Jiří Paroubek: Cesta k pádu Nečasovy vlády se znovu otevřela?

obrazek
18.4.2012 13:29
Zdá se, že již můžeme být v poslední fázi nekončící politické krize pod názvem Nečasova vláda. Za necelé dva roky své existence dokázala tato vláda téměř zkompromitovat pojem parlamentní demokracie a tržní ekonomiky jako takové. Již 53% v nedávném průzkumu oslovených občanů se vyjádřilo, že dává, při porovnání dnešního režimu s tím komunistickým, přednost tomu komunistickému. To je pro Nečasovu vládu strašlivé vysvědčení. Strany vládní koalice před volbami v květnu 2010 dokázaly – ve spolupráci se snaživými českými médii – pod falešnými a lživými hesly boje proti dinosaurům a hrozícího státního bankrotu ve stylu Řecka oblbnout většinu voličů. Dnes si občané musí sami říci, zda se ve volbách v květnu roku 2010 opravdu rozhodli nejlépe, jak mohli.

Vláda P. Nečase vesele pokračovala v rychlém navyšování dluhů státu. Korupce se za její patronace rozbujela měrou nevídanou. Vláda prosadila kontroverzní důchodovou reformu, která bude znamenat přínos jen pro soukromé penzijní fondy a nebude znamenat ani dlouhodobě udržitelné veřejné finance, ani dlouhodobě udržitelné důchody. Církevní restituce jsou v pojetí Nečasovy vlády reparacemi českého národa vůči katolické církvi. Vláda protlačila legislativním procesem kuriózní Občanský zákoník, který jakoby se vracel k polofeudálním právním pořádkům někdejší Habsburské monarchie na počátku 20. století atd. a tak podobně.

Jedna krize vlády stíhá druhou. Ta poslední, fatální byla překonána právě před týdnem. A již je tady další existenční krize vlády. Část podařené strany VV kolem K. Peake se oddělila od zcela zkompromitované bártovsko - johnovské party. Tento akt zoufalství by dával jistý politický smysl jen ve chvíli, kdy spiritus movens této akce, K. Peake, na svou stranu získá alespoň deset svých kolegů z VV.

Zdá se ale, že toho K. Peake není schopná. Pokud by nicméně získala na svou stranu alespoň deset kolegů z dosavadního klubu VV, vláda by se opírala o solidní parlamentní většinu 103 – 104 mandátů. S tou by vláda mohla vydržet až do konce volebního období v květnu 2014. A byla by to nakonec konzistentnější většina nežli sněmovní většina opírající se o nevyzpytatelného Bártu a zmateného Johna.

Má dlouhá politická zkušenost mně ale říká, že K. Peake není uhnětena z takového těsta, aby se stala gravitačním polem, které dokáže přitáhnout potřebný počet poslanců z VV na svou stranu.

Pokud by nová vládní většina (ODS + TOP 09 + Peakeovci) dosáhla počtu pouhých 101 poslanců, vláda by se dříve anebo později dostala do krize znova. Problém by v takovém případě byl v tom, že řada koaličních poslanců by celou věc pochopila jako příležitost k nekonečnému vydírání, v němž by se Nečasova vláda dříve či později utopila.

Zdá se, že volby do sněmovny jsou neodvratné ještě do konce letošního června. A s těmito volbami se zhroutí politické pozice české pravice. A jako papír shoří všechny vládou již prosazené kontroverzní zákony. Zaplať pánbůh za to!

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rafaelou

Spokojenost s dnešní vládou není zrovna velká.Je jasné,že nelze žít na úkor budoucích generací, ale řešit vše za pomocí škrtů to také nelze.Je třeba se zamyslet nad celým státním rozpočtem a nad tím zda si můžeme dovolit utrácet za nové stavby,dávat všelijaké sociální dávky a podobně.Normální člověk když se mu sníží životní úroveň také hned nekupuje nový vůz,nebo nežádá o hypotéku.Hledá další zaměstnání a uskromňuje se u zbytečností. Těch v našemk rozpočtu je spousta.Budoucí vláda by měla postupovat jinak.Šetřit, ale rozumně.Nezvyšovat daně.Podporovat projekty,které vytvoří více pracovních míst.Zamyslet se nad tím nakolik je třeba mít na každou hloupost samostatné ministerstvo a úřad,zda je třeba vydávat neustále nové a nové zákony a nenechat ledasco na zdravém selském rozumu.Hlavně by si měla uvědomit,že lidé nejsou naivní hlupáci za které vše musí rozhodnout,jsou to normální myslící lidé a tak je třeba je brát.

schlimbach

Obávám se, že nová levicová vláda nebude dělat nic jiného, než pokračovat v tom, co rozjeli tupouni, protože žádná z pol. stran nemá ve svém programu skutečné řešení problémů dnešní doby. Finanční kapitál se již zcela jednoduše postará o to, aby neuhnuli "ze správné cesty".

