CVVM: Názory občanů na jadernou energetiku

dukovany
3.12.2020 15:51
Agentura pro výzkum veřejného mínění, CVVM, provedla na přelomu června a července t.r. průzkum, zabývající se vztahem české veřejnosti k jaderné energetice.

Zkoumalo se pět oblastí:

1)   Zda by se měl podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny u nás zvyšovat nebo snižovat.

Rozhodně zvyšovat by se měl podle 9% občanů

a spíše zvyšovat podle 22% občanů.

Tedy  necelá třetina respondentů odpověděla na tuto otázku kladně. Naopak 37% občanů si myslí, že by měl zůstat na stejné úrovni a 21% se domnívá, že by se spíše (17%) nebo rozhodně (4%) měl snižovat. Jak odpovědět na tuto otázku neví 11% respondentů.

Z průzkumu vyplývá, že žádné velké nadšení pro rozvoj jaderné energetiky u nás není. Spíše z něj vyplývá, že by v budoucnu postupně končící bloky JE  mohly být nahrazovány novými bloky. Jen tak pro zajímavost, před osmi lety se 34% občanů domnívalo, že by se podíl jaderné energetiky měl zvýšit. Naopak názoru, že by měl být stejný, bylo 35% a rozhodně proti jaderné energetice a pro její snižování bylo 20% občanů.

V tomto roce v zásadě zůstaly proporce mezi základními skupinami těch, kdo chtějí a kdo nechtějí anebo si přejí zachovat dosavadní podíl jaderné energetiky na energetickém mixu, z zhruba stejné jako před lety.

2)   K výstavbě nového bloku JE v Dukovanech.

Pro výstavbu je 47% respondentů, proti ní je 38% a 15% neví.

Před devíti lety, na počátku měření této otázky, bylo pro výstavbu 44% (dnes je jich tedy více), proti výstavbě 41% (dnes je jich méně).

Jinak řečeno, mírně se posiluje tábor těch, kteří chtějí stavět nový blok, a mírně se oslabuje tábor těch, kdo to nechtějí.

3)Obavy z používání jaderné energie.

Velké a střední obavy pociťuje 31% respondentů. Malé obavy 37% respondentů. Naopak žádné obavy nepociťuje 27% a neví 5%. Jinak řečeno, plné dvě třetiny občanů pociťují jisté obavy z jaderné energetiky. To není zanedbatelné číslo. Ti, kdo ve vládě či ve společnosti ČEZ mají zájem na rozvoji jaderné energetiky u nás, by si toho měli být vědomi. Stačí větší chyba v JE anebo např. větší havárie jaderné elektrárny někde ve světě anebo prostě intenzivní kampaň odpůrců jaderné energetiky u nás, která vlastně ještě neproběhla, a počty odpůrců jádra se můžou zvýšit nebo se mohou jejich názory na tuto otázku dokonce radikalizovat.

4)   Odstěhování v případě, že by v okruhu 20 – 30 km od bydliště byla uvedena do provozu jaderná elektrárna.

 Na tuto otázku odpovědělo 10% respondentů, že neví a 26%, že by se asi nebo určitě odstěhovalo. Naopak téměř dvě třetiny (71 %) dotázaných odpovědělo, že by zůstalo na stejném místě. V této otázce se zvyšuje podíl těch, kteří si myslí, že žádné velké nebezpečí nehrozí. Prostě 64 % lidí mělo tento názor a postoj k této otázce již na počátku měření v roce 1986. Přes určité výkyvy v průběhu let se zvýšil podíl těch, kteří chtějí zůstat na stejném místě ze 64% na 71% nyní.

5)   Jaká je důvěra vládě při rozhodování o jaderné energetice v ČR?

Největší důvěru v této otázce měla na počátku měření v roce 1993 Klausova vláda. Tehdy se vláda při rozhodování o jaderné energetice těšila důvěře 61% našich spoluobčanů. Dnes je to 50% občanů. Naopak nedůvěru k vládě v této otázce projevuje 37% našich spoluobčanů. Je to číslo, které zaznamenalo v průběhu let kolísání, ale je vlastně nejvyšší za posledních šest let.

V žádném případě průzkum agentury CVVM není pro ty, kdož chtějí rozvíjet u nás jadernou energetiku, jednoznačným pobídnutím. Naopak, skrývá v sobě jistou rezervovanost určité, velmi podstatné části české veřejnosti. Přitom odpůrci jaderné energetiky nevedli vůbec žádnou kampaň proti výstavbě dalšího bloku či bloků JE.

Je to zajímavé, jak veřejnost celkem samostatně dospěla k jisté, mírné skepsi vůči rozvoji jaderné energetiky u nás.

V žádném případě nelze výsledek tohoto testu veřejného mínění považovat za vybídnutí k výstavbě nového bloku JE. V této otázce je potřeba velmi opatrně našlapovat, už také proto, že se vlastně na veřejnosti skoro vůbec neobjevily v ucelené podobě názory odpůrců jaderné energetiky. Můžeme říci, že je nyní vlastně slyšena jen jedna strana, přesto není podpora rozvoje jaderné energetiky u nás zcela jednoznačná.

  

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

paysan

Tak nějak nesouhlasím a zároveň obdivuji respondenty průzkumu agentury CVVM. Vysvětlím. Na rozdíl od autora si totiž vůbe nemyslím, že by byla veřejnost, nyní mám na mysli zcela běžné občany, informována o kladech jaderné energetiky méně, než o názorech odpůrců. Spíše naopak. Jedná se veskrze o velmi odbornou debatu, běžnému uživateli, jemuž záleží jen na tom, aby po otočení vypínačem, rozsvítil, úplně cizí. A dělat závěry z uvedeného průzkumu je tak prostě nemožné. Tedy pokud nemá uvedený průzkum "připravovat půdu" pro to "správné" pochopení Zelené dohody pro Evropu, tedy onoho Green Dealu