Pane ministře, kdo stojí za státními maturitami?

11.11.2010 12:18
Jsem znepokojen některými informacemi, které vyšly najevo v souvislosti s tzv. generální zkouškou státních maturit. V prvé řadě jde o to, že veřejnost, a to ani odborná, neví, která vědecká či pedagogická pracoviště a kteří jejich jmenovití zaměstnanci se na přípravě státních maturit podíleli tvorbou otázek do zkušebních testů. Napsal jsem proto písemnou interpelaci ministru školství Josefu Dobešovi.

Vážený pane ministře,

s velkým zájmem se seznamuji s výsledky tzv. generální zkoušky státních maturit. Jsem však znepokojen některými informacemi, které vyšly v souvislosti s touto akcí najevo. V prvé řadě jde o to, že veřejnost, a to ani odborná, neví, která vědecká či pedagogická pracoviště a kteří jejich jmenovití zaměstnanci se na přípravě státních maturit podíleli tvorbou otázek do zkušebních testů. Domnívám se, že jak zkoušející, tak zkoušení, mají právo tato jména vědět. Daňoví poplatníci by tuto informaci ocenili jistě i proto, aby bylo zřejmé, že veřejné finanční prostředky byly skutečně vynaloženy smysluplně a skončily u těch, kteří svou práci opravdu vykonali. Upřímně nechápu, z jakého důvodu jsou dosud tyto informace neveřejné.
 
Snad ještě více mne znepokojila hojná tvrzení, že odpovědi na jednotlivé otázky v testech byly mimo rámec osnov českého jazyka a matematiky, zkrátka, že se studenti o tom, z čeho jsou zkoušeni, neučili.
 
A konečně, že odpovědi na kladené textové otázky připouštěly více odpovědí.
 
Vážený pane ministře, nechápu, jak je možné, že se do zkušebních testů mohou dostat otázky neodpovídající osnovám a takové, které připouštějí více správných odpovědí. Z tohoto pohledu je zřejmě dobře, že provedená generální zkouška tyto otázky nastolila.
 
Chci předcházet dalším podobným lapsům. A proto se Vás dovoluji dotázat, kteří experti a z jakých pracovišť se podíleli na formulacích otázek generální zkoušky státních maturit a proč jsou dosud anonymní? Jaké záruky dáváte jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy studentům středních škol, aby napříště obsah otázek skutečně odpovídal učebním osnovám jednotlivých  maturitních předmětů a aby zadání otázek bylo natolik jednoznačné, že odpověď na ně připustí pouze jedinou správnou odpověď.
 
Děkuji Vám za odpověď.
 
Jiří Paroubek
 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.