Hnutí Duha o programových cílech vlády

hnutí duha
15.5.2018 09:28
Bude příští vláda citlivější k přírodě a životnímu prostředí? Hnutí Duha přineslo první stručnou analýzu uniklého vládního prohlášení vznikající koalice ANO a ČSSD. Poukazuje na to, že návrh sice posiluje ekologické závazky, avšak v minulé vládě právě tyto strany zlepšení zásadních problémů blokovaly a z nového prohlášení zatím není zřejmé, jak chtějí zlepšení dosáhnout.

Vznikající vláda sděluje, že snižování emisí je priorita, pustí se do ozdravování lesů, ale zemědělství se moc nezmění, píše Hnutí DUHA v tiskové zprávě hodnotící návrh programového prohlášení, které uniklo z uzavřených jednacích sálů a bylo zveřejněno na serveru Aktuálně.cz.

Co se dá z prohlášení vyčíst? Je tam patrné posílení ekologických závazků původního programového prohlášení současné vlády v demisi. Tento fakt Hnutí DUHA vítá, ale zároveň upozorňuje, že stále u většiny bodů chybí jasné vyjádření, zda vláda provede potřebné novely zákonů a dalších závazných pravidel, bez nichž se sliby programového prohlášení nemůže podařit naplnit.

Hnutí DUHA také kriticky upozorňuje, že řadu úkolů si ANO a ČSSD (spolu s KDU-ČSL) daly již ve vládě Bohuslava Sobotky a nepodařilo se je naplnit. Někdy šla vláda dokonce proti nim [2]. Jedná se přitom o zásadní ekologická a politická témata, jako je klima, ovzduší, lesy či odpady.

Nově by vláda například chtěla stanovit, že „… jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bude snižování emisí skleníkových plynů. Budeme plnit všechny úkoly a cíle stanovené Pařížskou dohodou.” Programové prohlášení však obsahuje jen nepříliš konkrétní popis správných řešení - útlum uhelných elektráren či rozvoj obnovitelných zdrojů, ale postrádá závazek ke konkrétním změnám zákonů a dalších pravidel.

Programové prohlášení dále slibuje, že vláda posílí druhovou a věkovou rozmanitost lesů a změní koncepci lesnické a myslivecké politiky s ohledem na přírodu i přirozenou obnovu lesů. To Hnutí DUHA považuje za rozumné. Chybí však jasná deklarace, že změní zákony, vyhlášky a další závazná pravidla.

Velmi negativním aspektem (který vstupem ČSSD nedoznal významných změn) je viditelná snaha o zachování poměrů v českém zemědělství a nechuť k podpoře malých farmářů. Obecné sliby ke snížení eroze půdy jsou proto nedůvěryhodné. Vznikající vláda také hrozí výstavbou nových jaderných bloků, jejichž financování by nutně tvrdě dopadlo na občany, ale programové prohlášení nemá odvahu tento důsledek přiznat. Stejně tak opomíjí otázku vrácení práv lidí účastnit se připomínkování staveb a dalších změn ve svém okolí. Minulá Poslanecká sněmovna za klíčového přispění ČSSD a ANO jim tato práva vzala a ministr životního prostředí Richard Brabec pak veřejně slíbil, že to chce napravit.

Hnutí DUHA naopak vítá, že vláda chce zachovat limity těžby hnědého uhlí, zvýšit poplatky z vytěžených nerostů a zvýšit recyklaci odpadů. K tomu poslednímu vládní prohlášení uvádí:

„Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme komplexní systém ekonomicky motivující občany i obce ke snížení množství odpadů (recyklační sleva).“

Recyklační sleva je chytrý nástroj pro motivaci obcí umožňovat občanům třídit, který dlouhodobě prosazuje i Hnutí DUHA.

Na stránkách Hnutí DUHA najdete také podrobnější hodnocení slibovaného přístupu vznikající vlády v hlavních oblastech životního prostředí a ochrany přírody.

http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/05/hodnoceni_programoveho_prohlaseni_11_05_2018_0.pdf

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Je zcela správné, aby snižování emisí a naplňování Pařížské klimatické dohody bylo jednou z priorit všech hospodářských odvětví. To je velký posun v přemýšlení. Stejně oceňujeme jasný cíl proměnit české lesnictví a brát ohledy na přírodu a přírodní procesy. Ale programové prohlášení v těchto zásadních otázkách zcela opomíjí sdělit, jak to vláda provede. Pokud nebude měnit zákony a další závazná pravidla, tak z toho nic nebude. Přitom příklad recyklace odpadů ukazuje, že se dá napsat konkrétní závazek. Jeho naplnění samozřejmě budeme bedlivě sledovat a prosazovat.

Programové prohlášení také jasně ukazuje, že ani koaliční vláda nechce zásadně měnit české zemědělství a velkopodniky budou stále chráněné. Vznikající vláda nám také nechce říct, jak moc nás chce zatížit astronomickými náklady na výstavbu nových jaderných bloků. Rovněž neříká, že chce lidem vrátit občanská práva na ochranu svého okolí, ač to ministr Richard Brabec opakovaně veřejně sliboval.”

Poznámky:

[1]

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-kdo-dostane-pridano-a-kdy-budou-dalnice-prectete-si/r~94749130549211e894960cc47ab5f122/r~f78e17e2549111e885e30cc47ab5f122/

[2] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.