Pokud by v této zemi fungovalo právo a spravedlnost, státní zástupci bez ohledu na kohokoliv by dávno "vyzobali" tupouny z jejich funkčních míst a postavili je před řádný soud, aby zhodnotil jejich činnost. Nikdo jiný to udělat nemůže, vláda již vůbec ne.

Aby se něco změnilo, je třeba změnit nastavení systému a do toho stávající politické strany nikdy nepůjdou, protože jejich zájmem to rozhodně není. Bude třeba nově zorganizovat občany, bez ohledu na jejich politickou příslušnost, bez ohledu na levá nebo pravá dogmata. Občany, kteří chápou, že změna k lepšímu není možná prostřednictvím kosmetických úprav stávajícího stavu. Věřím, že takovou možnost přinese po 1.5.2012 Občanský sněm Čech Moravy a Slezska - www.obcanskysnem.cz . Pokud občané budou chtít skutečně učinit změnu, mohou to projevit aktivní účastí v tomto Sněmu a prací na přípravě konkrétních dokumentů, nutných pro změnu a následným prosazením cesty k občanské společnosti, průběžnému volebnímu systému, umožňujícímu jak volbu, tak i odvolávání volených zástupců, jednoduché provádění místních, krajských i celostátních referend. Občanskou společnost postavenou na bezúročné, reálné ekonomice, kde základem je spokojený a důstojný život občanů, kdy ekonomika je jen prostředek k uspokojování potřeb občanů a je podřízena vůli občanů.

oleg-gubin

Odpověď je v závěru textu Jiřího Paroubka. Jako papír shoří kontroverzní zákony přijaté touto vládou. Nová levicová vláda - a je v podstatě jedno, kdo ji povede - by také měla vyvodit trestněprávní osobní odpovědnost vysokých funkcionářů současné exekutivy. Jedním dechem však dodávám, že jde spíše o zbožné přání. Masový odpor veřejnosti by musel zmohutnět co do času i intenzity, jedna demonstrace bude Kalouskovi pro smích.

schlimbach

Jakou změnu očekáváte od předčasných voleb pane Gubine?

oleg-gubin

Jiří Paroubek v závěru svého úvodníku považuje předčasné volby ještě do konce června za téměř neodvratné. Kéž by tomu tak bylo! Obávám se však, že Nečas spolu s Kalouskem a stále usměvavou Karolinou předvádějí jen předem domluvené divadlo. Nečas se nakonec spokojí i s "nedostatečnou většinou" pod heslem "Díky za každé nové ráno!" Přítrž tomuto plánu by mohl učinit pouze důsledně jednotný postup odborů a občanských iniciativ. Hlavní odborové centrály ČMKOS a ASO však táhnou "jeden čehý, druhý hot". Vždycky si vzpomenu na oportunistický postoj předsedy ASO Lubomíra Dufka a jeho někdejší vystoupení na kongresu ODS ještě v Topolánkově éře.

rku

Pánové,

nevděk vládne světem,  při prezentaci rozpočtových úspěchů Paroubkovy vlády si nikdo nevzpomene na ministra financí B. Sobotku a ministr financí je pro rozpočet nejdůležitější osoba.

heriot

Pane Paroubku, já si nemyslím, že až tato vláda zkompromitovala pojem tržní ekonomiky a parlamentní demokracie. To bychom měli krátkou historickou pamět. To vše stihla zkompromitovat už předchozí pravicová Topolánkova vláda. Tato vláda to vše negativní jen povýšila na dříve nemyslitelnou úroveň.

Vždy si vzpomenu prorocká slova prof. Kellera který řekl těsně po volbách, že jediným kladem této vlády bude to, že se pravice konečně skutečně znemožní.

