Jan Campbell: Vlny

Jan Campbell
18.11.2015 22:54
Latinské Fluctuat nec mergitur - znamená “Zmítá se, ale nepotápí se.” Používá se od roku 1358. Motto se nachází ve znaku města Paříže a odkazuje na loď zobrazenou v poli štítu, která byla symbolem významného cechu obchodníků. Členové cechu měli ve středověku hlavní vliv na správu Paříže. V současné době motto symbolizuje též historické zvraty a revoluce. Chci věřit, že “Zmítá se, ale nepotápí se”, bude možné tvrdit i pro naší společnost a euroatlantickou civilizaci. Než ale o tom budu přesvědčen, budou si muset naši lídři plně uvědomit historický zvrat, a patříčně konat. Budou si muset uvědomit řadu dalších a,podstatných věcí, o kterých se jenom náznakově zmínili Jan Keller, Jan Eichler a Miloš Balabán ve svých komentářích ze 16.11.t.r., které jsem si mohl přečíst v SRN. Proč?

Ali ibu Abi Talib, zástupce Propheta Mohammeda označil svého času tři věci, které nelze vzít zpět, když jednou vyletí.. Tou první je šíp, tou druhou nepromyšlené a rychlé slovo, tou třetí je ztracená příležitost. Popisovat a hodnotit záměnu šípu za kulky a bomby, stejně jako hodnotit kvalitu slov národních a evropskych lídrů - politiku, nebudu. Omezím se však na několik ztracených příležitostí. Ty, jak mnozí z nás vědí, se nikdy stejné neopakují.

Jako civilizace jsme ztratili příležitost upevňovat hodnoty křesťanství, když jsme podlehli síle peněz, mamonu a rozdělili moudrost a vědění na víru a vědu. Výsledkem je, že křesťanství a jeho hodnoty jsou díky kapitaltsickému systému od poloviny 19. století nemocné, od poloviny minulého století jsou v mnoha zemích euroatlantické civilizace na JIPce, v některých zemích dokonce již na hřbitově dějin.

Tím, že jsme si v minulosti neuvědomili a naši lídří si i dnes nechtějí uvědomit, že náš společensko – hospodářský systém má principiálně extenzivní charakter a je tudíž neschopný se transformovat do systému intenzivního, se dostala naše společnost do role poměrně úspěšného válečníka. Celých 500 let se nám dařilo. V kolika válkách? Nevím zpaměti. Jenom za posledních 100 let, náš velký spojenec ze zámoří inicioval, nebo se přímo angažoval ve více než 120 krvavých válkách různého typu, rozměru a kvality. A před několika dny dal vědět světu, že svoji roli válečníka chce hrá i nadále. Test atomové bomby B61-12 to potvrzuje. Evropa, po dvou nejhorších světových válkách, podepsala asymetrické spojenectví místo toho, aby sama nastoupila cestu očisty a míru, a začala sama tvořit nový spravedlivější společensko – hospodářský systém. Promarnili jsem tím mnoho příležitosti, které se neopakují. Proto marně hledám v západních mediích odpovídající hloubku žalu se statisíci mrtvými poslednich 20 let, kteří byli zabiti v Afgánistánu, Iráku nebo Lybii. O teroraktu Egyptě, nemluvě.

Dnes, kdy píší tyto řádky, jsme prý ve válce s terorem, teroristy a tzv. IS. Jestli je tomu opravdu tak, tak již víme ze zkušenosti, co znamená válka s terorismem a teroristy. Jestli vedeme opravdu válku s tzv. IS, tak nemůžeme mluvit o tak zvaném státu, ale o opravdovém státu. Protože války se všeobecně vyhlašují existujícím státům. Pro nezasvěcené připomínám, že šéf turecké rozvědky MIT, Hakan Fidana, nedávno požadoval, podle německé AWD, přiznat IS jako stát, a odsoudit Ruskou pomoc Sýrii jako narušení pravidel OSN. AWD cituje Hakan Fidana: „Vpád Putina do Sýrie je namířen proti Islámu a mezinárodnímu právu. IS je reálií. Vidíme jeho budoucnost optimisticky.“ Nebudu tratit čas na rozbor tohoto požadavku, který mluví sám za sebe. Doplňuji pouze, že tzv. IS je s největší možnou pravděpodobností produktem tajných služeb Turecka, SA a přinejmenším ještě Kataru. S požehnáním a tichou podporou všudepřítomných tajných služeb USA. Maskovaný, ale dobře organizovaný a ideově vybavený tzv. Islámský stát je dnes oficiálně nejenom naším nepřítelem, ale i nepřítelem Islámu samotného. O tom se v Evropě nemluví. IS způsobuje utrpení a starch na všech úrovních společnosti. Strach je nutný pro udržení lídrů u moci, a k existenci civilizace (bramborové), která jako první vyhlásila válku proti jiné civilizaci (ječmenové), s cílem etablování v ní demokracie a západních liberálních hodnot.

