Začněme se připravovat zúčtovat s válečnými zločinci…

vyvadil ilustrace
21.11.2022 16:10
Válka je pokračování politiky jinými prostředky. Kdo by neznal toto dokonale přesné vymezení nejhoršího projevu střetu mezi státy von Clausewitce. Ale rozhodně nejde jen o jakousi floskuli či slovní hříčku. Je to základ definice.

A vždy záleží na straně, která ji vyslovuje a co tím sleduje. Asi jinak viděl válku Adolf Hitler a jinak spojenci Sovětský svaz, USA a Velká Británie, jmenovitě Stalin, Roosevelt, Churchill.

I dnes se situace liší od masivní podpory a podněcování k válce proti Rusku, což s výjimkou Ukrajiny většinou můžeme pokládat podle povahy a hloubky přístupu i jako válečný zločin, neboť u většiny ostatních států nijak Ruskem neohrožených jejich podpora válce proti Rusku je jejich dobrovolným rozhodnutím a vyhraje-li Rusko, což otevřeně řečeno pro ty, kteří chápou, že 1 +1 jsou 2 a nemusí brát ohled na psychózu davů to vyplývá jako nejpravděpodobnější výsledek.

To co zažíváme je na úrovni celosvětového konfliktu a krize mezi Západem a Ruskem odpovídá naprosto analogickém konfliktům, respektive mnohem brutálnějšího typu války proti Iráku, či bombardování Jugoslávie, kdy byly mezinárodním společenstvím pokládány za útočné války.

Ovšem, nebyl stíhán Bush ani Clinton.

Ať tak či onak Rusko rozhodně nevyhlásilo válku komukoliv ze západního světa a tím i samozřejmě ani České republice.

Pokud má Česká republika i celá Evropská unie či celý Západ vážné problémy, rozhodly o nich západní instituce - EU, NATO a souhlas jejich členů jde zcela na vrub jejich vedení.

Česká republika byla v minulosti vždy po celosvětovém konfliktu mezi státy vítězícími, jak po prvé světové válce, tak i pod druhé.

Dnes, kdy prakticky týden za týdnem se mění situace na ukrajinské frontě v důsledku změněné strategie vítěze v Sýrii generála Surovokina a Evropu teprve čekají důsledky jejích sankcí dovedených do konce, které sice měly ochromit Rusko, ale terorizují především vlastní občany EU, je výsledek vojenského konfliktu zřejmý a celá EU a tím spíše její fanatická východní část, kam jsme se na místo na Západ. dostali směřuje k porážce.

Nebude to zítra, ale zcela jistě to bude do konce Bidenova prezidentského období.

A nastane zúčtování. O politickém nikdo asi nepochybuje. Ale v české případě, kde se ujala moci xenofóbní koalice, která jakoby z oka vypadla 2. republice, která vstala z mrtvých a zavádí cenzuru či represi, ostrakizaci lidí s odlišným názorem a která logicky by zčásti měla být politicky degradována a zčásti i trestně stíhána.

Často tito progresivisté opakují, že se demokracie musí bránit. To jistě. Demokracie se musí bránit. Ovšem v Česku jsou jejím největším ohrožením progresivističtí váleční zločinci podněcující k útočné válce a bránící svobodnému projevu.

Lživé a nepodložené výroky nejen premiéra, ale zejména rezortních ministrů Černochové a Lipavského a dalších, o útoku ruské rakety proti Polsku spojené s výzvami, že NATO důrazně na tuto ruskou provokaci odpoví, vyvolaly doslova paralýzu ve veřejném mínění a podle portálu Median více než 50 % obyvatel Česka má obavy z vypuknutí třetí světové války…

Na rovinu. Vše byla od počátku lež. Všechny výzvy, že NATO odpoví na tuto provokaci důrazně silou podněcovaly neprosto bezdůvodně k útočné válce.

Podle § 40 7 odst 1, 2 b tr. zákoníku zločinu Podněcování útočné války dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje a odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Nedělám si iluze o současném vedení státního zastupitelství počínaje Nejvyšším státním zástupcem Střížem po Vrchní státní zástupkyni v Praze Bradáčovou.

Jsou ideologickou služkou této vlády a jejím pomyslným biřicem.

Skončila 1. světová válka, skončila 2. světová válka. A skončí i tato v podstatě 3. světová válka, byť zatím stále jen hybridní.

Odstavili jsme lidi spojené s Rakouskem -Uherskem, soudili jsme zrádce po té druhé, včetně vládních představitelů.

Začněme se připravovat i na stíhání těch současných, vládců i jejich úslužných nástrojů.

Já začnu na to pracovat.

Asi tak…

 

 

jiri-vyvadil
Vědět, co v politice nastane, mě baví...

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

opatovice328

Ve stedověku se řezaly za lhaní jazyky, co tak Fialovi a Čenochové exemplárně vyříznout jazyk v prvnvím kole?  

Standa

Souhlas.