Což se i stalo a volit pravicí může volit jen člověk naprosto hloupý, či  "ekonomicky" angažovaný. Ale lze  to i vysledovat z nového nebezpečného způsobu propagandy médií, kterému tedy  mnozí (jak je vidět i níže) skáčí na lep - pravice, levice jsou stejné. Smysl je jasný do špíny pravice, kterou už zastřít nelze honem rychle namočit vše kolem....

A co se týče tržního hospodářství, to už zničil sám vývoj. Marx měl pravdu. V době kartelů a obrovských korporací se o tržním hospodářství vlastně už nedá mluvit. Ale to je jiné téma, než tato nechutná pravicová vláda.

schlimbach

Pane Marku, já nepotřebuji současný Brusel :) Vláda Prahy je samozřejmě diskutabilní v dnešní podobě, ale pokud bychom šli cestou skutečné občanské společnosti, průběžného volebního systému, který umožní odvolávání politiků a základní rozhodovací jednotkou když bude obec, je možné mnoho věcí napravit a změnit.

Panu Paroubkovi nezávidím  mediální kampaň proti němu a také jsem ji nikdy neschvaloval. Není třeba provádět politiku solidní ani nesolidní. Je třeba provádět reálné kroky v souladu se zájmy nejen jednotlivců, ale i v zájmu celé společnosti. Je třeba opustit stará stupidní dogmata, která tupouni omílají stále dokola, která nikdy a nikde stejně neplatila, jen se jimi odvádí pozornost od bordelu, ve kterém si tupouni tak libují, protože jim není vidět na prsty -(

Škoda, že pan Paroubek tolik energii věnoval a věnuje "boji" proti "boji proti jeho osobě" místo toho, aby nechal hyeny výt a šel jinou cestou, protože energii i elán na to má ...

martinmarek

Pane Schlimbach, mně je pan Paroubek jako politik poměrně lhostejný. Přesto nelze přehlédnout fakt, že jakoukoli změnu k dobrému by dělal proti válečnému tažení novinářů na jeho osobu. O tom jsem přesvědčen. To je taková nevýhoda, že z obecného pohledu si je potřeba položit otázku, zda v prostoru různých zájmů vůbec něco jako solidní politika lze provádět. Proč nedělal tohle a támhleto? Mno ... hezké přání, hezká fantazie.

Jinak co se týče EU. Za nejhorší možnost považuji vládu Prahy. Těm nerozumím, s Bruselem se ale nějak domluvím. Já bych uvítal vládu Bruselu a pak co největší pravomoci v obcích a krajích. Prahu nepotřebuji, od Bílé hory jsou nepoužitelní :)

schlimbach

Pane Mašku - jednoduchá otázka - kdo tu realitu vytváří? Osobně se domnívám, že občané vlastní země by měli vytvářet svoji realitu, ne si ji nechat vnucovat a "dovážet" a tvořit jinými.

Váš postoj je postojem člověka, který rezignoval na vlastní angažovanost, vzdal se práva konat i rozhodovat. Vězte, že já takový nejsem a znám velmi mnoho oidí, kteří také nezastávají váš postoj. Váš postoj je typickým postojem bohorovného člověka, který jenom kouká sem tam něco pronese a nakonec se velice diví. Omlouvám se za upřímnost, ale nevidím důvod k tomu, proč vás šetřit. Chci aby mé děti žili ve svobodné zemi, ne v Eldorádu někoho jiného jako otroci -(

schlimbach

Paní Vašková - abych byl dobře pochopen - já vůbec nezpochybňuji kvality pana Paroubka jako organmizátora, jako silnou osobnost, kterou zcela jistě země potřebuje ve svém čele. Já nemohu prostě akceptovat, že i když měl moc, nedělal nutné změny, aby nás vyvázal z toho chomoutu cizího kapitálu. Jeho stávající postoj k EU pro mě není vůbec zárukou toho, že by nějaké změny vůbec chtěl provádět. Podle toho, co píše, to zřejmé rozhodně tedy není.