Proto jsme se octli na jednom břehu řeky plné krve, ignorujíc skutečnost, že všechny dosavadní západní intervence v druhých civilizacích skončili zvýšením odporu proti Západu. Je potřeba si přiznat, že jsme spoluautory zintenzivnení konfliktu mezi Šiíty a Sunnity a neůspěšnými manažery vlastního blaha a civilizačních hodnot. Dojde li k plnému interislám-skému konfliktu, nedovedu si představit, že motto Fluctuat nec mergitur bude v mém a životě mé dcery, kdy platit pro EU. V situaci, kdy minoritní mladá třetí generace migrantů a občanů státu EU, je ochotna obětovat svůj život a obrací se kulkami a bombami proti mladé generaci požívající plody iluze a hostům své země, není možné vést diskuze a být zdrženlivý, má-li být naše společenství opravdu spaseno před zánikem. Timto naznačuji, že jsme účastníky přinejmenším tří válek: domácí s migranty, ovládají náš jazyk, ale neschopných v průběhu tří generací se přiblížit naší kultuře. Druhou válkou je již zmíněná inter-islámská válka. Tou třetí mám na mysli válku civilizací. Proč to všechno uvádím?

Protože na druhém břehu řeky plné krve a utrpení se nachází jedna z nejstarších civilizací a religií, které obohatili světovou vědu a kulturu. Tím i nás. Nepropustili jsme tak příležitost v plné míře realizovat náš pragmatismus a prosazovat naše zájmy. V okamžiku, kdy jsme zradili hodnoty křesťanství a vyměnili je za demokracii ad absurdum, což lze srovnat s absolutním ateismem a nihilismem, ztratili jsme přehled a kontrolu sami nad sebou. Začali jsme exportovat bez ohledu na historické zkušenosti produkt zvaný demokracie a neoliberalismus s pomocí staronových a nových forem hybridních válek a zrady svých proklamovaných hodnot. Mimo jiné i proto se stará civilizace vzbudila. Ukazuje nám, že je mnohem odolnější proti sociálním tlakům neoliberálního kapitalismu, než bylo, nebo ještě někde je, křesťanství.

Prestože na jednom břehu řeky plné krve a utrpení je modernita a agresivní mesiášství neschopné zabezpečit důstojnost a hrdost svým občanům, a na druhém břehu téže řeky je rozvrácený stát a beznaděje mladých, majících také svojí hrdost, čest a tradice, mají oba břehy něco společného: Fanatismus, strach a nemožnost lídrů - elit předvídat, nebo prognostikovat dění v představitelne budoucnosti. Že tomu tak je, dokázala Paříž 13.11.2015. Nadějí v této tragedii je pro mne skutečnost, že Francie požádala o pomoc pouze EU, ne NATO. Používání slova válka, není podle mého správné. Přesto jsem předvědčen, že tímto rozhodnutím nás Francie pozastavila před vstupem do Sýrie a Iráku a nabídla EU novou příležitost. Bezpečnostní služby Francie dávají najevo, že se cítí být velmocí a nemíní plnit nenapsaná přání lídra NATO. Uncle Sam neposlal do Sýrie větší kontigent svých vojáků, mimo jiné, díky silné přímluvě Izraele. Izrael plně spolupracuje s Ruskem, ví o co jde. USA nespolupracují a nechtějí vědět. To má své logické důvody a následky, jejiž popsání a analýza nemůže být předmětem tohoto komentáře. Nepřeji USA aby musely bojovat s IS na svém území. Ať je tomu tak, nebo jinak platí, že Islám a jeho příznivci jsou také obětí teroru, praktikovaného teroristy. Ti si dovolili zneužít a hlásají Islám, podobně jako mnozí z našich lídrů, nacházejících se v uzavřené bezpečnostní oáze, hlásají něco, co nám nejsou schopni zabezpečit. Je nutné jít ke kořenu věci, hledat, najít a uvědomit si příčinu příčin současného historického zvratu. Svoboda nemůže existovat bez odpovědnosti, a bezpečnosti. Proto nelze jednat s teroristy. Podobně jako s piráty.

