Restituční causa Thienen-Adlerflycht a Serenyi VII.

klavesnice stroje
25.9.2019 20:50
Jde o bývalé velkostatky Lomnice u Tišnova a Luhačovice. Tento případ nemá obdoby co do rozsahu zainteresovaných osob a úřadů, které se podílely na pravděpodobně nezákonné restituci od r. 1992, kdy byl schválen zákon. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat seriál podle dobových pramenů, které vlastním a to tak, jak jsem tento restituční případ zažil já od roku 1999. Čili za posledních 20 let. Znovu podotýkám, že na vše existují archivní dokumenty. Seriál má několik částí, každý den se budu snažit přinést další díl. Kam jsou schopni čeští úředníci zajít, uvidíte v díle „Restituce rodině Joachima von Ribbentropa“. Děj začíná ve 30. letech 20. stol. Jde o velice složitou skládačku životních příběhů rodin svobodných pánů von Thienen-Adleflycht, hrabat Serenyů, svobodných pánů von Ringhofferů a hrabat Dubských z Třebomyslic, které do sebe zapadají. Celé je to psáno zhuštěnou formou, jinak by celý příběh vyšel na minimálně 500 stran, což by četl málokdo. Poprvé tyto materiály ode mě měli státní úředníci měli v roce 2002, v prvním případě byly archiválie „zatlučeny“ úředními osobami, v druhém případě byly ukradeny z vyšetřovacího spisu Policie ČR, potřetí byl zájem a najednou nebyl zájem v roce 2015 a počtvrté to stejné v roce 2016. Vše bude popsáno.

7. díl: Serenyi von Kis Sereny IV (Aloys hrabě Serenyi II.).*

 

Aloys hrabě Serenyi (1893-1957)

 

Aloys Maria hrabě Serenyi byl celkem dvakrát ženatý. V prvním manželství si vzal dne 10. 09. 1921 v Březnici Margaretu hraběnku Pálffy v. Erdöd, svobodnou paní von Újezd (*06. 09. 1902 Březnice, † 03. 10. 1979 Salzburg). Za války říšskoněmecká státní příslušnice od podání žádosti dne 18. 09. 1940. S ní měl 4 potomky. Rozvedl se s ní dne 03. 10. 1939. Hned vzápětí 08. 11. 1939 v Brně si vzal za manželku Suzanne svobodnou paní Offermann (*13. 09. 1919 Wien -  † 23. 11. 2003 Wien) ze známé německé rodiny majitelů textilky v Brně. Toto manželství zůstalo bezdětné. Po smrti Aloyse se jeho druhá manželka provdala dne 25. 01. 1960 ve Vídni za Guillauma Chevaliera Stas de Richelle (*27. 4. 1896 Ixelles - † 27. 09. 1963 Brüssel).

Dodatečně se podařilo dohledat, že Aloys hrabě Serenyi byl kromě členství v NSDAP důvěrníkem (Vertrauensmann) Oberlandratu Zlín pro politický okres Uherský Brod ve věcech hospodářských a zásobovacích. To znamená, že informoval Oberlandrat ve Zlíně o všech hospodářských věcech o kterých se dozvěděl.

Jediný syn Aloyse byl O t t o  A l o y s  Johannes Wenzel Maria hrabě Serenyi. Otto Aloys se narodil v Luhačovicích dne 26. 09. 1923. Absolvoval německé gymnázium. Údajně byl za války ve Wehrmachtu. Dne 14. 09. 1940 ho otec přihlásil k říšskoněmeckému občanství. Za války bydlel spolu s matkou a sestrami v Praze ve Fibichově ulici 18. Za manželku měl Annamarii Strenge (* 02. 08. 1927 Ocholt), která byla dcerou továrníka Gebharda Strengeho. Sňatek byl ve Westerstede v Oldenbursku dne 03. 11. 1951. Otto Aloys byl obchodníkem a zahynul při dopravní nehodě dne 07. 12. 1957 v Ocholtu. Manželství zůstalo bezdětné.