Abych byl pochopen dobře i v otázce EU - jsem zásadně proti EU ve stávající podobě a v podobě, která je připravována pohůnky cizího kapitálu, protože to bude znamenat ekonomickou devastaci postupně všech zemí a totalitu - opět je mi zcela jedno, jestli bude zleva nebo zprava. Jsem pro EU postavené na silných národních státech, které vzájemně kooperují a postupně sjednocují některé agendy - přirozeně, postupně, pomalu. Jsem proto, aby v Parlamentu EU seděli státy jmenovaní zástupci, kteří dokáží hájit i národní zájmy svých zemí. Rozhodně neexistuje občan Evropan a vytvoření parlamentů EU je opět velice dobrým strategickým tahem, jak umlčet občany v národních státech a rozložit jejich vliv na jakoukoliv změnu.. Minulé období, znění Lisabonské smliuvy, smlouvy o eurovalu atd mi dává plně za pravdu. Ano, četl jsem oba dokumenty a musím říci, až lidem této země dojde význam toho, do čeho nás tito pohůnci zatáhli - nebude to nic příjemného -(

ondrej-masek

Pane Schlimbachu, v mnohém máte samozřejmě pravdu. Ale je to utopie. Musíte si uvědomit realitu, že situace u nás je bohužel taková, že se střídají vlády pravice a levice a každý dělá úplně něco jiného. Jedna vláda něco udělá, aby to následně ta druhá zcela pohřbila. Stojím si za tím, že Jiří Paroubek si vedl dobře a nastartoval určité procesy, nedostal už však příležitost pokračovat a pravicové vlády následně v jeho stopách nepokračovaly, už z principu. Soběstačnost obcí je hezká věc, nicméně i komunální volby mají svá pravidla, které se příliš neliší od celostátní politiky.

Pane Schlimbachu, zanechte utopie a zkuste uvažovat reálně, s uvědoměním si reality a všeho kolem...

schlimbach

Pane Mašku, píšete o stávajícím systému, já píši o jeho změně. Kde je EU? V jakých dluzích je? Společenství, které mělo svoji vlastní centrální banku je zadluženo a před krachem. prodává dluhopisy čímž ještě více svoji budoucnost postrkává k propasti. Chápete vůbec, co znamená skutečnost zadlužovat zemi, vydávat dluhopisy? Chápete vůbec, že ti "chytráci" kteří toto dopustili vzali cizí peníze, za které musíme platit nehorázné úroky v desítkách miliard? Chápete, že si půjčovali o sto šest, ačkoliv věděli, že z daní není možné financovat stát, tak k tomu přidali ještě povinnost platit někomu úroky? Chápete vůbec, že peníze nerostou na stromě? Že je nenarubete v dolech? Že se musí vytvořit? Víte kdo je tvoří a proč my si je půjčujeme? Všude samý ekonom a celá země v pr..li. Máme národní banku - kdo myslíte, že schválil zákon, že nesmí financovat rozvoj státu? Kdo myslíte. že ovládá finančí systém a ve prospěch koho pracuje? Jedině idiot dovolí, aby mu někdo cizí škrtil přísun kyslíku do plic. Vidíte, a za 23 let se nenašel ani jediný "odborník", který by s tím něco udělal. Zdá se vám vysoký růst modlou. jak draze je ale vykoupen? Díval jste se někdy na toto z tohoto zorného pole?

Co bránilo komukoliv z dnešních či minulých předsedů vlád zahájit ekonomickou politiku směrem ke zvyšování soběstačnosti obcí? Problémy by se řešily na místní úrovni, nebyla by takpová nezaměstnanost, peníze by neodtékaly za hranice, ale točily by se na lokání úrovni - doma. Tvořily by další pracovní místa, Lidé i země by bohatli. Již rozumíte, o čem stále píšu, na co upozorňuji? Téma pana Paroubka - více EU, více dotací z EU. pro mě to znamená, více dluhů, méně svobody, méně práce pro lidi v dlouhodobém horizontu, méně soběstačnosti země, více chudoby nakonec. Ale, chápu, jsem hlupák.

lenka-vaskova

Pane Schlimbachu, jsem úplně klidná, protože vy asi víte, o co jde:-) Máte ale pravdu v tom, že pravice nebo levice, je to dnes prašť jak uhoď. Alespoň, co se týče zavedených stran. Je bohužel škoda, že se s nekvalitními politiky sváží i ti, kteří si nevedli špatně. Tím myslím i Jiřího Paroubka... Když byl ve vládě, měla ČR silného premiéra. Když byl šéfem opozice, měla to pravice těžké a byla nakonec i svržena. Dnes má ČR slabého premiéra a slabou nejsilnější opoziční stranu. Pan Nečas se musí každý večer modlit za to, že má proti sobě takové nýmandy, jako jsou pánové Sobotka, Hašek nebo Dienstbier ml.

