Zajímavé nové průzkumy CVVM

cvvm
21.6.2019 08:14
Také tentokrát se květnové průzkumy CVVM zabývají, vesměs opět po roce, některými závažnými společenskými otázkami. Tak například, jak se dívají občané na interrupci, jak na eutanazii či prostituci, zda se mění či nemění postoj občanů k trestu smrti.

Jde-li o interrupce, zůstávají názory české veřejnosti na tuto otázku víceméně podobné či velmi podobné jako v předchozích deseti letech. Ale přeci jen jisté malé posuny ve vnímání problému  jsou. Je ale pravdou, že v těchto posunech ve vnímání této otázky nelze vyvodit žádnou změnu trendu. Zhruba dvě třetiny českých občanů (66%) se domnívá, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama. Naopak,  pro úplný zákaz interrupcí se vyslovila pouhá 3% občanů (před rokem to bylo 1%). Zhruba pětina občanů (19%) se domnívá, že interrupce by měla být povolena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu. 

Pokud jde o eutanazii, je to vcelku jednoznačné a to po mnoho let. 66% občanů si myslí, že je to krok správným směrem a naopak 15% nesouhlasí spíše a dalších 8% nesouhlasí rozhodně. Takže v této otázce je vcelku jasno i pro eventuální závažná politická rozhodnutí.

U otázky prostituce, je to trochu jiné. 21% občanů si myslí, že by měla být zakázána a měli by být postihováni, jak ti kdo sexuální služby nabízejí, tak ti kdo je využívají. 9% si myslí, že by měli být postihování ti, kdo takové služby nabízejí. Třetí skupina (4% respondentů) chce omezení prostituce prosazovat postihováním těch, kdo tyto služby využívají. Plných 31% lidí si myslí, že by prostituce měla být upravena jako živnost. A dalších 28% se domnívá, že není třeba sexuální služby upravovat zákonem a že postačí, když zákon postihuje kriminalitu s tím spojenou.

Postoje občanů k trestu smrti se vyvíjejí zajímavě. Polovina dotazovaných souhlasí s tím, že trest smrti má existovat, ale je to ohromná změna oproti situaci před dvaceti pěti lety, kdy si to myslely tři čtvrtiny občanů. Naopak 38% občanů nesouhlasí s trestem smrti. To je zatím nejvyšší hodnota za sledované období. Před zmíněnými dvaceti pěti lety to bylo 13% občanů. To znamená, že dlouhodobý trend v těchto otázkách je jasný a dovolím si odhadnout, že zhruba do deseti let se mohou názory na trest smrti, pokud jde o souhlas či nesouhlas s ním, zhruba vyrovnat.

 Jiří Paroubek

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.