Stane se sociální demokracie novým politickým hnutím?

spd vlajky
5.11.2017 09:49
Do sjezdu SPD začátkem prosince proběhne celkem 8 regionálních konferencí v rámci analýzy historického volebního debaklu (20,5%). Konceptem je dialog vedení strany s členskou základnou, metodou je brainstorming (v Hamburku 700 osob). Nejen to je novinkou. Účastníky nejsou delegáti, ale zájemci z členské základny, kteří se sami přihlásí. První konference v Hamburku (región Brémy, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk) zahrnuje sedmdesát stolů s moderátory v hale bývalého letištního terminálu Tango. Kontrola u vchodu má na starosti pouze přihlášky. Na stole obvyklé „plakáty“ pro záznam a vizualizaci názorové diskuse. Na ně má přijít všechno Co je teď po volebním debaklu nutno říct (1) a další kolo je na téma Co je je nutno udělat, aby se dala znovu získat důvěra lidí (2). Uprostřed haly je nízké pódium pro diskusi mezi stoly a jednotlivými koly, i s vedením strany.

Konferenci s dialogem o dalším směřování strany předcházela inspirace. Předseda strany Martin Schulz týden předem probral v obsáhlém rozhovoru v týdeníku Die Zeit argumentaci z hlediska „levice“ (od kritiky kapitalismu až po Corbyna) a sociálnědemokratický premiér Hamburku Olaf Scholz reagoval polemickou analytickou statí v „pravicovém“ duchu pod titulkem Žádné vytáčky! Odpovědět na nové otázky budoucnosti! Jasné zásady! Nedílnou rukou tím zabránili, aby se diskuse pohybovala ve starých kolejích „etablované“ a silně staromódní stranické levice a pravice. Do haly v terminálu Tango kráčeli již společným krokem.

Brainstorming při řešení hluboké krize německé sociální demokracie je demokraticky přesvědčivý a svědčí o rozhodném úsilí vedení strany vyrovnat se s následky volebního debaklu. V širším kontextu může vést i k fundamentální obnově sociální demokracie jako politického hnutí (#SPDerneuern). A v ještě širším kontextu k nové úloze strany jako protiváhy k destruktivním pravicovým populistům. To by mohlo být zajímavé zvlášť pro ty politické strany ze zemí Střední a Východní Evropy, které se snaží zbrzdit oligarchy a mezinárodně komunikovat.

Eman Pluhař


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

eman-pluhar

Mám rád teoretickou politiku a soudím, že možná nejsme u konce sociální demokracie, ale u konce údolí netušících, anebo abych použil obrazu paní Vernarské, opouštíme nejhlubší bod sinusoidní křivky.Stará levice používající dělnické hnutí se samozřejmě opakovat nebude. Možná, že se ve Střední a Východní Evropě bude opakovat západní vývoj, zatímco na Západě to bude jinak, i když mezinárodní spolupráce bude pokračovat. Proč ten kommunitarismus v bývalé Východní Evropě musí mít formu populismu nebo nacioanalismu, a ne sociální demokracie. Právě to sociálnědemokratické století (nikoliv sociální demokracie), které na Západě právě končí ve smyslu Dahrendorfa, by právě teď mohlo začínat u nás, v Čechách i na Slovensku, atd.

Dona

Ľavicová politika a ľavicové strany v celej Európe ( až na veľmi chudobné štáty) stratila , alebo stráca opodstatnenie bytia. Je vyprázdnená, vyhorená. Prečo? 

Niekoľko dôvodov :

1/ zásadná príčina je blahobyt na väčšine územia Európy

2/ konzumný spôsob života : nedeľná prechádzka do nákupných centier, plné brucho, v televízii je všetko na dosah...

3/ zánik " pravej " robotníckej triedy. Každý robotník je dnes primerane bohatý : má byt, auto, televízor, mobil a všetko , čo potrebuje kúpi v preplnených predajniach.

4/ stratil sa dôležitý ekonomický a psychologický  princíp : princíp vzácnosti.  Ľudia sú obklopení všetkým od výmyslu sveta. Sú už do takej mieri zhýčkaní, že si nevážia potraviny, šatstvo, dary...Stačí sa prejsť po obchode : spadnutú vec na zemi nikto nezdvihne, vojsť do skúšobnej kabínky chce silný žalúdok : skúšané šatstvo na zemi...Pri nákupe ovocia a zeleniny sa bezohľadne prehrabujú vyberaním toho najlepšieho pre seba, čo nakoniec aj tak skončí v kontajneri. Nevážia si to, čo dostanú zadarmo, ani to, čo zaplatia. ( viď vlaky zadarmo na Slovensku ) Pritom stále hundrú na všetko okolo seba. Keď dostanú pridané na plate, či dôchodku - okamžite frflú, že málo. Keď majú urobiť niečo naviac, ihneď to komentujú : za taký plat ?!

5/ Ľudia sú čím viac nenásytnejší. Každý bez rozdielu chce byť bohatý ako Bill Gates - a to im ľavica nemôže dať , keby aj chcela a pravica im ešte aj z toho čo majú, zoberie.

6/ Ľavica dnes a v danej situácii môže chrániť a pomáhať už len  osamelým matkám,bezdomovcom, migrantom a dôchodcom. Nikto iní im už ako objekt politiky nezostal. Keďže pravica sa natlačila do stredu a prevzala ľavicové populárne témy, nemá šancu čokoľvek presadiť aj preto, že roky vládne v koalícii s pravicovými stranami= dôvod úpadku ľavice

7/ K pravici sa vždy hlásili podnikatelia, bohatí, intelektuáli a kresťania. Títo odmietajú " pracovať a platiť dane " na chudobných, odmietajú vyplácať podpory, škrtajú výdavky na sociálne služby... Sú toho názoru, že právo prežiť má len šikovný, priebojný a silný jedinec. Ten slabý nech si poradí sám. ( inak : ži, alebo skap ). Pravičiari budú ľavicu vždy obviňovať, že rozdáva...

8/ Spoločenský vývoj kráča po sínusoide : prišiel čas, aby ľavica padla na samé dno - lebo vyčerpala svoj program, ľudia dostatočne zbohatli a majú všetko, po čom ich srdcia túžia. Mala by prenechať pole pôsobnosti " čistej " pravici, nechať ju, nech ukáže svoju pravú tvár. Čas ľavice opäť príde.

Poučenie z histórie : Kapitalisti a pravica na Západe sa tak zľakli komunistov a sociálnej rovnosti ( už od 1917 ), že potichu a nenápadne preberali takmer všetky nápady komunistov na zlepšenie života ľudí a zavádzali ich do svojho systému, že dnes Západ je socialistickejší ako bol socializmus na Východe. Báli sa šírenia socialistického tábora a ideí komunizmu. Za najväčší strašiak a smrteľné nebezpečenstvo považovali ZNÁRODNENIE / ZOŠTÁTNENIE.