Obezita a úmrtí na covid-19 jsou spojenými nádobami

obrazek
6.3.2021 09:55
Ve čtvrtečním vydání britském deníku The Guardian jsem objevil zajímavé údaje, které tyto noviny získaly od koronavirového centra univerzity Johna Hopkinse (počty mrtvých na covid-19) a ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

V článku se rozebírá souvislost mezi nadváhou a obezitou na jedné straně a smrtností na covid-19 na 100 tisíc obyvatel na straně druhé. Podle Světové federace obezity z 2,5 milionu zemřelých na covid-19 jich 2,2 milionu zemřelo v zemích, ve kterých je více než 50% lidí s nadváhou.

Mezi největších pět výtečníků v tomto směru patří také Česká republika. V přiložené tabulce se může každý přesvědčit o korelaci, která nejspíš existuje mezi procentem dospělých s nadváhou a procentem zemřelých na 100 tisíc obyvatel.

 

Země s nejvyšším podílem úmrtí na covid-19 na 100 000 obyvatel a % dospělých s nadváhou

 

Země

% zemřelých na 100 tis. obyv.

% dospělých s nadváhou

Belgie

191,8

59,5

Slovinsko

182,7

56,1

Velká Británie

181,7

63,7

Česko

180,8

62,3

Itálie

158,4

58,5

 

ČR se mezi tuto „elitu“ dostala na jedno z předních míst. První v počtu zemřelých na 100 tisíc obyvatel je ovšem Belgie, s jistým odstupem ji sekunduje Slovinsko. Za ním následuje Velká Británie a hned za Británií Česko.

Na šestém místě za pátou Itálií je Portugalsko, na osmém pak Spojené státy.

V článku se uvádí také informace, pokud jde o Velkou Británii, že u nemocných na covid-19, kteří se dostali do intenzivní péče,  jich téměř třetina (32%) měla nadváhu a 48% bylo přímo obézních. Jen pětina (20%) byli váhovně normální pacienti.

Všechny tyto země patří ve světovém měřítku mezi země s velmi vysokým anebo poměrně vysokým HDP na jednoho obyvatele. Takže by se zdálo, že  HDP na obyvatele, který je určitým ukazatelem životní úrovně, by mohl mít souvislost s vysokým podílem úmrtí na 100 tisíc obyvatel.

Jsou zde ale země s vysokým HDP na obyvatele, jako jsou např. Japonsko či Jižní Korea, ve kterých ovšem je nízký podíl lidí s nadváhou. A tyto země mají také nízký podíl smrtnosti.

Naopak jsou ale země s nízkým HDP na obyvatele, jako jsou jižní Afrika a Brazílie, ale s podílem lidí s nadváhou více než 50%, a v těchto zemích koronavirus řádil a řádí, jako černá ruka.

Pak zde máme země s nejnižším podílem úmrtí na covid-19 na 100 tisíc obyvatel, které, jak ukazuje tabulka níže, mají i poměrně nízké podíly dospělých s nadváhou. V Burundi a ve Vietnamu je to kolem pětiny obyvatel a v Tanzanii něco přes čtvrtinu.

 

Země s nejnižším podílem úmrtí na covid-19 na 100 000 obyvatel a % dospělých s nadváhou

 

Země

% zemřelých na 100 tis. obyv.

% dospělých s nadváhou

Burundi

0,03

22,2

Vietnam

0,04

18,3

Tanzanie

0,04

27,7

Thajsko

0,12

32,6

Papua Nová Guinea

0,12

52,9

 

Českým politickým stranám bych doporučil, aby poté, co tyto výsledky budou v krátké době nejspíš potvrzeny hlubšími studiemi (nepochybuji, že tak nějak to i je),  si dali do svých střednědobých programů záměr rozvíjet preventivní programy na podporu zdravotní imunity občanů, včetně odstraňování nadváhy. Je to pochopitelně úkol na dlouhá léta a ten občan, který v plnění tohoto úkolu propadne a bude se oddávat dále stravovacímu hédonismu, se může stát snadno příští obětí covidu-19.

 

Zdroje: Počty mrtvých na Covid-19 – J. Hopkins Coronavirus center (23. 2. 2021 staženo) a WHO

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.