontextu uvedeného se nachází vystoupení USA z TPP, náhradní role Japonska v TPP a v neposlední řadě uvědomění si slabší pozice Západu ve vztahu k páru ČLR – RF v asijském regionu. Proto si dovedu představit určitou roli Velké Británie v této oblasti po odchodu z EU. A samozřejmě také vývoj geopolitického spojenectví ČLR – RF s ohledem na historické zkušenosti obou suverénních států a jejich vztah v minulosti.

Zřejmě proto se oba prezidenti (Si a Putin) rozhodli odděleně jednat o kritických bodech projektu Mořská hedvábná stezka na podzim t.r. Oslavy 70. výročí od založení ČLR a založení diplomatických vztahů mezi oběma státy a státní návštěva prezidenta Si v RF mohou dát jednání odpovídající rámec a stmosféru. To se nebude líbit ruským neoliberálům. Jejich konání představuje již dnes riziko pro prezidenta Putina a volby do Dumy v roce 2021.

Co se týče zpráv a přání delegace ČRpopsaných v mediích, které jsem chtěně-nechtěně zachytil v Právo a u známých, jeví se mi, že prakticky nikdo z českých účastníků nebude trpět kocovinou: tou obecně známou, a ani morální. To již kvůli absenci příležitostí, kterých bývá během krátké státní návštěvy jako šafránu, především když jeden hledá podporu prezidenta na cestě do známa-neznáma a očekává brzký komerční úspěch. Přidám li absenci zkušenosti (u většiny podnikatelů a politiků) s výčitky svědomí, se špatnou náladou po ostudě a v neposlední řadě absenci osobní finanční ztráty, vidím vše jako poslední hřebík do rakve s nadějí. Krátce formulováno: Kromě výdajů, nic praktického se pro voliče-občana neudělalo.

Na výsledku návštěvy v Pekingu nic nezmění ani setkání ministra zahraničí ČR Petříčka s velvyslancem ČLR, J.E. Zhang Jianminem. Pan ministr se nechal slyšet, že Právě kultura by nás měla spojovat. Je velice smutné, že čínská strana ohlásila zrušení koncertů Pražské komorní filharmonie – navíc, když PKF je zřizována ministerstvem kultury, ne Prahou. Výsledek pokusu pana ministra vysvětlit J.E., že spojování kultury s politickými podmínkami není správné, znám, aniž bych byl jasnovidec, nebo znalý schopností pana ministra.

Na výsledku návštěvy v Pekingu nezmění nic ani dvě Memoranda podepsaná paní ministryní v odcházení (Martou Novákovou). Ta se nehodí ani pro ohřetí staré a studené kávy. Patří do vzpomínkového alba. V žádném případě memoranda nehodnotím jako základ pro výrobu letadel a stavbu logistického centra, nebo zisku z finančních transakcí s občany propadlými konzumu. Zvěst, že poradce pana prezidenta Zemana není ve vězení a proto musí být na svobodě, plně zapadá do přísloví - Do třetice všeho dobrého a zlého. A dovoluje otázku: Proč pan poradce, který musí mít opravdu hodně práce s prodejem aktiv CEFC, včetně neexistujících práv na krtka, si neudělal okénko, dovolující mu se podívat na pana prezidenta, jeho doprovod, včetně krtka, obdařeného vyvinutým sluchem, čichem a tlapkami dobře uzpůsobenými k hrabání. Upozorňuji, že případná shoda s určitou osobou je čistě náhodná.

Náhod(n)ou ale není, že suverénní stát, jakým je ČLR, většinou nic nenabízí a nejedná se státem nebo spojenectvím s omezeným ručením a suverenitou jako s partnerem. Neomalenost úředníků EK jednat s politickými představiteli ČLR v nepřítomnosti volených politických zástupců členských států EU, tak jak tomu bylo během nedávného summitu EU – ČLR v Bruselu, je do nebe volající. Pro Číňany mnoho sdělující a pro budoucnost vztahu EU – ČLR destruktivní. Státy a spojenectví s omezenou suverenitou, nebo prakticky s žádnou, vědí o svých přáních, méně o tom, co chtějí a ještě méně, nebo nic o tom, co opravdu potřebují. Co potřebují? Jsou to suverenita, znalost opravdových potřeb a pokora. V tomto případě potřeb ČLR a čínských občanů. A pokora v chování. Tato trojice tvoří základ možného úspěchu. Projekty a analýzy vypracované v teplých pražských kancelářích bez práce v čínském terénu patří do příjmové kategorie idealistů, odborných a politických alibistů.

Proto není na místě si stěžovat na nedostatek čínských investic. Když nabízíme svá přání bez pokory a neznáme opravdové potřeby svého potenciálního partnera, stáváme se svědky neuspokojivého výsledku zastaralého chování a myšlení, nejenom slovem, ale i obrazem.

Totéž platí i pro fotografii setkání prezidentů Zemana a Putina. Kdo vydal prezidenta Zemana na nůž kritikům, nevím. Distance a rozmístění křesel, prázdná váza na květiny a zřejmá snaha pana prezidenta něco sdělit svému ruskému protějšku, mluví za sebe a jasně: Vlak odjel. K zpomalení rychlosti, nebo dokonce zastavení vlaku není síla (u ČR) a není zájem (u RF).

V tomto kontextu připomínám část posledního odstavce příspěvku z 20. 4. 2019 váženého Zbyňka Fialy - Čína a stabilita. Stabilita tedy začíná být stále vzácnějším zbožím, a o to cennější je vše, co se pro ni udělá. Je lepší, když se vzdálené konce provážou obchodem, než nepřátelstvím… To je strana mince, se kterou nemám potíže, i když vím, že stabilita je již dávno deficitem na celém světě. Tou druhou stranou mince, kterou zanedbáváme zmiňovat a učit se jí vidět, je skutečnost oboustranné absence reálného hodnocení stavu a nekompromitované znalosti partnerů, jejich potřeb a potenciálů. Že jsou mladí a schopní vidět věci jinak a mít úspěch v zahraničí dokazují fotografie Linn Si v Trendymen a poslední hit čínsko – kanadského pop idola Kris Wu. Hit - rap na téma čínskýh nudlí, Big Bowl, Thick Noodle byl zveřejněný na streaming Miaopai ( http://n.miaopai.com/media...) Poslechlo si během tří dnů, pokud se nemýlím, více než 90 milionů zainteresovaných v dění života mladé generace. Nehledě na svůj věk, mě její život stále zajímá. Souhlasu netřeba.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.