ondrej-masek

Vážený pane Schlimbachu, na jedné straně píšete, že jakýkoliv schodek je špatně, ale hned poté, že nehorujete pro vyrovnaný rozpočet. Nevím, zda jste ekonom, ovšem sedmiprocentní růst není vůbec špatný, zároveň schodek rozpočtu, který byl zanechán po zhruba roční vládě Jiřího Paroubka, nebyl vůbec špatný. Jiří Paroubek tehdy zanechal svým nástupcům docela výraznou rozpočtovou rezervu, se kterou však jeho nástupci nedokázali vůbec hospodařit a vylepšovali si jí své vlastní výsledky. Zároveň byl Jiří Paroubek v čele vlády v době, kdy se dohadovaly příspěvky z fondů EU a také si nevedl špatně, naopak. ČR z toho vyšla velmi dobře. Pravicové vlády však opět v tomto směru selhaly. Věřím, a píše to i pan Nižbor, že pokud by Jiří Paroubek pokračoval ve svém stylu vládnutí i po roce 2006, byl by dnes schodek rozpočtu někde úplně jinde. Je samozřejmě třeba započítat krizové období začínající v roce 2008. Obecně ale myslím, že by vláda Jiřího Paroubka byla na tuto situaci mnohem lépe připravena. 

Pane Dubo, nevím, zda podnikáte. Já ano a už hodně dlouho. Spojovat podnikatelské prostředí s veřejnou správou je zcela mimo mísu. Stát nelze vést jako soukromou firmu. Důkazem je i to, jak dopadla strana Věci veřejné, která byla vedena podnikatelským způsobem. Podnikatel se stará hlavně o sebe a své zaměstnance. Vláda se musí strat o nás všechny, včetně podnikatelů. Zanechte tedy, prosím, podobných populistických invektiv. Dokazujete tím pouze to, že vám jde jen o kritiku všeho, co je spojeno s Jiřím Paroubkem...a to je docela ubohé. Nevím, co vás vede k tomu, abyste tento web vůbec četl a navštěvoval. Já, když se mi něco nelíbí a nesouhlasím s tím, tak to prostě nesleduji a ze svého života to vypouštím.

schlimbach

Pane Nižbor. O.K. beru na vědomí svoji hloupost. Evidentně je pro vás rozhodující výše % růstu, než smysluplnost "tvořených statků. Je pro vás podstatné pokračovat, i kdybyste měl moc v rozjetém vlaku vstříc totální devastaci země - ono to totiž vážený pane není jen o schodku nebo "udržitelném růstu" je to o tom, v jaké pozici je zemědělství, vlastní výroba, konkurenceschopnost. je to o tom, zda jsme montovna nebo tvoříme statky s vysokou přidanou hodnotou nebo ne atd. Pokud alespoň vzdáleně tušíte, o čem píšu, potom třeba budete souhlasit, že dnes není žádná politická strana, která by měla ambici něco v tomto smyslu změnit. Vzájemně si jdou po krku všichni, hrají před námi divadlo. Vám to asi nevadí. levice nebo pravice? Pro mě je to prašř jak uhoď. pro mě je rozhodující smysluplný a naplněný a důstojný život. Partajní kecy napříč poplitickým spektrem nic podstatného nezmění. Postoj pana Paroubka již vůbec ne, i kdyby měl růst 20% -( Je to totiž zcela o něčem jiném. Je jasné, že vy, ani pan Paroubek vůbec netušíte o co běží -(

karel-nizbor

Pánové Dubo a Schlimbachu, nevím, proč tady hovoříte o vládách ČSSD obecně, když Jiří Paroubek předsedal jen té poslední v letech 2005 - 2006 a nepočínal si vůbec špatně, což napsal i do komentáře. Myslím, že vláda pod vedením Jiřího Paroubka se snažila schodek snížit, jak je to šlo. Schodek byl tehdy 56 miliard, ale velkou část tvořila rozpočtová rezerva, kterou bohužel nastupivší vlády pravice doslova "rozfofrovaly". Pokud by Jiří Paroubek v roce 2006 vyhrál volby, myslím, že by se mu postupně podařilo schodek vynulovat či dokonce dostat do kladných čísel.

