(Ne)oficiální fejky

fake news
1.1.2018 22:40
Co je anglicky fake news víme; falešné zprávy. Připisujeme je žurnalistice šířící dezinformace či hoaxy nebo některým internetovým platformám. Ponovu jsou fake news produkovány též orgány státní správy, resp. jejími zaměstnanci. V článku se zabývám těmi, které jsou vytvářeny pracovníkem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH).

  Uvedený úřad vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí a politických institutů např. podle § 19f písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Dezinformace úřad do veřejného prostoru vypouští takticky: Na oficiálních webových úřadu (https://udhpsh.cz/) se je nedovíte; úřad navenek zachovává zákon a jeví se seriózně.

  Jeden z jeho pracovníků však je trubačem falešných zpráv, které některé sdělovací prostředky publikují. Přitom se kryje „autoritou“ instituce, v níž pracuje.

   A tak se např. dovídáme (server Lidovky.cz, 20. 12. 2017), že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí došel po týdnech zvažování k závěru: billboardová reklama na knihu rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem je součást kampaně. Zeman by ji tak měl zahrnout do výdajového limitu. Serveru Lidovky.cz to naservíroval Jan Outlý, člen uvedeného úřadu. Na oficiálních stránkách úřadu (https://udhpsh.cz/) však žádný takový závěr úřadu nenajdeme. Je to tedy závěr pouze jmenovaného pracovníka. Jde tak o zneužití jména úřadu k šíření fake news. Informace o pracovním zařazení pracovníka má přidat jeho falešné zprávě na věrohodnosti.

   J. Outlý má přitom, v souvislosti s danými billboardy, jasno: „Posoudili jsme zmíněné billboardy a máme jako úřad za to, že naplňují definici volební kampaně dle volebního zákona. Čili úřad je považuje za prostředek kampaně a podle toho se k věci postaví.“ (Kandidáti mohou do voleb investovat max. 50 milionů korun.) A opět: Na oficiálních stránkách úřadu se nic takového nedovíte. Jde tak o informační subverzi jednoho ze zaměstnanců, který zneužívá jména úřadu a svého postavení v něm. Všimněte si formulací p. Outlého – máme jako úřad za to… úřad je považuje za… Záměna p. Outlého za úřad je tak téměř dokonalá.

   Tvrzení jmenovaného pracovníka přitom není pravdivé. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v § 35 odst. 1 stanoví jednoznačně, že volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata; tedy propagace na funkci prezidenta republiky, na jeho podporu jakožto prezidentského kandidáta na funkci prezidenta, nikoli propagace jeho knihy, billboardová reklama na jeho knihu rozhovorů. Kdybychom primitivní uvažování p. Outlého dovedli do konce, pak by p. Horáček, jako kandidát na prezidenta, musel zahrnout do svých nákladů své účinkování ve filmu Anděl páně, který běžel před pár dny v televizi.

  Obdobně v deníku Aktuálně.cz (30. 12. 2017) v textu s barnumským titulkem „Zeman musí Ovčáčkovu debatu na Barrandově zaúčtovat do nákladů, říká člen úřadu, který hlídá kampaň“ jmenovaný pracovník ÚDHPSH vykládá své zkreslené představy o zákoně o volbě prezidenta republiky; zákon v citovaném ustanovení jednoznačně určuje, že volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky… včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata; tedy úplata je jedním z podstatných zákonných znaků. Jestliže tedy Jiří Ovčáček, ať má jakékoli zaměstnání, bude ve svém volnu vystupovat v libovolném sdělovacím prostředku, a bude zadarmo říkat své názory na cokoli, třeba i na to, kdo má být prezidentem, není žádný zákonný důvod, aby současný prezident a kandidát na další volební období Miloš Zeman jeho vystupování jakkoli zahrnoval do svých výdajů na svou volební kampaň.

  Zajímavé je, že p. Outlý veřejnost nepoučil o tom, zda musejí do svých výdajů na svou volební kampaň zahrnovat svá vystoupení ve sdělovacích prostředcích sami prezidentští kandidáti; jeho vysvětlení by bylo určitě zajímavé.

  I interpretační perlička se p. Outlému povedla: Pokud by se Jiří Ovčáček debaty zúčastnil ve svém volném čase jako mluvčí kandidáta Zemana bez nároku na odměnu od kandidáta, byl by z hlediska regulí kampaně běžným dobrovolníkem podílejícím se na kampani. V tomto případě by měl kandidát Zeman vykázat v nákladech kampaně dobrovolnickou práci jako bezúplatné plnění přijaté od občana Ovčáčka. Proč by to M. Zeman dělal? Copak neexistují dobrovolníci, a to u všech kandidátů, kteří svou práci pro kandidáta vykonávají dobrovolnicky, tedy bez úplaty? A ještě by mě zajímalo, jak by p. Outlý ono bezúplatné plnění nacenil? Byl by to majstrštik hodný nějaké ceny za tvůrčí ekonomii.

   Domníval jsem se, že člen úřadu může veřejně jako člen úřadu vyslovovat pouze názory, které byly tímto úřadem schváleny. Pokud p. Outlý je zaměstnancem uvedeného úřadu, nemůže z titulu tohoto pracovního zařazení vyslovovat své soukromé názory a prezentovat je jako sdělení úřadu. Ale jak je vidět, domníval jsem se mylně. Nebo snad názory toho pána jsou oficiálními názory úřadu? Proč nám je tedy oficiálně nesdělí?

  Kladu si otázku, proč jmenovaný člen ÚDHPSH tímto způsobem útočí pouze na M. Zemana a jeho spolupracovníky? Proč se takto vyslovuje k jedinému prezidentskému kandidátovi – k Miloši Zemanovi. K ostatním nikoliv. Ale ti také vystupují ve sdělovacích prostředcích, pro jejich kandidatury v nich horují různé osoby, publikují oslavné články,*) vystupují na mítincích atd. Pročpak p. Outlý nemistruje také tyto kandidáty, aby jejich vystoupení zahrnuli do svých volebních výdajů?

  Pokud pražská kavárna, která v tomto případě sídlí v Brně, potřebuje útočit na M. Zemana, je každá rána dovolena; v primitivních útocích na hlavu státu se hodí cokoli – i překrucování zákonů a zneužívání pracovního zařazení.

  Nevím, jestli je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí nějak potřebný; pokud je však uvedeným způsobem zneužíván v předvolebním klání k nepravdivým sdělením v neprospěch jednoho (a jenom jednoho) kandidáta na funkci prezidenta republiky, uskutečňuje tak volební kampaň (viz citovaný zákon, stejné ustanovení); pak by ale měl mít buď seriózní pracovníky, nebo být zrušen.

  

*) Viz třeba http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zmatek-v-hlave-m-vasaryove (27. 11. 2017)

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Jak jste zjistil, že tam Zemanova kauza není.- Úřad nikoho ve svých aktualitách nejmneuje, a za druhé - uděluje pokuty úplně směšné. Takže nevím, proč hysterčíte, každý vidí, že Zeman si dělá nepřípustnou kampaň. Jen za spanilé jízdy spotřeboval přes 20 milionů. https://udhpsh.cz/aktuality/