Odkaz - http://www.gamepark.cz/ruska_hlidkova_lod_a_somalsti_pirati_778300..htm na video natočené komandem ruského námořnictva na somálské pirátské lodi, nedlouho poté, co piráti ukořistili ruský ropný tanker a námořnictvo EU, které v těchto vodách hlídkuje, nezasáhlo ze strachu před obětmi, je příkladem, jak bude Rusko postupovat s teroristy i v případě výbuchu letadla nad územím Egypta. Ruské komando umístilo piráty na zádi jejich vlastní lodi, na které našli mnoho zbraní a trhavin.. Po opuštění pirátského plavidla ho vyhodili do povětří i s připoutanými živými piráty. Komando potopilo loď s piráty bez jakéhokoliv soudu, právníků atd. Použili k tomu proti-pirátské zákony 18. a 19. tého století. Tenkrát měl kapitán právo naložit s piráty podle vlastního uvážení. Obyčejně byli pověšeni. Předpokládám, že ruské lodě nebudou v budoucnu napadány somálskými piráty.

Chtěl bych předpokládat, že lídři EU zakáží všechny prodeje zbraní a technologií do zemí, které sami nazívají spojenci, kteří však podporují terorismus a teroristy, nehledě na popírání hodnot, které EU hlásá. Chci věřit, že plánovaná návštěva prezidenta Hollande v Moskvě, 26. listopadu t.r. přinese pozitivní výsledek i našemu vztahu s Ruskou federací. Bohužel nepředpokládám a ani nevěřím, že plánovaná po-moskevská návštěva prezidenta Hollande u prezidenta Obamy dovolí oznámit světovou koalici v boji proti terorismu, teroristům a dnes již IS. Přesto si udržuji naději, že Evropu může zachránit před potopením jenom dialog s Ruskem a Islámem, jednota spočívající v různorodosti kulturních hodnot, nekompromisní ochrana vnějších hranic EU a boj s teroristy na poražení. Žádné soudy a vězení. K tomu je potřeba kultura kritiky, kultura pozorování a identifikace trendů a kultura reflekce. Vše se mi jeví nedostatkovým zbožím.

Než se moje nadějě “Zmítá se, ale nepotápí se” transformuje v realitu, bude 25-30 policistů denně sledovat každého z 500 podezřelých z odhodlání obětovat život pro nic za nic. To je celkem až 15.000 policistů denně, jenom v SRN. Náklady SRN spojené se sledováním, stejně jako náklady spojené s integrací 12 milionů migrantů po ukončení druhé světové války, nebo 3 miliónů ruských Němců po pádu Berlínské zdi, si nedovedu představit. Vím však z nedávné studie DWI, že jeden nezaměstnaný migrant způsobuje v SRN roční náklady ve výši 25 tisíc Euro. Že zaměstnaný migrant odvádí 40 procent hrubého příjmu do stání pokladny. Aby dostala migrace finanční smysl, muselo by 60 procent migrantů vydělávat ročně minimálně 40 tisíc Euro. Pro informaci uvádím, že půměrný plat v SRN v roce 2014 byl 36.344 Euro. Bude-li EU pokračovat v politice akceptování 3 miliónů migrantů ročně, z EU se rychle stane Transferunion. V takové Unii poteče hodně krve, než se rozpadne a tím vytvoří poslední příležitost pro novou společnost. Souhlasu netřeba.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.