Zajímavé údaje z průzkumů…

21.4.2020 15:26
…aneb jak lidé vidí koronakrizi a třeba také své finanční rezervy.

 

Podle průzkumu světově renomované agentury IPSOS s. r. o, zpracovaného v březnu pro stavební spořitelnu Modrá pyramida, který proběhl na reprezentativním vzorku 1100 respondentů, celá jedna pětina, tedy každý pátý Čech, nevystačí se svými finančními rezervami ani měsíc. Alespoň na jeden měsíc má finanční rezervu 26% Čechů, tedy více než jedna čtvrtina. Finanční rezervu na čtvrt roku má skoro 30% a na více než půl roku je to necelá jedna čtvrtina Čechů (24,6%). Zajímavé je to, že u těch našich spoluobčanů, kteří s financemi vlastně vůbec nevystačí, což je každý pátý, se jednalo především o mladé lidi do 35 let. Přitom právě mladí lidé do 35 let jsou ve volbách tradičně největším rezervoárem hlasů pro pravicové strany, které jim sice slibují zářnou budoucnost, ale přitom nic konkrétního pro jejich životní úroveň neudělají.

I přesto, jak lidé vlastně charakterizují svou finanční situaci (a poněkud v rozporu s tím), 58% dotázaných svou současnou situaci popisuje jako dobrou nebo spíše dobrou a jen 6,4% jako špatnou. Prostě lidé vidí svůj společenský status výše nežli je jejich reálná situace.

Ze zjištění bleskového výzkumu pro mě dosud neznámé firmy Behavio vyplynulo také několik zajímavých zjištění. Tento průzkum proběhl 19. a 20. března a samozřejmě od té doby za jeden měsíc mohlo dojít k velmi zásadním změnám v pozicích našich spoluobčanů. Nicméně z výzkumu vyplynulo, že vláda A. Babiše má v nastalé situaci 60% podporu a většina krizových opatření téměř 90% podporu. Skoro pětina Čechů šila roušky. Tři čtvrtiny obyvatel státu očekávaly konec nouzového stavu do dvou měsíců.

Podle průzkumu 40% Čechů docházelo do zaměstnání, nejčastěji lidé ve věkové skupině 45 – 54 let. V nejrizikovější věkové skupině, tedy u lidí nad 65 let, pracovalo mimo domov 13% respondentů. Naopak "homeoffice" je typický zejména pro lidi ve věku 25 – 34 let, vysokoškoláky a obyvatele Prahy. Z domu pracuje téměř jedna pětina populace. A samozřejmě jsou velké rozdíly podle úrovně dosaženého vzdělání: z domu pracuje 39% vysokoškolsky vzdělaných, 17% maturantů a 5% lidí s nižším vzděláním.

Až 15% Čechů bylo doma a udávalo, že nemůže pracovat.

Polovina firem očekávala velký výpadek svých příjmů.

A lidé očekávají ve velké většině výrazný výpadek svých příjmů. Očekávají také, že budou mít vážné finanční problémy dnes i v budoucnu, např. že nebudou schopni splácet své dluhy, včetně hypoték. Jen pětina Čechů předpokládá, že se jich krize finančně nedotkne.

Strach v souvislosti s koronavirem a nákazou cítí téměř dvě pětiny Čechů (37%), vztek 16%. A zoufalství 5%. Naopak 39% respondentů tvrdilo, že necítí znepokojení.

Podle autorů studie se staří lidé nebojí více než ti z mladších generací, a to přesto, že jsou virem více ohroženi.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.