Pane Dubo, o jakých stamilionových schodcích to mluvíte? Berete vůbec v potaz, že to byly Klausovy vlády, které schodek výrazně zvýšili kvůli transformačním nákladům české ekonomiky? Znovu ale opakuji, Jiří Paroubek byl předsedou vlády v letech 2005 - 2006. Kritika předchozích vlád mne osobně vůbec nezajímá a na tento web nepatří. Piště si to Sobotkům, Haškům a jim podobným, kteří jsou ve vrcholové politice mnohem déle, než pan Paroubek. 

Schlimbachu, musím souhlasit s panem Paroubkem, co se týče Vaší hlouposti. Řekněte mi, která země hospodaří bez schodku. Asi budete muset hodně přemýšlet.

Pánové, nevím, zda jste voliči pravice nebo jen "rejpalové", kteří si na tomto webu honí triko. Pravice přeci tvrdila, že sníží státní dluh, zatím se ale děje pravý opak. Daně se zvyšují, všechny ty škrty a reformy, a schodek se stejně meziročně zvyšuje. Umíte jen rýpat, ale chtěl bych vidět vás dva, jací jste hospodáři.

miramachek

No zrovna dneska se pustit do socdem je mírně řečeno mimo mísu. Sedmdesátkrát vysvětlovali ČSSD, jaký podíl na schodcích zdědili, osmdesátkrát prokazovali, jaký byl stav státních financí v r. 2006. Nečas s Kalouskem fakt nikdy nebyli v socdem..

novotny

Všiml jsem si, že komunisté jsou v dnešních odhadech volebních preferencí na 2. místě.
Otázka, kdo nakonec vyhraje politickou extraligu a hlavně kdy.

novotny

Níže je vidět, že napětí vzrůstá, bohužel jen tady na tom portále. Nečasova vláda se z dálky pochechtává...

schlimbach
Pane Matlasi, nevím proč, ale vaše argumentační úroveň mne nepřekvapila :) Možná, kdybyste se na věc díval v širších souvislostech, nenechal byste se tak snadno opít populistickými frázemi, které ve svém důsledku mají na stav země a život občanů katastrofální dopad -(
schlimbach
To je klidně možné pane Paroubklu, že jsem hlupák. Pokud ale vy nechápete, že jakýkoliv schodek SR je špatně, že je to jen další možnost zotročení národa a občanů, potom je to těžké. nehoruji pro vyrpovnaný státní rozpočet v tomto idiotském systému, jsem pro systémovou změnu, která umožní občanům svobodně s důstojně žít. To, co vy navrhujete není cesta ke svobodě a nezávislosti, je to cesta utužení tohoto globálního ekonomického zotročení. Pokud se domníváte, že argumenty o 7% růstu jsou relevantní, potom je mi vás líto, když nevidíte, kam jste dovedli zemědělství, kde je soběstačnost naší země atd. Můžete nalít do betonových dálnic ročně třeba 500 000 000 000 korun a budete mít růst v závratnbé výši - jaký z toho bude reálný užitek, je ale jiná věc, že? Vřele bych doporučil, než mě budete nazývat hlupákem, zamést si před vlastním prahem a začít myslet trochu jinak a v souvislostech :) Co se týká morálky politiky a toho, co jsem napsal - žádný protiargument nemáte? Chcete snad tvrdit, že vaši lidé při ničem, při čem byla i ODS nebyli?
jiri-paroubek

Pane Schlimbachu,

Vy blábolíte zřejmě z vývoje nastalé situace. Měl byste porovnávat vždy konkrétní situaci a konkrétní výsledky každého politika.

Já jsem zemi jako premiér počátkem září 2006 předával v sedmiprocentním růstu s přijatelnými schodky státního rozpočtu, a také s výtečným růstem reálných mezd a důchodů. Nemám se za co stydět a pokud mě srovnáváte s politiky typu Nečase, Bárty, Johna anebo Topolánka, pak jste obyčejný hlupák...

schlimbach
O jaké parlamentní demokracii to píšete pane Paroubku? Za 23 let od roku 1989 jste rukou společnou a nerozdílnou vy všichni, kdo jste byli v Parlamentu, udělali z této země totální ruiny ve všech oblastech života. Proč? Kdo zde asi zavedl praxi, kdy se na kandidátky dávají "šedé myši" (Zeman), které neodporují stranickým sekretariátům? Kdo zde vytvořil z politických stran prakticky sekty, kdy stačí aby se pár jednotlivců sešlo při "koaličních jednáních" a vše je upečeno, bez ohledu na to, zda je to ku prospěchu společnosti nebo ne? Máte na tom podíl i vy -(