Za II. světové války Aloys Maria Graf von Serenyi přihlásil své dcery Leopoldinu, Marii a Isabellu k říšskoněmeckému občanství dne 14.09.1940 . Dne 07.09.1942 (následně schváleno 23.11.1942 Wien) je nechal všechny tři adoptovat od jejich bezdětné tetičky Marie Karoliny Antonie Rhemen von Barensfeld, rozená svobodné paní Sedlnitzky von Choltic (*18.4.1874 Opava, † 28.2.1953 Münster bei Ering) na jméno Serenyi-Sedlnitzky s tím, že sestry budou dědit panství Jezdkovice na Opavsku. Změna jména byla vyznačena na přihláškách k říšskoněmeckému občanství dne 10.05.1943. Za války žily sestry v Praze ve Fibichově ulici. Leopoldine, sestra restituentky, vstoupila dne 20.04.1943 asi za samého nadšení z Říše na narozeniny Adolfa Hitlera do NSDAP, číslo legitimace 9418879.

V roce 1945 uprchl s manželkou z Luhačovic nejdříve do Lomnice a později do Prahy za bratrem Rudolfem. Podle druhého svědectví uprchl z Lomnice do Jižních Čech a chtěl překročit demarkační linii do Německa. Tam byl přepaden a o vše okraden. K tomu se pojí svědectví bývalého lomnického faráře. Vzhledem k tomu, že nevíme, zda je pravdivé, nebudeme ho uvádět. Následně se vrátil a byl zajištěn a bylo vedeno proti němu vyšetřování podle dekretu prez. republiky č. 16/45 Sb. Na základě rozhodnutí části členů MNV v Luhačovicích byl z internace propuštěn. Proti tomu protestovala část zastupitelstva v Luhačovicích a Svaz osvobozených politických vězňů.

Dne 08. 07. 1946 mu bylo Okresním národním výborem v Uherském Brodu uděleno Osvědčení podle § 1, ods. 4 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 02. 08. 1945, č. 33.

Toto osvědčení nebylo kontrasignováno Ministerstvem vnitra z důvodu: „Odbor VII navrhuje zamítnutí žádosti, protože žadatel neprokázal dostatečně, že jednal pod nátlakem nebo za okolností mimořádného zřetele hodných. Dne 06.03.1947“

Ostatně o Aloysu hraběti Serenyim věděli v Praze více, neboť bratr Rudolf Serenyi odtud ovládal spolu s Ringhoffery více jak třetinu zbrojní výroby Protektorátu pro III. Říši, bydlela tam bývalá manželka s adoptovanými dcerami, všichni říšskoneměcká příslušnost, nehledě na adoptovanou dceru Leopoldinu, členku NSDAP. Rovněž o tom, co se dělo v Lomnici neměli v Uherském Brodě žádné tušení.

Toto osvědčení ONV v Uherském Brodě bylo vydáno protizákonně. Prováděcím předpisem pro tento zákon 33/45 Sb. byl oběžník ministrstva vnitra ze dne 24. srpna 1945, č. A-4600-16/8-45Ref. A. upraveným ve znění podle oběžníku ze dne 13. listopadu 1945, č. A-4600-5/10-45-VI/3 který praví v bodě 4 zcela jasně: Kdož se nikdy nestal členem SS, SA, SDP, NSDAP, NSKK, nebo jiných složek nacistických, přestože k tomu byl nucen. Vzhledem k tomu, že byl Aloys hrabě Serenyi členem NSDAP, nemohlo mu být toto osvědčení uděleno. Jestli to bylo úmyslné nebo neúmyslné z důvodu nezpracování archivních dokumentů hned po válce, nelze už zjistit.

V roce 1948 Aloys hrabě Serenyi i s manželkou opustili Československo. Zemřel dne 26. 04. 1957 ve Vídni.

Poválečnými svědectvími ve prospěch a proti Aloysi hraběti Serenyi se budeme zabývat v přespříštím díle i když jsou právně irelevantní, vzhledem k jeho členství v NSDAP.

 

* Před každé slovo v textu patří slovo pravděpodobně. V rámci textu je vynecháno kvůli srozumitelnosti.

 

Příště: Isabella Serenyi (* 1927) Isabella není Isabella

 

 

 

Předcházející čtěte zde:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-i

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-ii

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-iii

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-iv

 

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-v

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/restitucni-causa-thienen-adlerflycht-serenyi-vi

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.