Kladivo na demokracii

kladivo na
11.5.2017 19:45
Ve středu 10. 5. t.r. se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 58. schůzi stala kladivem na Babiše a zejména na demokracii. Rozhodovala totiž na základě záznamů, pořízených protizákonným způsobem.

 

Za základ svého rozhodování vzala PSP ČR nelegální audiovizuální záznamy, pořízené špionážním způsobem; záznamy ze setkání A. Babiše a novináře (jméno není podstatné). Založit uvažování či dokonce rozhodování na protizákonné skutečnosti (na nahrávkách pořízených v rozporu se zákonem), je destrukcí demokracie. Proto usnesení PSP ČR („Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.“) je samo postaveno na lži.

Zákonodárný sbor, který má zákony společnosti dávat, a sám je má především dodržovat, se zachoval jako darebák. Poslanci, kteří se rozhodovali pod vlivem takových nahrávek, jednali jako inkvizitoři, kteří v patnáctém a pozdějších stoletích postupovali podle knihy Malleus maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice) – určujícími pro rozhodování inkvizitorů v tehdejších čarodějnických procesech byly „důkazy“ zjištěné protizákonně. Poslanci, kteří takto rozhodovali nyní, se také stali inkvizitory.

Závěrečným usnesením naštěstí PSP ČR uvedla význam tohoto svého jednání (určitě však nevědomky, takže jde o tzv. kouzlo nechtěného) na pravou míru. „Poslanecká sněmovna konstatuje, že po diskusi na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vládní krize nevyřešila, ale prohloubila.“ Ano; toto jednání PSP ČR ničemu pozitivnímu nepomohlo. K řešení vládní krize určitě ne. K jejímu prohloubení však ano.

Viz stenoprotokoly PSP ČR na http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/058schuz/s058049.htm


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Slyšel jsem jen paní Němcovou, běhal mě mráz po zádech, jak dštila síru na ministra financí, je to asi v naší historii první žena - inkvizitorka - ještě že nehledala na těle obviněného bradavice a jiná znamaní, usvědčující ho z čarodějnictví.

klokan

   Nezbývá mi než souhlasit s autorem článku  o začátku konce zbytků demokracie v ČR. Celý tragický kabaret jsem sice toliko sledoval selektivně. Jako inkvizitor z Edelstadtu se, kromě poslanců za ANO, kteří věrně chránili svého gurua, snad nechoval toliko poslanec T. Okamura. Současná ČSSD si již zpečetila a slepě nadále početí svůj neblahý volební osud. Škoda. Většina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se skutečně závažným způsobem zpronevěřila svému mandátu a v zájmu obyvatel ČR by se měla okamžitě rozpustit a vypustit. Hlavně, že se pasují za ochránce demokracie v ČR. Tolik toužebně očekávaný začátek koncertu slavného AS písní a tanců RA A. V. Alexandrova se však blíží a nutno vstát od klávesnice.

schlimbach

Je dobré si též uvědomit, že ty nahrávky vznikly  tak, že jeden z účastníků rozhovoru si rozhovor natáčel. Nešlo o odposlech!!!

schlimbach

Pokud je záznam nekalé činnosti pořízen nelegálním způsobem, znamená to, že on a nekalá činnost je kalá?

Bylo by dobře si uvědomit, že to, co se týká trestního řízení, nemůže být automaticky beze zbytku aplikováno na politickou činnost. V normální společnosti by totiž zveřejnění takových nahrávek stačilo k tomu, aby se dotyčná osoba zvedla a odešla ze všech veřejných funkcí, protože se stalo zřejmým, že jí je blízké chování, které právní řád nedovoluje.

Pokud tak tato osoba neučinila, je jen logické a správné, že se touto věcí začaly zabývat politické orgány - Parlament.

Jak chcete budovat demokracii, demokratické postupy, když se vždy najde někdo, kdo si myslí, že je nad zákon, nad demoikracii, že je nadčlověk a má právo se chovbat jakkoliv?

O jaké soutěži politických stran v rámci pollitického systému této země, která je dána ÚIstavou potom můžeme hovořit, když si kde jaký šmejd osobuje právo manipulovat veřejné mínění ve svůj prospěch? Bez ohledu o koho jde - těch šmejdů je ve všech politických stranách dost :-(

Jak se vypořádat s prodejnými děvkami demokracie v tisku? Kdy se cíleně vytváří dehonestační kampaně, virtuální kauzy atd? Každé jednání, ktzeré je v rozporu se zákonem ale i dobrými mravy a férovou soutěží politických stran by mělo každého, kdo se takového nefér jednání dopustí diskvalifikovat na vždy z veřejného života - nesměli bychom ale být evidentně v Česku - zde se to naopak bere jako chlapácké jednání - k zblití :-(